skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 51.373  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn thực hành Photoshop CS5 Chỉ dẫn bằng hình cho người mới sử dụng Tập 2 Phần nâng cao

Nguyễn Công Minh; Đức Hào

Hồng Đức; 2010 - (006.6)

Truy cập trực tuyến

2
Development and Comparison of an Improved Incremental Conductance Algorithm for Tracking the MPP of a Solar PV Panel
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and Comparison of an Improved Incremental Conductance Algorithm for Tracking the MPP of a Solar PV Panel

Huynh, Duy C.; Dunnigan, Matthew W.

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26498

Truy cập trực tuyến

3
Nonlinear analysis of stability for functionally graded cylindrical panels under axial compression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear analysis of stability for functionally graded cylindrical panels under axial compression

Nguyen, Dinh Duc; Hoang, Van Tung

ISIKNOWLEDGE; 0927-0256; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29002; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927025609004881

Truy cập trực tuyến

4
Nonlinear response of pressure-loaded functionally graded cylindrical panels with temperature effects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear response of pressure-loaded functionally graded cylindrical panels with temperature effects

Nguyen, Dinh Duc; Hoang, Van Tung

ISIKNOWLEDGE; 0263-8223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29047; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822309005029

Truy cập trực tuyến

5
Nonlinear response of pressure-loaded functionally graded cylindrical panels with temperature effects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear response of pressure-loaded functionally graded cylindrical panels with temperature effects

Duc, Nguyen Dinh; Tung, Hoang Van; Christopher J., Skousen

02638223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30840

Truy cập trực tuyến

6
Nonlinear analysis of stability for functionally graded cylindrical panels under axial compression
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear analysis of stability for functionally graded cylindrical panels under axial compression

Duc, Nguyen Dinh; Tung, Hoang Van

09270256; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/30473

Truy cập trực tuyến

7
Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104

Nguyễn, Văn Nam, Người hướng dẫn; Nguyễn, Văn Chung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54314

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cải tiến công cụ Seo Panel Luận văn ThS Hệ thống thông tin 60480104

Nguyễn Văn Chung; Nguyễn Văn Nam Người hướng dẫn

H Trường Đại học Công nghệ; 2017

Truy cập trực tuyến

9
Nonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using the Ilyushin Nonlinear Supersonic Aerodynamic Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using the Ilyushin Nonlinear Supersonic Aerodynamic Theory

Tran, Quoc Quan; Dao, Huy Bich; Nguyen, Dinh Duc

0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/933

Truy cập trực tuyến

10
Vibration and nonlinear dynamic response of imperfect three-phase polymer nanocomposite panel resting on elastic foundations under hydrodynamic loads
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vibration and nonlinear dynamic response of imperfect three-phase polymer nanocomposite panel resting on elastic foundations under hydrodynamic loads

Nguyen, Dinh Duc; Hadavinia, Homayoun; Pham, Van Thu

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27260

Truy cập trực tuyến

11
Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels

Dao, Huy Bich; Dao, Van Dung; Vu, Hoai Nam

ISIKNOWLEDGE; 0263-8223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26894; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263822312001146

Truy cập trực tuyến

12
Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear dynamical analysis of eccentrically stiffened functionally graded cylindrical panels

Dao, Huy Bich; Dao, Van Dung; Vu, Hoai Nam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29821

Truy cập trực tuyến

13
Nonlinear Stability Analysis of Imperfect Three-phase Sandwich Laminated Polymer Nanocomposite Panels Resting on Elastic Foundations in Thermal Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Stability Analysis of Imperfect Three-phase Sandwich Laminated Polymer Nanocomposite Panels Resting on Elastic Foundations in Thermal Environments

Pham, Van Thu; Nguyen, Dinh Duc

2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55535

Truy cập trực tuyến

14
Nonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using the Ilyushin Nonlinear Supersonic Aerodynamic Theory
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using the Ilyushin Nonlinear Supersonic Aerodynamic Theory

Tran, Quoc Quan; Dao, Huy Bich; Nguyen, Dinh Duc

Tran, Q.Q., Dao, H.B. & Nguyen, D.D. (2015). Nonlinear Analysis on Flutter of Functional Graded Cylindrical Panels on Elastic Foundations Using the Ilyushin Nonlinear Supersonic Aerodynamic Theory. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 31(2), 1-14; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/55906

Truy cập trực tuyến

15
Determinants of Public Debt in Lower-Middle Income Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determinants of Public Debt in Lower-Middle Income Countries

Vu, Duc Thuan

Vu, D.T. (2018). Determinants of Public Debt in Lower-Middle Income Countries. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, Vol. 34, No. 3 (2018) 1-10; 2588-1116; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63011; https://doi.org/10.25073/2588-1116/vnupam.4126.

Truy cập trực tuyến

16
Mechanical and thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded conical shell panels resting on elastic foundations and in thermal environment
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanical and thermal stability of eccentrically stiffened functionally graded conical shell panels resting on elastic foundations and in thermal environment

Nguyen, Dinh Duc; Pham, Hong Cong; Vu, Minh Anh

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27027

Truy cập trực tuyến

17
Nonlinear Vibration of Porous Funcationally Graded Cylindrical Panel Using Reddy’s High Order Shear Deformation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear Vibration of Porous Funcationally Graded Cylindrical Panel Using Reddy’s High Order Shear Deformation

Vu, Minh Anh; Nguyen, Dinh Duc

Vu, M. A., Nguyen, D. D. (2019). Nonlinear Vibration of Porous Funcationally Graded Cylindrical Panel Using Reddy’s High Order Shear Deformation. VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, Vol. 35, No. 4 (2019) 1-21; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68373; https//doi.org/ 10.25073/2588-1124/vnumap.4444

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hệ thống điều khiển bám cho Panel lắp đặt pin năng lượng mặt trời : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 60 52 02 03

Lê Văn Duẩn; Trần Đức Tân

H. : ĐHCN, 2015 - (621.47 LE-D 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Informing American health care policy : the dynamics of medical expenditure and insurance surveys, 1977-1996
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informing American health care policy : the dynamics of medical expenditure and insurance surveys, 1977-1996

Arnett Ross H; Monheit Alan C; Wilson Renate

San Francisco : Jossey-Bass, 1999 - (362.10973 INF 1999) - ISBN0787945994 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Reliability of Single-Item Life Satisfaction Measures: Results from Four National Panel Studies

Lucas, Richard ; Brent Donnellan, M.

Social Indicators Research, 2012, Vol.105(3), pp.323-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0303-8300 ; E-ISSN: 1573-0921 ; DOI: 10.1007/s11205-011-9783-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 51.373  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.789)
 2. 1957đến1972  (264)
 3. 1973đến1988  (595)
 4. 1989đến2005  (7.656)
 5. Sau 2005  (37.976)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37.170)
 2. Japanese  (658)
 3. Spanish  (531)
 4. German  (472)
 5. Portuguese  (461)
 6. French  (382)
 7. Chinese  (294)
 8. Turkish  (146)
 9. Korean  (140)
 10. Czech  (115)
 11. Persian  (89)
 12. Indonesian  (63)
 13. Russian  (50)
 14. Norwegian  (30)
 15. Polish  (23)
 16. Undetermined  (21)
 17. Italian  (12)
 18. Lithuanian  (11)
 19. Slovak  (8)
 20. Ukrainian  (6)
 21. Arabic  (5)
 22. Romanian  (4)
 23. Hungarian  (3)
 24. Dutch  (3)
 25. Vietnamese  (2)
 26. Icelandic  (1)
 27. Danish  (1)
 28. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Apergis, Nicholas
 2. Hao, Yu
 3. Zaman, Khalid
 4. Sanada, Shigeru
 5. Lin, Boqiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...