skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 391.882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pakistan a country study

Federal Research Division Library of Congress

U S Government Printing Office; 1995 - (954.91)

Truy cập trực tuyến

2
Saline agriculture for irrigated land in Pakistan : a handbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Saline agriculture for irrigated land in Pakistan : a handbook

Qureshi R.H.; Barrett-Lennard E.G

Canberra : ACIAR, 1998 - (631.4 QUR 1998) - ISBN186320220X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideals and realities selected essays of Abdus Salam

World Scientific; 1984 - (306.45 IDE 1984)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

<The> Cambridge encyclopedia of India, Pakistan, Bangladesh, Srilanka

Robinson F

New York : The Press Syn. of the Uni. Cam, 1989 - (954.003 CAM 1989)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
&#7844;n &#272;&#7897; v&#224; Pakistan - Nh&#7919;ng tr&#7903; ng&#7841;i sau ng&#224;y &#273;&#7897;c l&#7853;p (15-8-1947)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ấn Độ và Pakistan - Những trở ngại sau ngày độc lập (15-8-1947)

Nguyễn, Thị Hương Giang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23820

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideals and realities selected essays of Abdus Salam

World Scientific; 1984 - (306.45 IDE 1984)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ideals and realities selected essays of Abdus Salam Second Editio

World Scientific; 1987 - (306.45 IDE 1987)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dynamics of Judicial Independence A Comparative Study of Courts in Malaysia and Pakistan

Neudorf Lorne

Springer; 2017

Truy cập trực tuyến

9
Building democracy in South Asia : India, Nepal, Pakistan
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building democracy in South Asia : India, Nepal, Pakistan

Chadda Maya

Boulder : Lynne Rienner Publishers, 2000 - (320.454 CHA 2000) - ISBN1555877486 (alk. paper);ISBN1555878598 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quan hệ Mỹ - Pakistan giai đoạn 1991-2008 : Luận án TS. Nhân văn khác: 62 22 03

Nguyễn Khánh Vân; Nguyễn Thanh Hiền; Nguyễn Thị Liên Hương

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2018 - (973.9 NG-V 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

State nationalism and Islamization historical analysis of Turkey and Pakistan

Ali Saleem Raja M

Palgrave Macmillan; 2017 - (320.55 7)

Truy cập trực tuyến

12
Kashmir : new voices, new approaches
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kashmir : new voices, new approaches

Sidhu Waheguru Pal Singh; Bushra Asif; Samii Cyrus; International Peace Academy.

Boulder, Colo. : Lynne Rienner Publishers, 2006. - (954 KAS 2006) - ISBN1588264327 (hardcover : alk. paper);ISBN1588264084 (pbk. : alk. paper);ISBN9781588264329;ISBN9781588264084

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

British Muslim politics examining Pakistani biraderi networks

Akhtar Parveen 1981

Palgrave Macmillan; 2013 - (305.89141 AKH 2013)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editorial Commentary : Poliomyelitis in Pakistan

Katz, Samuel L

Clinical Infectious Diseases, 2016, Vol. 62(2), pp.199-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1058-4838 ; E-ISSN: 1537-6591 ; DOI: 10.1093/cid/civ835

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Philanthropic funding for health in Pakistan

Kassim - Lakha, Shamsh ; Bennett, Jennifer

The Lancet, June 29, 2013, Vol.381(9885), p.2236(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL OF SLUMS (KATCHI ABADIES) IN THE METROPOLITAN AREA OF LAHORE

A. I. Mirza, H. Mahmood and S.M. Mayo

Pakistan Journal of Science, June 30, 2015, Vol.67(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-9877

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICROPALAEONTOLOGICAL ANALYSIS OF THE EARLY EOCENE SAKESAR LIMESTONE, CENTRAL SALT RANGE, PAKISTAN

S. Ghazi, S. Sharif, T. Hanif, S. Ahmad, T. Aziz and M. Riaz

Pakistan Journal of Science, June 30, 2015, Vol.67(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-9877

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The jirga.(Pakistan)(The Fiction Issue)(Fictional work)

Weitz, Marc

Journal of Legal Education, Feb, 2013, Vol.62(3), p.503-512 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2208

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forensic psychiatry in Pakistan

Hassan, Tariq ; Nizami, Asad Tamizuddin ; Hirji, Sarah

International Journal of Law and Psychiatry, 2015, Vol.41, p.95(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-2527

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Open letter to WHO DG candidates: reply from Sania Nishtar

Nishtar, Sania

The Lancet, May 20, 2017, Vol.389(10083), p.1978(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; DOI: 10.1016/S0140-6736(17)31254-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 391.882  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (1.021)
 2. 1957đến1972  (561)
 3. 1973đến1988  (3.305)
 4. 1989đến2005  (19.014)
 5. Sau 2005  (366.468)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (375.679)
 2. French  (798)
 3. German  (219)
 4. Undetermined  (153)
 5. Portuguese  (125)
 6. Spanish  (97)
 7. Chinese  (72)
 8. Japanese  (52)
 9. Norwegian  (36)
 10. Arabic  (34)
 11. Czech  (22)
 12. Turkish  (19)
 13. Russian  (12)
 14. Italian  (10)
 15. Korean  (8)
 16. Polish  (5)
 17. Persian  (5)
 18. Romanian  (4)
 19. Icelandic  (4)
 20. Hungarian  (2)
 21. Greek  (2)
 22. Lithuanian  (1)
 23. Slovak  (1)
 24. Panjabi  (1)
 25. Malay  (1)
 26. Vietnamese  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Mohammed Arifeen
 3. Kazmi, S Kamal
 4. S.Kamal Hayder Kazmi
 5. Khan, M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...