skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 3.079.800  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anaerobic Technology in Pulp and Paper Industry

Bajpai Pratima

Springer; 2017 - (676.042)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cleaner Production in Pull and Paper Mills

UNEP; 1998 - (670 CLE 1998)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pulp & Paper Canada

ISSN0316-4004

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Furniture Manufacturer The International Journal For The Furniture Manufacture

ISSN0306-0519

Truy cập trực tuyến

5
In situ rheometry of concentrated cellulose fibre suspensions and relationships with enzymatic hydrolysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In situ rheometry of concentrated cellulose fibre suspensions and relationships with enzymatic hydrolysis

Nguyen, Tien Cuong; Anne-Archard, Dominique; Coma, Véronique E.,...

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28366

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cleaner production in pulp and paper Mills

1998

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Macmillan English : Thinking and Writing Processes

New york London : Scribner Laidlaw , 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Indian Academy of Wood Science

ISSN0972-172X

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

林产工业/#/林產工業

ISSN1001-5299

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

木材加工机械/#/木材加工機械

ISSN1001-036X

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

木材工业/#/木材工業

ISSN1001-8654

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Research paper SE

ISSN0888-9678

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Madera Y Bosques

ISSN1405-0471

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Papierherstellung im deutschen Südwesten Ein neues Gewerbe im späten Mittelalter

Schultz Sandra

De Gruyter; 2018 - (930)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Party & Paper Retailer

ISSN0899-6008

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maderas. Ciencia y tecnología

ISSN0717-3644

Truy cập trực tuyến

17
Moneymakers : the secret world of banknote printing
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moneymakers : the secret world of banknote printing

Bender Klaus W.

Weinheim [Germany] : Wiley-VCH Verlag, 2006. - (676 BEN 2006) - ISBN352750236X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Paper money collapse : the folly of elastic money
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Paper money collapse : the folly of elastic money

Schlichter Detlev S.

Hoboken : Wiley, c2014. - (332.4044 SCH 2014) - ISBN9781118877326 (hardback)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forest industries

ISSN0015-7430

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structural Engineering International

ISSN1016-8664

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 3.079.800  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (256.651)
 2. 1957đến1972  (212.567)
 3. 1973đến1988  (630.239)
 4. 1989đến2005  (795.188)
 5. Sau 2005  (1.127.218)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.443.041)
 2. German  (435.029)
 3. French  (420.057)
 4. Chinese  (365.453)
 5. Korean  (75.595)
 6. Spanish  (72.614)
 7. Japanese  (51.867)
 8. Italian  (38.199)
 9. Portuguese  (34.837)
 10. Finnish  (34.786)
 11. Russian  (28.898)
 12. Norwegian  (12.447)
 13. Dutch  (12.308)
 14. Danish  (11.421)
 15. Polish  (5.782)
 16. Czech  (4.805)
 17. Turkish  (4.367)
 18. Romanian  (2.686)
 19. Hungarian  (1.601)
 20. Ukrainian  (1.072)
 21. Greek  (465)
 22. Hebrew  (285)
 23. Arabic  (192)
 24. Persian  (89)
 25. Undetermined  (35)
 26. Lithuanian  (32)
 27. Icelandic  (30)
 28. Slovak  (12)
 29. Serbo-Croatian  (6)
 30. Tagalog  (2)
 31. Malay  (1)
 32. Vietnamese  (1)
 33. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yu, Jinghua
 2. Ge, Shenguang
 3. Shen, Wei
 4. Visser, Richard
 5. Stewart, Robert

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...