skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epilogue: What 2012 nomination contests tell us about the future of the Republican Party

Rapoport, Ronald B

Electoral Studies, December 2015, Vol.40, pp.509-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0261-3794 ; E-ISSN: 1873-6890 ; DOI: 10.1016/j.electstud.2014.09.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
思想政治理论课改革创新视野下的大学生入党积极分子教育对策论析 - On the Education of the College Party Activists Countermeasure Innovation from the Perspective of Ideological and Political Theory Course
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

思想政治理论课改革创新视野下的大学生入党积极分子教育对策论析 - On the Education of the College Party Activists Countermeasure Innovation from the Perspective of Ideological and Political Theory Course

丁威 ; DING Wei

石家庄经济学院学报 - Journal of Shijiazhuang University of Economics, 2014, Vol.37(03), pp.133-136

ISSN: 1007-6875

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radiographie des militants des partis politiques en Espagne

Baras, Montserrat ; Argelaguet, Jordi ; Correa, Patricia

Pôle Sud, 14 December 2010, Vol.n 33(2), pp.65-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1262-1676 ; E-ISSN: 1960-6656

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
高职院校学生入党积极分子的培养 - The Research and Management of Higher Vocational College Students Party Activists Training
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

高职院校学生入党积极分子的培养 - The Research and Management of Higher Vocational College Students Party Activists Training

胡志毅 ; HU Zhiyi

郑州铁路职业技术学院学报 - Journal of Zhengzhou Railway Vocational College, 2017, Vol.29(01), pp.40-42

ISSN: 1008-6811

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of Party Activists in the Evolution of the Abortion Issue

Carmines, Edward ; Woods, James

Political Behavior, 2002, Vol.24(4), pp.361-377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0190-9320 ; E-ISSN: 1573-6687 ; DOI: 10.1023/A:1022510927796

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pomohou si strany samy? Úloha ženských sdružení uvnitř politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

Šprincová, Veronika

Gender rovné příležitosti výzkum, 2008, Vol.9(1), pp.26-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1213-0028 ; E-ISSN: 1805-7632

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Activists, Campaign Funding and the Quality of Government

Pickering, Andrew

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Godless Democrats and Pious Republicans? Party Activists, Party Capture, and the "God Gap."(Book review)

Helmke, Paul

Contemporary Sociology, 2016, Vol.45(6), pp.731-733 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party Activists in Southern Politics: Mirrors and Makers of Change.(Review)

Rae, Nicol C.

Journal of Southern History, Feb, 2000, Vol.66(1), p.173(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4642

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Right Women: Republican Party Activists, Candidates, and Legislators.(Brief article)(Book review)

ProtoView, 2018

ISSN: 2372-3424

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grassroots Politicians: Party Activists in British Columbia

Whitehorn, Alan

Canadian Journal of Political Science, June, 1992, Vol.25(2), p.395(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-4239

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2009  (2)
 3. 2010đến2014  (4)
 4. 2015đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (7)
 2. French  (1)
 3. Czech  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Helmke, Paul
 2. Correa, Patricia
 3. Woods, James
 4. Argelaguet, Jordi
 5. Jordi Argelaguet

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...