skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.874  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern operating systems 3rd ed

Tanenbaum Andrew S 1944

Pearson Education Ltd; 2009 - (005.43 TAN 2009)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating system concepts 8th ed update

Silberschatz Abraham; Galvin Peter B; Gagne Greg

J Wiley & Sons; 2012 - (005.43 SIL 2012)

Truy cập trực tuyến

3
Reliable Linux : assuring high availability
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliable Linux : assuring high availability

Campbell Iain

New York : John Wiley, c2002. - (005.43 CAM 2002) - ISBN0471070408 (pbk. : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Operating systems principles
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating systems principles

Kurzban Stanley A.; Sayers Anthony P; Heines Thomas S

New York : Van Nostrand Reinhold , 1984 - (005.4 KUR 1984) - ISBN0442257342

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Linux bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Linux bible

Negus Chris; Bresnahan Christine

Indianapolis IN : Wiley, c2012. - (005.432 NEG 2012) - ISBN9781118218549 (pbk.);ISBN111821854X (pbk.);ISBN9781118286906 (ebk.);ISBN9781118282878 (ebk.);ISBN9781118283974 (ebk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tìm hiểu và hỗ trợ WINDOWS NT WORKSTATION

H. : Thống kê, 2001 - (005.1 TIM 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
NetWare migration : methods, tools, and techniques for migrating to NetWare 4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NetWare migration : methods, tools, and techniques for migrating to NetWare 4

Hanley Richard A.

New York : John Wiley, c1996 - (005.4 HAN 1996) - ISBN0471134376 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Simply Microsoft Windows 95
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simply Microsoft Windows 95

Hutchinson Sarah E.; Coulthard Glen J

Chicago : Irwin, c1996 - (005.4 HUT 1996) - ISBN0256219982

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Windows NT 4 workstation for dummies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows NT 4 workstation for dummies

Rathbone Andy.; Crawford Sharon; Microsoft Corporation.

Foster City, CA : IDG Books Worldwide, c1999 - (005.4 RAT 1999) - ISBN0764504967

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Red hat linux : the complete reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Red hat linux : the complete reference

Petersen Richard

N.Y.,... : McGraw-Hill, 2002 - (005.4 PET 2002) - ISBN0072191783

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Mac OS X : the complete reference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mac OS X : the complete reference

Feiler Jesse

New York : Osborne/McGraw-Hill, 2001 - (005.4 FEI 2001) - ISBN0072126639

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Just enough UNIX
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Just enough UNIX

Andersen Paul K.

Boston : McGraw-Hill, 2003 - (005.4 AND 2003) - ISBN0072463775;ISBN9780072463774 (pbk.);ISBN0071151303;ISBN9780071151306

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Ubuntu Linux bible
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ubuntu Linux bible

Von Hagen William.

Indianapolis, IN : Wiley Pub., c2007. - (005.4 VON 2007) - ISBN0470038993 (pbk.);ISBN9780470038994 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Microsoft Windows XP, brief
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microsoft Windows XP, brief

Haag Stephen

Boston : McGraw-Hill, 2003. - (005.4 MIC 2003) - ISBN0072833432 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The Mac OS X Tiger book
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Mac OS X Tiger book

Ihnatko Andy.

Hoboken, N.J. : Wiley, 2005. - (005.4 IHN 2005) - ISBN0764579576 (pbk. : alk. paper);ISBN9780764579578 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Windows Vista secrets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows Vista secrets

Thurrott Paul B.

Indianapolis, IN : Wiley Pub., c2008. - (005.4 THU 2008) - ISBN9780470242001 (cloth/website);ISBN0470242000 (cloth/website)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Operating system concepts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating system concepts

Silberschatz Abraham.; Galvin Peter B; Gagne Greg

Hoboken, NJ : J. Wiley & Sons, c2012. - (005.4 SIL 2012) - ISBN9781118112731

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Modern operating systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modern operating systems

Tanenbaum Andrew S.

Upper Saddle River, N.J. : Pearson-Prentice International ; London : Pearson Education Ltd., c2009. - (005.4 TAN 2009) - ISBN9780138134594

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Operating systems : design and implementation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Operating systems : design and implementation

Tanenbaum Andrew S.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1987. - (005.4 TAN 1987) - ISBN0136374069 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Windows 7 SP1 quicksteps
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Windows 7 SP1 quicksteps

Matthews Martin S.

New York : McGraw-Hill , 2011. - (005.44 MAT 2011) - ISBN9780071772471;ISBN0071772472

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.874  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1978  (98)
 2. 1978đến1987  (131)
 3. 1988đến1997  (661)
 4. 1998đến2008  (639)
 5. Sau 2008  (285)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.714)
 2. German  (105)
 3. Catalan  (27)
 4. Spanish  (18)
 5. Vietnamese  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...