skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 6.526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The little book of object-oriented programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The little book of object-oriented programming

Ledgard Henry

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, c1996. - (QA76.64 .L44 1996) - ISBN013396342X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to do the Final Year Projects A Practical Guideline for Computer Science and IT Students

Hassani Hossein

Bookboon; 2015 - (004 HAS 2015)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programming in Python 3 a complete introduction to the Python language

Summerfield Mark

Addison Wesley; 2010 - (005.13 SUM 2010)

Truy cập trực tuyến

4
Essential guide to object monitors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essential guide to object monitors

Boucher Karen; Katz Fima

New York : John Wiley, c1999 - (005.7 BOU 1999) - ISBN0471319716 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Object-oriented technology : from diagram to code with visual paradigm for UML
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented technology : from diagram to code with visual paradigm for UML

Tsang Curtis HK; Lau Clarence SW; Leung Ying K

Singapore: McGraw-Hill , 2010 - (005.1 TSA 2010) - ISBN9780071269216

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
An introduction to object-oriented programming with Java
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming with Java

Wu C. Thomas.

Boston : McGraw-Hill, 2004. - (005.13 WUC 2004) - ISBN0073040959 (hard copy : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 6 phiên bản
7
An introduction to object-oriented programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object-oriented programming

Budd Timothy

Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., c1991. - (005.1 BUD 1991) - ISBN0201547090

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Object-oriented analysis and design with applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented analysis and design with applications

Booch Grady.

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., c1994. - (005.1 BOO 1994) - ISBN0805353402

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object oriented programming languages interpretation

Craig I

Springer; 2007 - (005.13 CRA 2007)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data structures, algorithms, and object-oriented programming

Heileman Gregory L.

New York : McGraw-Hill, c1996. - (005.1 HEI 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented programming and Java

Poo Danny C. C.; Kiong Derek Beng Kee

Singapore ; New York : Springer, c1998. - (005.13 POO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
An introduction to object COBOL
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to object COBOL

Doke E. Reed; Hardgrave Bill C

New York : Wiley, 1998 - (005.1 DOK 1998) - ISBN0471183466 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Transition to object-oriented software development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transition to object-oriented software development

Fayad Mohamed; Laitinen Mauri

New York : Wiley, 1998 - (005.1 FAY 1998) - ISBN0471245291 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classical and objective-oriented software engineering with UML and C++

Schach Stephen R.; Schach Stephen R

Boston : WCB, 1998 - (005.13 SCH 1998) - ISBN0072901683

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Perl weekend crash course
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perl weekend crash course

Merlino Joseph.

New York, NY : Hungry Minds, c2002. - (005.1 MER 2002) - ISBN0764548271 (paperback : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Object oriented systems development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object oriented systems development

Bahrami Ali.

Boston : Irwin/McGraw-Hill, c1999. - (005.1 BAH 1999) - ISBN025625348X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
The Ruby programming language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ruby programming language

Flanagan David.; Matsumoto Yukihiro

Beijing ; Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008. - (005.1 FLA 2008) - ISBN0596516177;ISBN9780596516178

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Discovering Smalltalk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Smalltalk

Lalonde Wilf

Redwood City, Calif. : Benjamin/Cummings Pub., c1994. - (005.26 LAL 1994) - ISBN0805327207

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Object-oriented system development
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Object-oriented system development

Champeaux Denis de; Faure Penelope; Lea Douglas; Object-oriented programming

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1993. - (005.1 CHA 1993) - ISBN020156355X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Objective-C : object-oriented programming techniques
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Objective-C : object-oriented programming techniques

Pinson Lewis J.; Wiener Richard

Reading, Mass. : Addison-Wesley, c1991. - (005.26 PIN 1991) - ISBN0201508281

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 6.526  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (48)
 2. 1988đến1995  (1.478)
 3. 1996đến2003  (2.378)
 4. 2004đến2012  (1.394)
 5. Sau 2012  (1.075)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (5.941)
 2. Spanish  (48)
 3. Catalan  (31)
 4. Portuguese  (22)
 5. German  (19)
 6. Japanese  (11)
 7. Russian  (10)
 8. French  (10)
 9. Czech  (10)
 10. Chinese  (9)
 11. Indonesian  (3)
 12. Turkish  (3)
 13. Polish  (2)
 14. Hungarian  (1)
 15. Italian  (1)
 16. Slovak  (1)
 17. Korean  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (55)
 2. T - Technology .  (4)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Meyer, Bertrand
 2. Briand, L.C.
 3. Briand, Lionel
 4. Briand, Lionel C.
 5. Rumpe, Bernhard

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...