skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 170  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The little book of object-oriented programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The little book of object-oriented programming

Ledgard Henry

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1996. - (QA76.64 .L44 1996) - ISBN013396342X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Essential guide to object monitors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential guide to object monitors

Boucher Karen; Katz Fima

New York : John Wiley, c1999 - (005.7 BOU 1999) - ISBN0471319716 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
An introduction to object-oriented programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming

Budd Timothy

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (005.1 BUD 1991) - ISBN0201547090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
An introduction to object-oriented programming with Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming with Java

Wu C. Thomas.

Boston : McGraw-Hill, 2004. - (005.13 WUC 2004) - ISBN0073040959 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
5
Object-oriented analysis and design with applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented analysis and design with applications

Booch Grady.

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1994. - (005.1 BOO 1994) - ISBN0805353402

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures, algorithms, and object-oriented programming

Heileman Gregory L.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (005.1 HEI 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented programming and Java

Poo Danny C. C.; Kiong Derek Beng Kee

Singapore ; New York : Springer, c1998. - (005.13 POO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++

Schach Stephen R.; Schach Stephen R

Boston : WCB, 1998 - (005.13 SCH 1998) - ISBN0072901683

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
An introduction to object COBOL
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object COBOL

Doke E. Reed; Hardgrave Bill C

New York : Wiley, 1998 - (005.1 DOK 1998) - ISBN0471183466 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Transition to object-oriented software development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition to object-oriented software development

Fayad Mohamed; Laitinen Mauri

New York : Wiley, 1998 - (005.1 FAY 1998) - ISBN0471245291 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Perl weekend crash course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perl weekend crash course

Merlino Joseph.

New York, NY : Hungry Minds, c2002. - (005.1 MER 2002) - ISBN0764548271 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Object oriented systems development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object oriented systems development

Bahrami Ali.

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999. - (005.1 BAH 1999) - ISBN025625348X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
The Ruby programming language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ruby programming language

Flanagan David.; Matsumoto Yukihiro

Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008. - (005.1 FLA 2008) - ISBN0596516177;ISBN9780596516178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Discovering Smalltalk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Smalltalk

Lalonde Wilf

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub., c1994. - (005.26 LAL 1994) - ISBN0805327207

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Object-oriented system development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented system development

Champeaux Denis de; Faure Penelope; Lea Douglas; Object-oriented programming

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1993. - (005.1 CHA 1993) - ISBN020156355X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Objective-C : object-oriented programming techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective-C : object-oriented programming techniques

Pinson Lewis J.; Wiener Richard

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1991. - (005.26 PIN 1991) - ISBN0201508281

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Object-oriented software engineering : using UML, patterns, and Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented software engineering : using UML, patterns, and Java

Bruegge Bernd; Dutoit Allen H

NY. : Pearson, 2014 - (005.13 BRU 2014) - ISBN9781292024011

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
18
The essential distributed objects survival guide
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The essential distributed objects survival guide

Orfali Robert; Edwards Jeri; Harkey Dan

New York : John Wiley & Sons, INC., c1996 - (005.7 ORF 1996) - ISBN0471129933 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introductory programming with object-oriented C++ : an IS perspective

Harrington Jan L.

New York : J. Wiley, c1997 - (005.13 HAR 1997) - ISBN0471163716 (paper : acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Java software solutions : foundations of program design
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Java software solutions : foundations of program design

Lewis John; Loftus William

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c2000. - (005.13 LEW 2000) - ISBN0201612712

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 170  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (17)
 2. 1994đến1999  (31)
 3. 2000đến2006  (20)
 4. 2007đến2013  (24)
 5. Sau 2013  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (131)
 2. Spanish  (22)
 3. Catalan  (8)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (46)
 2. T - Technology .  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...