skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Xin lưu ý kết quả bổ sung có thể được cung cấp bằng cách chỉnh truy vấn tìm kiếm của bạn.

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A First Course in the Numerical Analysis of Differential Equations

Cambridge University Press; 2009

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis and Applications

ISSN1995-4239

Truy cập trực tuyến

3
Essentials of MATLAB programming
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of MATLAB programming

Chapman, Stephen J.

9780495295686; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21230

Truy cập trực tuyến

4
Scalar and asymptotic scalar derivatives : theory and applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scalar and asymptotic scalar derivatives : theory and applications

Isac, George; Németh, Sándor Zoltán

9780387739885; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29346

Truy cập trực tuyến

5
An introduction to numerical methods and analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to numerical methods and analysis

Epperson James F.

New York : J. Wiley, 2002. - (519 EPP 2002) - ISBN0471316474 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A concise introduction to numerical analysis

Arnold Douglas N.

Boston : Mc Graw Hill , 2001

Truy cập trực tuyến

7
A concise introduction to numerical analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A concise introduction to numerical analysis

Faul A. C.

Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, [2001] - ISBN9781498712187 (alk. paper);ISBN1498712185 (alk. paper)

Truy cập trực tuyến

8
Numerical Analysis Using MATLAB® and Spreadsheets
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis Using MATLAB® and Spreadsheets

Karris, Steven T.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/20931

Truy cập trực tuyến

9
Numerical mathematics and advanced applications : proceedings of ENUMATH 2007, the 7th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Graz, Austria, September 2007
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical mathematics and advanced applications : proceedings of ENUMATH 2007, the 7th European Conference on Numerical Mathematics and Advanced Applications, Graz, Austria, September 2007

Kunisch, K.; Of, Günther; Steinbach, Olaf

9783540697763; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27768; http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69777-0

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied Spatial Data Analysis with R 2nd ed by Roger S Bivand Edzer Pebesma Virgilio Gómez Rubio

Bivand Roger S; Marcum David L

New York NY Springer New York Imprint Springer 2013; 2013 - (518 PRO 2013)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A first course in numerical methods

Ascher Uri M; Greif Chen

Society for Industrial and Applied mathematics; 2011

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical recipes the art of scientific computing

Cambridge University Press; 2007 - (518 NUM 2007)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical methods design analysis and computer implementation of algorithms

Greenbaum Anne Chartier Timothy P 1969

Princeton University Press; 2012 - (518 GRE 2012)

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Data Science

ISSN1683-8602

Truy cập trực tuyến

15
Numerical Analysis
Numerical Analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis

New York : Springer, c1998. - (518 KRE 1998) - ISBN1-4612-6833-8;ISBN0-387-98408-9;ISBN1-4612-0599-9

Truy cập trực tuyến

16
Advances in meshfree and x-fem methods‰h[electronic resource] : proceedings of the 1 st Asian Workshop on Meshfree Methods, Singapore, 16-18 December, 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in meshfree and x-fem methods‰h[electronic resource] : proceedings of the 1 st Asian Workshop on Meshfree Methods, Singapore, 16-18 December, 2002

Liu G. R.

New Jersey: World Scientific , 2003 - (518 LIU 2003) - ISBN9789812382474

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical Analysis

Owen F.; Jones R

Lancashire : Polytech Pub. ldt., 1981 - Lancashire : Polytech , 1981 - (519.5 OWE 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
An introduction to programming and numerical methods in MATLAB
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to programming and numerical methods in MATLAB

Otto, S. R. (Stephen Robert)

9781852339197; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21123

Truy cập trực tuyến

19
Hyperbolic cross approximation in infinite dimensions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperbolic cross approximation in infinite dimensions

D͡ng, D.; Griebel, M.

Scopus; 0885064X; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885064X15001016; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32897

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compact numerical methods for computers linear algebra and function minimisation

Nash John C 1947

Hilger; 1990 - (519 NAS 1990)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 97  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (6)
 2. 1997đến2001  (10)
 3. 2002đến2007  (12)
 4. 2008đến2013  (11)
 5. Sau 2013  (21)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (60)
 2. Tạp chí  (36)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (90)
 2. Vietnamese  (4)
 3. French  (2)
 4. Chinese  (1)
 5. German  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (12)
 2. T - Technology .  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...