skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

2013-14 Civil Rights Data Collection (CRDC)

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/E100445V1

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

2013-14 Civil Rights Data Collection (CRDC)

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/E4437V1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Rights Data Collection (CRDC) for the 2015-16 School Year

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/E103004V1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elementary and Secondary Schools Civil Rights Survey, 1968-1984,1986, 1988 (M131V1)

Office for Civil Rights (U.S. Department of Education)

DOI: 10.7910/DVN/MOHJSP

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nondiscrimination on the Basis of Sex in Education Programs or Activities Receiving Federal Financial Assistance; Proposed Rule. Federal Register, Part V: Department of Education, 34 CFR Part 106

Office For Civil Rights (Ed), Washington, Dc.;; Office for Civil Rights (Ed), Washington, DC (Corporate Author)

Federal Register, 08 May 2002, Vol.67(89), p.31098

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conforming Amendments to the Regulations Governing Nondiscrimination on the Basis of Race, Color, National, Origin, Disability, Sex, and Age under the Civil Rights Restoration Act of 1987; Final Rule. Federal Register, Part IV: Department of Education, 34 CFR Parts 100, 104, 106, and 110

Office For Civil Rights (Ed), Washington, Dc.;; Office for Civil Rights (Ed), Washington, DC (Corporate Author)

Federal Register, 13 November 2000, Vol.65(219), p.68050

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1968 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03528 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03528.v1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1969 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03529 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03529.v1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1970 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03530 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03530.v1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1969 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03529.v1

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1970 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03530.v1

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1971 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03531.v1

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1972 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03532.v1

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1973 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03533.v1

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1971 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03531 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03531.v1

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1972 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03532 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03532.v1

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1973 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03533 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03533.v1

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1974 [United States]: School Desegregation Database; Archival Version

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03534 ; Related DOI: 10.3886/ICPSR03534.v1

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1974 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03534.v1

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Office for Civil Rights School District File, 1968 [United States]: School Desegregation Database; Version 1

United States Department of Education. Office for Civil Rights

DOI: 10.3886/ICPSR03528.v1

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 146  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1980  (17)
 2. 1980đến1992  (26)
 3. 1993đến2000  (41)
 4. 2001đến2009  (36)
 5. Sau 2009  (26)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (138)
 2. Spanish  (5)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...