skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 544  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global linear regression coefficient classifier for recognition

Feng, Qingxiang ; Zhu, Xingjie ; Pan, Jeng-Shyang

Optik - International Journal for Light and Electron Optics, November 2015, Vol.126(21), pp.3234-3239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026 ; E-ISSN: 1618-1336 ; DOI: 10.1016/j.ijleo.2015.07.116

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use HypE to Hide Association Rules by Adding Items

Cheng, Peng ; Lin, Chun-Wei ; Pan, Jeng-Shyang; Sakakibara, Manabu (editor)

PLoS ONE, 2015, Vol.10(6) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0127834 ; PMCID: 4466550 ; PMID: 26070130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geometrically invariant image watermarking using Polar Harmonic Transforms.(Report)

Li, Leida ; Li, Shushang ; Abraham, Ajith ; Pan, Jeng - Shyang

Information Sciences, Sept 15, 2012, Vol.199, p.1(19) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gain-scheduled fault detection on stochastic nonlinear systems with partially known transition jump rates

Yin, Yanyan ; Shi, Peng ; Liu, Fei ; Pan, Jeng-Shyang

Nonlinear Analysis: Real World Applications, 2012, Vol.13(1), pp.359-369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-1218 ; E-ISSN: 1878-5719 ; DOI: 10.1016/j.nonrwa.2011.07.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Robust coarse-to-fine face recognition method

Feng, Qingxiang ; Zhu, Qi ; Tang, Lin-Lin ; Pan, Jeng-Shyang

Optik - International Journal for Light and Electron Optics, December 2015, Vol.126(23), pp.4159-4165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026 ; E-ISSN: 1618-1336 ; DOI: 10.1016/j.ijleo.2015.08.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Face recognition based on fusion of multi-resolution Gabor features

Xu, Yong ; Li, Zhengming ; Pan, Jeng-Shyang ; Yang, Jing-Yu

Neural Computing and Applications, 2013, Vol.23(5), pp.1251-1256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0941-0643 ; E-ISSN: 1433-3058 ; DOI: 10.1007/s00521-012-1066-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kernel Self-optimized Locality Preserving Discriminant Analysis for feature extraction and recognition

Li, Jun-Bao ; Pan, Jeng-Shyang ; Chen, Shyi-Ming

Neurocomputing, 2011, Vol.74(17), pp.3019-3027 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-2312 ; E-ISSN: 1872-8286 ; DOI: 10.1016/j.neucom.2011.04.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Compact Co-Evolutionary Algorithm for sensor ontology meta-matching

Xue, Xingsi ; Pan, Jeng-Shyang

Knowledge and Information Systems, 2018, Vol.56(2), pp.335-353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-017-1101-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible watermarking based on multiple prediction modes and adaptive watermark embedding

Weng, Shaowei ; Pan, Jeng-Shyang

Multimedia Tools and Applications, 2014, Vol.72(3), pp.3063-3083 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-013-1585-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive reversible data hiding based on a local smoothness estimator

Weng, Shaowei ; Pan, Jeng-Shyang

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(23), pp.10657-10678 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-2197-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A segment-based approach for large-scale ontology matching

Xue, Xingsi ; Pan, Jeng-Shyang

Knowledge and Information Systems, 2017, Vol.52(2), pp.467-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0219-1377 ; E-ISSN: 0219-3116 ; DOI: 10.1007/s10115-016-1018-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

QUasi-Affine TRansformation Evolution with External ARchive (QUATRE-EAR): An enhanced structure for Differential Evolution

Meng, Zhenyu ; Pan, Jeng-Shyang

Knowledge-Based Systems, 01 September 2018, Vol.155, pp.35-53 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2018.04.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reversible watermarking based on two embedding Schemes

Weng, Shaowei ; Pan, Jeng-Shyang

Multimedia Tools and Applications, 2016, Vol.75(12), pp.7129-7157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-015-2639-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special issue: Swarm intelligence and its applications

Pan, Jeng-Shyang ; Shi, Peng

Information Sciences, 01 June 2012, Vol.192, pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255 ; E-ISSN: 1872-6291 ; DOI: 10.1016/j.ins.2012.02.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integer transform based reversible watermarking incorporating block selection

Weng, Shaowei ; Pan, Jeng-Shyang

Journal of Visual Communication and Image Representation, February 2016, Vol.35, pp.25-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3203 ; E-ISSN: 1095-9076 ; DOI: 10.1016/j.jvcir.2015.11.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monkey King Evolution: A new memetic evolutionary algorithm and its application in vehicle fuel consumption optimization

Meng, Zhenyu ; Pan, Jeng-Shyang

Knowledge-Based Systems, 01 April 2016, Vol.97, pp.144-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0950-7051 ; E-ISSN: 1872-7409 ; DOI: 10.1016/j.knosys.2016.01.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-strategy ensemble artificial bee colony algorithm

Wang, Hui ; Wu, Zhijian ; Rahnamayan, Shahryar ; Sun, Hui ; Liu, Yong ; Pan, Jeng - Shyang

Information Sciences, Sept 20, 2014, Vol.279, p.587(17) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-0255

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Novel classification rule of two-phase test sample sparse representation

Feng, Qingxiang ; Zhu, Xingjie ; Pan, Jeng-Shyang

Optik - International Journal for Light and Electron Optics, October 2014, Vol.125(19), pp.5825-5832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026 ; E-ISSN: 1618-1336 ; DOI: 10.1016/j.ijleo.2014.07.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image steganography based on subsampling and compressive sensing

Pan, Jeng-Shyang ; Li, Wei ; Yang, Chun-Sheng ; Yan, Li-Jun

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(21), pp.9191-9205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-2076-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptively weighted sub-directional two-dimensional linear discriminant analysis for face recognition

Yan, Lijun ; Pan, Jeng-Shyang ; Chu, Shu-Chuan ; Khurram Khan, Muhammad

Future Generation Computer Systems, 2012, Vol.28(1), pp.232-235 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-739X ; E-ISSN: 1872-7115 ; DOI: 10.1016/j.future.2010.11.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 544  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (111)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (20)
 2. 2006đến2008  (44)
 3. 2009đến2011  (195)
 4. 2012đến2015  (224)
 5. Sau 2015  (58)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Book Chapters  (363)
 2. Bài báo  (114)
 3. Sách  (31)
 4. Kỷ yếu hội nghị  (22)
 5. Sáng chế  (13)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (542)
 2. Chinese  (9)
 3. Japanese  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (27)
 2. T - Technology .  (21)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...