skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Another overhyped challenge to U.S. power; it takes more than a catchy acronym to be an effective political bloc.(Viewpoint essay)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Wall Street Journal Eastern Edition, July 20, 2011, Vol.0(0), p.A17(1)

ISSN: 0099-9660

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's soft power deficit; to catch up, its politics must unleash the many talents of its civil society.(Viewpoint essay)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Wall Street Journal Eastern Edition, May 9, 2012, Vol.0(0), p.A11(1)

ISSN: 0099-9660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will the liberal order survive? The history of an idea.(OUT OF ORDER?)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2017, Vol.96(1), p.10(7)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to nuclear proliferation policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Science, May 29, 1992, Vol.256(5061), p.1293(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

China's rise doesn't mean war ...(UNCONVENTIONAL WISDOM)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Jan-Feb, 2011, Issue 184, p.64(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time Will Tell.(Did America Get China Wrong? The Engagement Debate)

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2018, Vol.97(4), p.190(3)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My soft power.(Brief article)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Policy, Sept-Oct, 2011, Issue 188, p.13(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0015-7228

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Future of American Power: dominance and decline in perspective

Nye, Joseph S., Jr.

Foreign Affairs, 2010, Vol.89(6), p.2

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Work With China, Don't Contain It.(Editorial Desk)(OP-ED CONTRIBUTOR)

Nye, Joseph S. , Jr.

The New York Times, Jan 26, 2013, p.A19(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The right way to trim.(Editorial Desk)(OP-ED CONTRIBUTOR)(Editorial)

Nye, Joseph S. , Jr.

The New York Times, August 5, 2011, p.A23(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the Vision Thing Important?(OpEd)(OP-ED CONTRIBUTOR)(United States' supremacy)(Editorial)

Nye, Joseph S. , Jr.

The New York Times, May 22, 2013

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Alliance Larger Than One Issue.(Editorial Desk)(OP-ED CONTRIBUTOR)

Nye, Joseph S. , Jr.

The New York Times, Jan 7, 2010, p.A31(L)

ISSN: 0362-4331

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American national interest and global public goods

Nye, Joseph S. , Jr.

International Affairs, April, 2002, Vol.78(2), p.233(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fiscal crises rarely fell empires.(Letter to the editor)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2010, Vol.89(4), p.177

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Get smart: combining hard and soft power.(Response)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 2009, Vol.88(4), p.160(4)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

The mystery of political charisma.(Viewpoint essay)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Wall Street Journal Eastern Edition, May 6, 2008, Vol.0(0), p.A21(1)

ISSN: 0099-9660

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy and soft power.(Section One: Theorizing Public Diplomacy)(Author abstract)(Report)

Nye, Joseph S. , Jr.

The Annals of the American Academy of Political and Social Science, March, 2008, Vol.616, p.94(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits of American power

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Winter, 2002, Vol.117(4), p.545(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The case for deep engagement. (military presence in East Asia)(East Asian Security)

Nye, Joseph S. , Jr.

Foreign Affairs, July-August, 1995, Vol.74(4), p.90(13)

ISSN: 0015-7120

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soft power and American foreign policy

Nye, Joseph S. , Jr.

Political Science Quarterly, Summer, 2004, Vol.119(2), p.255(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 98  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (32)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1987  (11)
 2. 1987đến1993  (33)
 3. 1994đến2001  (17)
 4. 2002đến2009  (16)
 5. Sau 2009  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (45)
 2. Tin tức  (41)
 3. Bình xét khoa học  (9)
 4. Sách  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (52)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...