skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 1.329  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling documents on a touch-screen display

Ording, Bas

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Desplazamiento de listas por pantalla y traslación, escalado y rotación de documentos en una pantalla táctil

Ording, Bas

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scrollen von Listen auf einer Berührungsbildschirmanzeige
Défilement de listes sur un affichage d'écran tactile
List scrolling on a touch-screen display

Ording, Bas

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

List scrolling and document translation, scaling, and rotation on touch-screen display

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LIST SCROLLING AND DOCUMENT TRANSLATION, SCALING, AND ROTATION ON A TOUCH-SCREEN DISPLAY

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

USER INTERFACE PRESENTATION OF INFORMATION IN RECONFIGURED OR OVERLAPPING CONTAINERS

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

TIME-BASED, NON-CONSTANT TRANSLATION OF USER INTERFACE OBJECTS BETWEEN STATES

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphical user interface for a portion of a display screen

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

User interface presentation of information in reconfigured or overlapping containers

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method of transition between window states

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rendering Borders of Elements of a Graphical User Interface

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with graphical user interface

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SCROLLING FOR LIST IN TOUCH SCREEN DISPLAY, PARALLEL MOVEMENT OF DOCUMENT AND SCALING AND ROTATION

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scaling documents on a touch-screen display

Ording, Bas

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Display screen or portion thereof with animated graphical user interface

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device, Method, and Graphical User Interface for Electronic Document Translation on a Touch-Screen Display

Ording Bas

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kết quả 1 - 20 của 1.329  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2004  (34)
 2. 2004đến2006  (64)
 3. 2007đến2009  (340)
 4. 2010đến2013  (515)
 5. Sau 2013  (376)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.294)
 2. French  (280)
 3. German  (163)
 4. Chinese  (97)
 5. Korean  (51)
 6. Japanese  (23)
 7. Spanish  (4)
 8. Danish  (2)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ording Bas
 2. Ording, Bas
 3. Chaudhri Imran
 4. Chaudhri, Imran
 5. Christie Greg

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...