skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Accounts of OECD Countries, General Government Accounts 2011

OECD Publishing

ISBN10: 9264101322 ; ISBN13: 9789264101326 ; E-ISBN10: 9264101349 ; E-ISBN13: 9789264101340

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
OECD Economic Surveys: Belgium 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Belgium 2011

OECD Publishing

ISBN10: 9264093281 ; ISBN13: 9789264093287 ; E-ISBN10: 926409329X ; E-ISBN13: 9789264093294

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
OECD Economic Surveys: Greece 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Greece 2011

Oecd Publishing

ISBN10: 9264093478 ; ISBN13: 9789264093478 ; E-ISBN10: 9264093494 ; E-ISBN13: 9789264093492

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulatory Policy and Governance: Supporting Economic Growth and Serving the Public Interest

Oecd Publishing

ISBN10: 9264116567 ; ISBN13: 9789264116566 ; E-ISBN10: 9264116575 ; E-ISBN13: 9789264116573

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
OECD Economic Surveys: Austria 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: Austria 2011

OECD Publishing

ISBN10: 9264093435 ; ISBN13: 9789264093430 ; E-ISBN10: 9264093443 ; E-ISBN13: 9789264093447

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fighting Corruption in Eastern Europe and Central Asia Asset Declarations for Public Officials: A Tool to Prevent Corruption

OECD Publishing

ISBN10: 9264095276 ; ISBN13: 9789264095274 ; E-ISBN10: 9264095284 ; E-ISBN13: 9789264095281

Toàn văn sẵn có

7
PISA PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

PISA PISA 2009 Results: Students On Line: Digital Technologies and Performance (Volume VI)

OECD Publishing

ISBN10: 926411291X ; ISBN13: 9789264112919 ; E-ISBN10: 9264112995 ; E-ISBN13: 9789264112995

Toàn văn sẵn có

8
OECD Economic Surveys: France 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Surveys: France 2011

OECD Publishing

ISBN10: 9264093044 ; ISBN13: 9789264093041 ; E-ISBN10: 9264093052 ; E-ISBN13: 9789264093058

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
African Central Government Debt 2011: Statistical Yearbook
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

African Central Government Debt 2011: Statistical Yearbook

OECD Publishing

ISBN10: 9264116508 ; ISBN13: 9789264116504 ; E-ISBN10: 9264116516 ; E-ISBN13: 9789264116511

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Skills for Innovation and Research
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Skills for Innovation and Research

OECD Publishing

ISBN10: 9264097473 ; ISBN13: 9789264097476 ; E-ISBN10: 926409749X ; E-ISBN13: 9789264097490

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Corporate Governance Corporate Governance in Israel 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance Corporate Governance in Israel 2011

OECD Publishing

ISBN10: 9264097503 ; ISBN13: 9789264097506 ; E-ISBN10: 9264097694 ; E-ISBN13: 9789264097698

Toàn văn sẵn có

12
Bank Profitability: Financial Statements of Banks 2010: OECD Banking Statistics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bank Profitability: Financial Statements of Banks 2010: OECD Banking Statistics

OECD Publishing

ISBN10: 9264089861 ; ISBN13: 9789264089860 ; E-ISBN10: 9264101063 ; E-ISBN13: 9789264101067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
International Migration Outlook 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Migration Outlook 2011

OECD Publishing

ISBN10: 926411260X ; ISBN13: 9789264112605 ; E-ISBN10: 9264112618 ; E-ISBN13: 9789264112612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
OECD Economic Outlook, Volume 2011 Issue 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Economic Outlook, Volume 2011 Issue 2

OECD Publishing

ISBN10: 9264092498 ; ISBN13: 9789264092495 ; E-ISBN10: 9264094369 ; E-ISBN13: 9789264094369

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
National Accounts of OECD Countries, Financial Balance Sheets 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Accounts of OECD Countries, Financial Balance Sheets 2010

OECD Publishing

ISBN10: 9264098933 ; ISBN13: 9789264098930 ; E-ISBN10: 9264098941 ; E-ISBN13: 9789264098947

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Les pêcheries - Jusqu'à l'épuisement des stocks ? [ePub]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les pêcheries - Jusqu'à l'épuisement des stocks ? [ePub]

Oecd Publishing

ISBN10: 9264079920 ; ISBN13: 9789264079922 ; E-ISBN10: 9264107185 ; E-ISBN13: 9789264107182

Toàn văn sẵn có

17
OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Australia 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education OECD Reviews of Evaluation and Assessment in Education: Australia 2011

Oecd Publishing

ISBN10: 926411663X ; ISBN13: 9789264116634 ; E-ISBN10: 9264116672 ; E-ISBN13: 9789264116672

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
OECD Code of Liberalisation of Capital Movements
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Code of Liberalisation of Capital Movements

OECD Publishing

ISBN10: 9264110763 ; ISBN13: 9789264110762 ; E-ISBN10: 9264110771 ; E-ISBN13: 9789264110779

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
OECD Guide to Measuring the Information Society 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Guide to Measuring the Information Society 2011

OECD Publishing

ISBN10: 9264095985 ; ISBN13: 9789264095984 ; E-ISBN10: 9264113541 ; E-ISBN13: 9789264113541

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth

OECD Publishing

ISBN10: 9264092579 ; ISBN13: 9789264092570 ; E-ISBN10: 9264092587 ; E-ISBN13: 9789264092587

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 135  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (6)
 2. 2006đến2006  (10)
 3. 2007đến2007  (11)
 4. 2008đến2009  (36)
 5. Sau 2009  (72)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (134)
 2. Tài nguyên văn bản  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. German  (3)
 2. French  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oecd Publishing,
 2. Oecd
 3. Organisation For Economic Co-Operation And Development
 4. Publishing, Oecd
 5. 経済協力開発機構

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...