skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Terje Rasmussen: Offentlig parlamentarisme. Politisk strid og offentlig mening 1945–2000

Nils Petter Gleditsch

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, 01 January 2017, Vol.33, pp.203-205 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0801-1745 ; E-ISSN: 1504-2936 ; DOI: 10.18261/issn.1504-2936-2017-02-08

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Are Muslim countries more prone to violence?

Nils Petter Gleditsch ; Ida Rudolfsen

Research & politics, 01 May 2016, Vol.3 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2053-1680 ; DOI: 10.1177/2053168016646392

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflicting messages? The IPCC on conflict and human security

Gleditsch, Nils Petter ; Nordas, Ragnhild

Political Geography, Nov, 2014, Vol.43, p.82(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflicting messages? The IPCC on conflict and human security.(Report)

Gleditsch, Nils Petter ; Nordas, Ragnhild

Political Geography, 2014, Vol.43, p.82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298 ; DOI: 10.1016/j.polgeo.2014.08.007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hva er det med Midtøsten?

Håvard Strand ; Mirjam Sørli ; Nils Petter Gleditsch

Babylon, 01 May 2016, Issue 2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1503-5727 ; E-ISSN: 2535-3098 ; DOI: 10.5617/ba.4189

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Forum: The Decline of War

Gleditsch, Nils Petter ; Pinker, Steven ; Thayer, Bradley A. ; Levy, Jack S. ; Thompson, William R.

International Studies Review, Sept, 2013, Vol.15(3), p.396(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
R.J. Rummel: An Assessment of His Many Contributions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

R.J. Rummel: An Assessment of His Many Contributions

Nils Petter Gleditsch

ISBN: 9783319544625 ; ISBN: 9783319544632

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Nils Petter Gleditsch: Pioneer in the Analysis of War and Peace
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nils Petter Gleditsch: Pioneer in the Analysis of War and Peace

Nils Petter Gleditsch

ISBN: 9783319038193 ; ISBN: 9783319038209

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

incentives to publish

Nils Petter Gleditsch

European Political Science, 2007, Vol.6(2), p.185 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-4333 ; E-ISSN: 1682-0983 ; DOI: 10.1057/palgrave.eps.2210128

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Liberal Moment Fifteen Years On.(Report)

Gleditsch, Nils Petter

International Studies Quarterly, Dec, 2008, Vol.52(4), p.691(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-8833

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecoviolence? Links between population growth, environmental scarcity and violent conflict in Thomas Homer-Dixon's work (1)

Gleditsch, Nils Petter ; Urdal, Henrik

Journal of International Affairs, Fall, 2002, Vol.56(1), p.283(23) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-197X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflicts over shared rivers: Resource scarcity or fuzzy boundaries?(Report)

Gleditsch, Nils Petter ; Furlong, Kathryn ; Hegre, Ha[yen]vard ; Lacina, Bethany ; Owen, Taylor

Political Geography, May, 2006, Vol.25(4), p.361(22) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-6298

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ipcc and the climate-conflict nexus

Nils Petter Gleditsch

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2009, Vol.6(56), p.562007 (1pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1755-1307 ; E-ISSN: 1755-1315 ; DOI: 10.1088/1755-1307/6/56/562007

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2008  (2)
 3. 2009đến2013  (2)
 4. 2014đến2016  (5)
 5. Sau 2016  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Sách  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Danish  (1)
 2. Norwegian  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gleditsch, Nils Petter.
 2. Nils Petter Gleditsch
 3. Gleditsch, Nils
 4. Gleditsch, N.P.
 5. Gleditsch, Np

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...