skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 675.525  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trong chớp mắt: Sức mạnh của việc nghĩ mà không cần suy nghĩ = Blink: The Power of Thinking Without Thinking

Gladwell Malcolm.; Hà Minh Hoàng; Tú Oanh

H. : LĐXH, 2011 - (153.4 GLA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những kẻ xuất chúng: cách nhìn mới về nguồn gốc thành công = Outliers: The Story of Success

Gladwell Malcolm; Diệu Ngọc

H. : LĐXH, - (302.2 GLA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Earth (The book) : a visitor's guide to the human race
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Earth (The book) : a visitor's guide to the human race

Stewart Jon

New York: Grand central publishing, 2010 - (817 EAR 2010) - ISBN9780446579223;ISBN044657922X (hbk.);ISBN9780446199438 (pbk.);ISBN0446199435 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Self-help

Bigelow, Deborah

Library Journal, Vol.143(12), p.61

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Getting cancer off your chest: 15 titles for October, Breast Cancer Awareness Month.(SCIENCE & TECHNOLOGY)(Recommended readings)

Fox, Bette-Lee

Library Journal, Sept 1, 2013, Vol.138(14), p.134(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adventures in reading: bibliomemoirs.(Recommended readings)

Wyatt, Neal

Library Journal, Sept 15, 2011, Vol.136(15), p.110(1)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Holiday cooking & crafting.(Recommended readings)

Dunneback, Katie

Library Journal, Sept 15, 2011, Vol.136(15), p.82(2)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepub alert: the first word on titles and trends.(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, Nov 1, 2013, Vol.138(18), p.66(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

social sciences

Library Journal, Oct 15, 2018, Vol.143(17), p.64(7)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' fall picks: the 43 new books of interest on our radar this fall.(nonfiction)(Recommended readings)

Dar, Mahnaz ; Digirolomo, Kate ; Fox, Bette - Lee ; French, Liz ; Klose, Stephanie ; Mastrull, Amanda ; Parrott, Kiera ; Pesek, Annalisa ; Sendaula, Stephanie ; Williams, Wilda

Library Journal, Sept 1, 2016, Vol.141(14), p.26(6)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arts & humanities.(Recommended readings)

Library Journal, April 1, 2017, Vol.142(6), p.84(8)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prepub alert: the first word on titles and trends.(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, April 15, 2013, Vol.138(7), p.53(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The voices of Islam.(COLLECTION DEVELOPMENT / THE ISLAMIC EXPERIENCE)(Recommended readings)

Collins, Sandra

Library Journal, April 1, 2017, Vol.142(6), p.47(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

arts & humanities

Library Journal, Oct 15, 2018, Vol.143(17), p.60(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women's Health

Library Journal, p.38

ISSN: 03630277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

science & technology

Library Journal, Oct 15, 2018, Vol.143(17), p.71(3)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social sciences.(Recommended readings)

Library Journal, April 1, 2017, Vol.142(6), p.94(7)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Editors' fall picks: the 43 new books of interest on our radar this fall.(nonfiction)(Recommended readings)

Dar, Mahnaz ; Digirolomo, Kate ; Fox, Bette-Lee ; French, Liz ; Klose, Stephanie ; Mastrull, Amanda ; Parrott, Kiera ; Pesek, Annalisa ; Sendaula, Stephanie ; Williams, Wilda

Library Journal, Sept 1, 2016, Vol.141(14), p.26(6)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Middle East.(books on Middle East)(Recommended readings)

Shofar, Fall, 2011, Vol.30(1), p.216(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0882-8539

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

prepub alert: The first word on titles and trends.(LJ)(Recommended readings)

Hoffert, Barbara

Library Journal, 2018, Vol.143(12), p.49(4)

ISSN: 0363-0277

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 675.525  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1974  (558)
 2. 1974đến1984  (444)
 3. 1985đến1995  (89.123)
 4. 1996đến2007  (206.222)
 5. Sau 2007  (378.898)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (672.414)
 2. French  (2.111)
 3. German  (1.165)
 4. Spanish  (774)
 5. Portuguese  (227)
 6. Italian  (169)
 7. Russian  (60)
 8. Japanese  (38)
 9. Romanian  (24)
 10. Dutch  (22)
 11. Polish  (16)
 12. Korean  (13)
 13. Finnish  (13)
 14. Slovenian  (13)
 15. Turkish  (11)
 16. Chinese  (9)
 17. Serbo-Croatian  (6)
 18. Czech  (4)
 19. Lithuanian  (3)
 20. Danish  (3)
 21. Hungarian  (2)
 22. Norwegian  (2)
 23. Arabic  (2)
 24. Vietnamese  (2)
 25. Slovak  (1)
 26. Greek  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Rotella, Mark
 2. Hoffert, Barbara
 3. Williams, Wilda
 4. Wyatt, Neal
 5. Donahue, Dick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...