skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 191.008  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oceanography : a study guide to be used with USAFI course A510

Weihaupt J.G.

Madison : USA forces institute, 1956 - (551.4 WEI 1956)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Turbulence in Fluids 3rd ed

Lesieur Marcel

Springer Netherlands; 1997 - (531)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the world's oceans

Duxbury Alyn C.; Duxbury Alison B

Dubuque, IA : Wm. C. Brown Publishers, c1997. - (551.46 DUX 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
4
Introduction to Physical Oceanography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to Physical Oceanography

Mellor George L.

Woodbury, N.Y. ; [Great Britain] : American Institute of Physics, 1996 - (551.46 MEL 1996) - ISBN1563962101 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Invitation to oceanography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invitation to oceanography

Pinet Paul R.

Sudbury, MA : Jones and Bartlett, 1997 - (551.46 PIN 1997) - ISBN0763706140

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Exploring ocean science
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring ocean science

Stowe Keith S.; Stowe Keith S.

New York : John Wiley, c1996. - (551.46 STO 1996) - ISBN0471543764 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Investigating oceanography
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigating oceanography

Sverdrup Keith A.; Kudela Raphael

New York : McGraw-Hill, c2014. - (551.46 SVE 2014) - ISBN9780078022913 (pbk. : alk. paper);ISBN0078022916 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Oceanography of the East Sea (Japan Sea)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oceanography of the East Sea (Japan Sea)

Chang Kyong-il editor

Cham ; New York : Springer International Publishing, 2016. - (GC821 .O34 2016) - ISBN9783319227191

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Marine geochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marine geochemistry

Roy, Chester; Tim, Jickells

9781118349083; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27824

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemical Structure of Pelagic Redox Interfaces Observation and Modeling

Springer; 2013 - (551.466)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles of ocean physics

Apel John R.

London ; Orlando : Academic Press, 1987. - (551.46 APE 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The sea around us

Carson R.L.

N.Y. : Mcgraw - Hill , 1979 - (551.46 CAR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
An introduction to the world's oceans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to the world's oceans

Sverdrup Keith A.; Duxbury Alison; Duxbury Alyn C.; Duxbury Alyn C.

Boston : McGraw-Hill, c2003 - (551.46 SVE 2003) - ISBN0072472804 (recycled, acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
14
Arctic-Subarctic Ocean Fluxes
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arctic-Subarctic Ocean Fluxes

Robert R. Dickson; Jens Meincke, Peter Rhines.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24975

Truy cập trực tuyến

15
Stable isotope geochemistry
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stable isotope geochemistry

Hoefs, Jochen

978-3-319-19716-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27970

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual report of the Netherlands Institute for Sea Research

ISSN0165-9162

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eastern edition of notices to mariners

ISSN1482-8812

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Open oceanography journal

ISSN1874-2521

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special report

ISSN0083-7547

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Challenges

ISSN0801-4914

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 191.008  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (739)
 2. 1959đến1973  (7.458)
 3. 1974đến1988  (21.978)
 4. 1989đến2004  (44.381)
 5. Sau 2004  (114.456)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (185.671)
 2. Portuguese  (2.606)
 3. Spanish  (1.075)
 4. Chinese  (543)
 5. French  (433)
 6. Japanese  (425)
 7. Indonesian  (377)
 8. Norwegian  (367)
 9. German  (207)
 10. Polish  (183)
 11. Undetermined  (14)
 12. Italian  (9)
 13. Russian  (7)
 14. Dutch  (5)
 15. Greek  (4)
 16. Danish  (4)
 17. Maori  (3)
 18. Finnish  (2)
 19. Hungarian  (1)
 20. Arabic  (1)
 21. Korean  (1)
 22. Icelandic  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang, Gui-Peng
 2. Fer, Ilker
 3. Sprintall, Janet
 4. Nishioka, Jun
 5. Khim, Jong Seong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...