skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.857.676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Optometry

ISSN1888-4296

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of Optoelectronics in China

ISSN1674-4128

Truy cập trực tuyến

3
Optical fiber communications : principles and practice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optical fiber communications : principles and practice

Senior John M.

Englewood Cliffs, NJ : Prentice/Hall International, c1985. - (TK5103.59 .S46 1985) - ISBN0136382487 :;ISBN0136382223 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of waves, optics and modern physics

Young H.D.

New York : Mc Graw Hill book Com, 1976 - (530 YOU 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems and solutions on optics

Lim Yung-kuo editor

Singapore : World Scientific, 2003 - (535 PRO 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

POF Handbook optical short range transmission systems

Ziemann Olaf

Springer; 2008 - (621.38275 ZIE 2008)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

红外与毫米波学报/#/紅外與毫米波學報

ISSN1001-9014

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photonik

ISSN1432-9778

Truy cập trực tuyến

9
Problems and solutions on optics : major American universities Ph. D. qualifying questions and solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problems and solutions on optics : major American universities Ph. D. qualifying questions and solutions

Bai Gui-ru; Guo Guang-can; Lim Yung-kuo; Zhongguo ke xue ji shu da xue. Physics Coaching Class.

Singapore ; New Jersey : World Scientific, 1991. - (535.076 PRO 1991) - ISBN9810204388;ISBN9810204396 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Lasers physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lasers physics

Milonni Peter W.; Eberly J. H.

Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons, c2010. - (621.36 MIL 2010) - ISBN9780470387719 (cloth);ISBN0470387718 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Modern nonlinear optics : Part 1. Volume 119, Advances in chemical physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern nonlinear optics : Part 1. Volume 119, Advances in chemical physics

Evans Myron W

New York : J. Wiley, c2001. - ISBN0471389307;ISBN0471231479

Truy cập trực tuyến

12
Introduction to quantum optics : from the semi-classical approach to quantized light
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to quantum optics : from the semi-classical approach to quantized light

Grynberg Gilbert.; Aspect Alain; Fabre Claude

Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2010. - (535 GRY 2010) - ISBN9780521551120 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Quantum optics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum optics

Walls D. F.; Milburn G. J

Berlin : Springer, c2008. - (535 WAL 2008) - ISBN9783540285731 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Nonlinear optics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nonlinear optics

Boyd Robert W.

Amsterdam ; Boston : Academic Press, c2008. - (535 BOY 2008) - ISBN9780123694706 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of photonics. Vol. 2

Iizuka Keigo

New York, N.Y. : Wiley-Interscience, c2002.

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Crosstalk effect in the case of three monomode plan wave guides
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crosstalk effect in the case of three monomode plan wave guides

Dinh, Van Hoang; Mai, Hong Hanh

Dinh, V. H, Mai, H. H. (2006). Crosstalk effect in the case of three monomode plan wave guides. VNU Journal of Science, Mathematics- Physics, 21, 2, 34-39.; 2588-1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57765

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Light & Visual Environment

ISSN0387-8805

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Optical Society of Korea

ISSN1226-4776

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photonics spectra

ISSN0731-1230

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laser Physics

ISSN1054-660X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.857.676  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (21.295)
 2. 1957đến1971  (23.097)
 3. 1972đến1986  (215.257)
 4. 1987đến2002  (651.498)
 5. Sau 2002  (1.941.051)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (2.537.152)
 2. Chinese  (384.642)
 3. French  (382.910)
 4. German  (287.058)
 5. Korean  (158.587)
 6. Japanese  (153.677)
 7. Spanish  (18.945)
 8. Russian  (14.502)
 9. Portuguese  (10.105)
 10. Italian  (7.242)
 11. Dutch  (4.410)
 12. Norwegian  (3.191)
 13. Danish  (3.154)
 14. Finnish  (2.924)
 15. Polish  (1.294)
 16. Czech  (1.008)
 17. Hebrew  (564)
 18. Hungarian  (499)
 19. Turkish  (425)
 20. Romanian  (396)
 21. Ukrainian  (353)
 22. Greek  (192)
 23. Arabic  (50)
 24. Chamorro  (8)
 25. Persian  (5)
 26. Icelandic  (4)
 27. Lithuanian  (2)
 28. Slovak  (1)
 29. Serbo-Croatian  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (921)
 2. T - Technology .  (643)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Georges, Patrick
 2. Finot, Christophe
 3. Georges, P
 4. Lalanne, Philippe
 5. Druon, Frédéric

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...