skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tangible information explorer using vibratory touch screen

Nishino, Hiroaki ; Fukakusa, Yuki ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Computing, 2013, Vol.95(10), pp.1053-1071 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: 10.1007/s00607-012-0226-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of two-handed gesture interactions with applications based on commodity devices

Lin, Jiaqing ; Nishino, Hiroaki ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Computers and Mathematics with Applications [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0898-1221 ; DOI: 10.1016/j.camwa.2011.07.052

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A calligraphy training system based on skill acquisition through haptization

Nishino, Hiroaki ; Murayama, Kouta ; Shuto, Kazuya ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2011, Vol.2(4), pp.271-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: 10.1007/s12652-010-0042-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Detection of Cyber Attacks and Faults for Power Systems

Nishino, Hiroaki ; Ishii, Hideaki

IFAC Proceedings Volumes, 2014, Vol.47(3), pp.11932-11937

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20140824-6-ZA-1003.02425

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAMINATED CELL

Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAMINATE BATTERY

Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAMINATED CELL

Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MANUFACTURING METHOD OF ALL-SOLID STATE LAMINATION BATTERY

Miyake Hideaki ; Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAYERED CELL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Yamada Keigo ; Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAMINATE BATTERY AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME

Yamada Keigo ; Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LAYERED CELL AND METHOD OF MANUFACTURING THE SAME

Yamada Keigo ; Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

12
Distributed Detection of Cyber Attacks and Faults for Power Systems
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Detection of Cyber Attacks and Faults for Power Systems

Nishino, Hiroaki ; Ishii, Hideaki

IFAC Proceedings Volumes, 2014, Vol.47(3), pp.11932-11937

ISSN: 14746670 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.02425

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOOD DEVICE FOR COATING

Ito Naoyuki ; Miyaji Toshiro ; Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

EXHAUST EMISSION CONTROL SYSTEM FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE

Sasaki Yuji ; Nishino Hiroaki ; Nishio Yui

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

DRUG PRODUCT CARRIER DEVICE

Kasai Kenichi ; Nishino Hiroaki ; Inoue Masakiyo

Toàn văn sẵn có

16
A tangible information explorer using vibratory touch screen
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A tangible information explorer using vibratory touch screen

Nishino, Hiroaki ; Fukakusa, Yuki ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Computing, 10/2013, Vol.95(10-11), pp.1053-1071 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0010-485X ; E-ISSN: 1436-5057 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00607-012-0226-8

Toàn văn sẵn có

17
A calligraphy training system based on skill acquisition through haptization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A calligraphy training system based on skill acquisition through haptization

Nishino, Hiroaki ; Murayama, Kouta ; Shuto, Kazuya ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 12/2011, Vol.2(4), pp.271-284 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1868-5137 ; E-ISSN: 1868-5145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12652-010-0042-y

Toàn văn sẵn có

18
A method of two-handed gesture interactions with applications based on commodity devices
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A method of two-handed gesture interactions with applications based on commodity devices

Lin, Jiaqing ; Nishino, Hiroaki ; Kagawa, Tsuneo ; Utsumiya, Kouichi

Computers & Mathematics with Applications, 01/2012, Vol.63(2), pp.448-457 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 08981221 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.camwa.2011.07.052

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MIST SCATTERING PREVENTIVE HOOD APPARATUS AND METHOD OF MOVING THE APPARATUS

Shimizu Toshimasa ; Ito Naoyuki ; Nishino Hiroaki

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apparatus for detecting a state of a particulate filter

Nishino Hiroaki ; Saito Kiyoshi ; Gosyo Eisaku

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 132  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (12)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (29)
 2. 1993đến1998  (24)
 3. 1999đến2004  (22)
 4. 2005đến2011  (32)
 5. Sau 2011  (25)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sáng chế  (112)
 2. Bài báo  (8)
 3. Book Chapters  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (118)
 2. Japanese  (16)
 3. German  (11)
 4. Chinese  (3)
 5. French  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nishino Hiroaki
 2. Nishino, Hiroaki
 3. Kagawa, Tsuneo
 4. Utsumiya, Kouichi
 5. Ono Yutaka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...