skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 4.518  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Asynchronous Verifiable Secret Sharing and Multiparty Computation

Patra, Arpita ; Choudhury, Ashish ; Pandu Rangan, C.

Journal of Cryptology, 2015, Vol.28(1), pp.49-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-2790 ; E-ISSN: 1432-1378 ; DOI: 10.1007/s00145-013-9172-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Conditional Covering Problem

Sivan, Balasubramanian ; Harini, S. ; Pandu Rangan, C.

Mathematics in Computer Science, 2010, Vol.3(1), pp.97-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-8270 ; E-ISSN: 1661-8289 ; DOI: 10.1007/s11786-009-0001-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure message transmission in asynchronous networks

Choudhury, Ashish ; Patra, Arpita ; Ashwinkumar, B.V. ; Srinathan, Kannan ; Pandu Rangan, C.

Journal of Parallel and Distributed Computing, 2011, Vol.71(8), pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0743-7315 ; DOI: 10.1016/j.jpdc.2011.03.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Rational Secret Sharing Over an Asynchronous Broadcast Channel With Information Theoretic Security
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Secret Sharing Over an Asynchronous Broadcast Channel With Information Theoretic Security

Moses Jr, William K ; Pandu Rangan, C

International Journal of Network Security & Its Applications, 11/30/2011, Vol.3(6), pp.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09752307 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5121/ijnsa.2011.3601

Toàn văn sẵn có

5
Efficient Asynchronous Verifiable Secret Sharing and Multiparty Computation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient Asynchronous Verifiable Secret Sharing and Multiparty Computation

Patra, Arpita ; Choudhury, Ashish ; Pandu Rangan, C.

Journal of Cryptology, 1/2015, Vol.28(1), pp.49-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0933-2790 ; E-ISSN: 1432-1378 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00145-013-9172-7

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Parameters for Efficient Two-Party Computation Protocols

Ganesh, Chaya ; Pandu Rangan, C

Lecture Notes in Computer Science, 2012, Vol.LNCS-7322, pp.128-143 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-30955-7_12

Toàn văn sẵn có

7
On Conditional Covering Problem
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On Conditional Covering Problem

Sivan, Balasubramanian ; Harini, S. ; Pandu Rangan, C.

Mathematics in Computer Science, 3/2010, Vol.3(1), pp.97-107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1661-8270 ; E-ISSN: 1661-8289 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11786-009-0001-1

Toàn văn sẵn có

8
Secure message transmission in asynchronous networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secure message transmission in asynchronous networks

Choudhury, Ashish ; Patra, Arpita ; Ashwinkumar, B.V. ; Srinathan, Kannan ; Pandu Rangan, C.

Journal of Parallel and Distributed Computing, 8/2011, Vol.71(8), pp.1067-1074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07437315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jpdc.2011.03.004

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing double-base elliptic-curve single-scalar multiplication

Bernstein, D.J. ; Birkner, P. ; Lange, T. ; Peters, C.P. ; Srinathan, K. ; Pandu Rangan, C. ; Yung, M.; Discrete Mathematics ; Coding theory and Cryptography

Proceedings of the 8th International Conference on Cryptology in India: Progress in Cryptology (INDOCRYPT 2007) 9-13 December 2007, Chennai, India, 2007, Issue INDOCRYPT 2007, pp.167-182 [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 978-3-540-77025-1

Toàn văn sẵn có

10
Optimal Parameters for Efficient Two-Party Computation Protocols
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimal Parameters for Efficient Two-Party Computation Protocols

Ganesh, Chaya ; Pandu Rangan, C; Askoxylakis, Ioannis (Editor) ; Pöhls, Henrich C (Editor) ; Posegga, Joachim (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Information Security Theory and Practice. Security, Privacy and Trust in Computing Systems and Ambient Intelligent Ecosystems: 6th IFIP WG 11.2 International Workshop, WISTP 2012, Egham, UK, June 20-22, 2012. Proceedings, pp.128-143

ISBN: 9783642309540 ; ISBN: 3642309542 ; E-ISBN: 9783642309557 ; E-ISBN: 3642309550 ; DOI: 10.1007/978-3-642-30955-7_12

Toàn văn sẵn có

11
Identity-Based Deterministic Signature Scheme without Forking-Lemma
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity-Based Deterministic Signature Scheme without Forking-Lemma

Sharmila Deva Selvi, S ; Sree Vivek, S ; Pandu Rangan, C; Iwata, Tetsu (Editor) ; Nishigaki, Masakatsu (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Advances in Information and Computer Security: 6th International Workshop, IWSEC 2011, Tokyo, Japan, November 8-10, 2011. Proceedings, pp.79-95

ISBN: 9783642251405 ; ISBN: 3642251404 ; E-ISBN: 9783642251412 ; E-ISBN: 3642251412 ; DOI: 10.1007/978-3-642-25141-2_6

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the minimum number of additions required to compute a quadratic form

Pandu Rangan, C

Journal of Algorithms, 1983, Vol.4(3), pp.282-285 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0196-6774 ; DOI: 10.1016/0196-6774(83)90027-5

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The K .sub.r-Packing Problem.(Author abstract)

Guruswami, Venkatesan ; Pandu Rangan, C. ; Chang, M. S. ; Chang, G. J. ; Wong, C. K.

Computing, March, 2001, Vol.66(1), p.79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X

Toàn văn sẵn có

14
Cache Me If You Can: Capacitated Selfish Replication Games
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cache Me If You Can: Capacitated Selfish Replication Games

Gopalakrishnan, Ragavendran ; Kanoulas, Dimitrios ; Karuturi, Naga Naresh ; Pandu Rangan, C ; Rajaraman, Rajmohan ; Sundaram, Ravi; Fernández-Baca, David (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, LATIN 2012: Theoretical Informatics: 10th Latin American Symposium, Arequipa, Peru, April 16-20, 2012. Proceedings, pp.420-432

ISBN: 9783642293436 ; ISBN: 3642293433 ; E-ISBN: 9783642293443 ; E-ISBN: 3642293441 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29344-3_36

Toàn văn sẵn có

15
Rational Secret Sharing with Honest Players over an Asynchronous Channel
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rational Secret Sharing with Honest Players over an Asynchronous Channel

Moses Jr, William K ; Pandu Rangan, C; Wyld, David C (Editor) ; Wozniak, Michal (Editor) ; Chaki, Nabendu (Editor) ; Meghanathan, Natarajan (Editor) ; Nagamalai, Dhinaharan (Editor)

Communications in Computer and Information Science, Advances in Network Security and Applications: 4th International Conference, CNSA 2011, Chennai, India, July 15-17, 2011, pp.414-426

ISBN: 9783642225390 ; ISBN: 364222539X ; E-ISBN: 9783642225406 ; E-ISBN: 3642225403 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22540-6_40

Toàn văn sẵn có

16
A Code-Based 1-out-of-N Oblivious Transfer Based on McEliece Assumptions
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Code-Based 1-out-of-N Oblivious Transfer Based on McEliece Assumptions

K, Preetha Mathew ; Vasant, Sachin ; Venkatesan, Sridhar ; Pandu Rangan, C; Ryan, Mark D (Editor) ; Smyth, Ben (Editor) ; Wang, Guilin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Information Security Practice and Experience: 8th International Conference, ISPEC 2012, Hangzhou, China, April 9-12, 2012. Proceedings, pp.144-157

ISBN: 9783642291005 ; ISBN: 3642291007 ; E-ISBN: 9783642291012 ; E-ISBN: 3642291015 ; DOI: 10.1007/978-3-642-29101-2_10

Toàn văn sẵn có

17
Identity Based Public Verifiable Signcryption Scheme
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identity Based Public Verifiable Signcryption Scheme

Selvi, S Sharmila Deva ; Sree Vivek, S ; Pandu Rangan, C; Heng, Swee-Huay (Editor) ; Kurosawa, Kaoru (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Provable Security: 4th International Conference, ProvSec 2010, Malacca, Malaysia, October 13-15, 2010. Proceedings, pp.244-260

ISBN: 9783642162794 ; ISBN: 3642162797 ; E-ISBN: 9783642162800 ; E-ISBN: 3642162800 ; DOI: 10.1007/978-3-642-16280-0_17

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total domination in interval graphs revisited

Ramalingam, G. ; Pandu Rangan, C.

Information Processing Letters, 1988, Vol.27(1), pp.17-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; DOI: 10.1016/0020-0190(88)90076-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The K r -Packing Problem

Guruswami, Venkatesan ; Pandu Rangan, C. ; Chang, M. S. ; Chang, G. J. ; Wong, C. K.

Computing, 2001, Vol.66(1), pp.79-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: 10.1007/s006070170039

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New sequential and parallel algorithms for interval graph recognition

Ramalingam, G. ; Pandu Rangan, C.

Information Processing Letters, 1990, Vol.34(4), pp.215-219 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0190 ; DOI: 10.1016/0020-0190(90)90163-R

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 4.518  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (358)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (12)
 2. 1992đến2005  (45)
 3. 2006đến2009  (1.335)
 4. 2010đến2014  (2.312)
 5. Sau 2014  (814)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (4.478)
 2. Bài báo  (15)
 3. Book Chapters  (9)
 4. Kỷ yếu hội nghị  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (4.515)
 2. Dutch  (2)
 3. German  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...