skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H-L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael; Harmrolfs, Kirsten; Pham, Hang TL; Heiden, Stefan E; Fu ¨ssel, Anna; Wiesner, Jean-Christophe; Pretsch, Alexander; Hagenbruch, Monika Swiatecka; Niedermeyer, Timo HJ; Mundt, Sabine

Scopus; 00218820; https://www.nature.com/ja/journal/v68/n3/full/ja2014118a.html; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33834

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New approaches to handle old compounds – the generation of microcystin and nodularin derivatives with “clickable” features

Moschny, J ; Schneider, P ; Lorenzen, W ; Jahns, S ; Enke, H ; Kramer, D ; Niedermeyer Timo, HJ

Planta Medica International Open, 2017, Vol.4 Planta Medica International Open, 2017, Vol.4, pp.S1-S200 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2509-9264 ; E-ISSN: 2509-6656 ; DOI: 10.1055/s-0037-1608362

Truy cập trực tuyến

3
Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H–L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H–L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael ; Harmrolfs, Kirsten ; Pham, Hang Tl ; Heiden, Stefan E ; Füssel, Anna ; Wiesner, Christoph ; Pretsch, Alexander ; Swiatecka-Hagenbruch, Monika ; Niedermeyer, Timo Hj ; Müller, Rolf ; Mundt, Sabine

The Journal of Antibiotics, 3/2015, Vol.68(3), pp.165-177 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8820 ; E-ISSN: 1881-1469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ja.2014.118

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Erratum: Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H−L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Erratum: Anti-MRSA-acting carbamidocyclophanes H−L from the Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. CAVN2

Preisitsch, Michael ; Harmrolfs, Kirsten ; Pham, Hang Tl ; Heiden, Stefan E ; Füssel, Anna ; Wiesner, Christoph ; Pretsch, Alexander ; Swiatecka-Hagenbruch, Monika ; Niedermeyer, Timo Hj ; Müller, Rolf ; Mundt, Sabine

The Journal of Antibiotics, 9/2015, Vol.68(9), pp.600-600 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8820 ; E-ISSN: 1881-1469 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ja.2015.79

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Nuclear amination catalyzed by fungal laccases: Comparison of laccase catalyzed amination with known chemical routes to aminoquinones
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear amination catalyzed by fungal laccases: Comparison of laccase catalyzed amination with known chemical routes to aminoquinones

Niedermeyer, Timo H.J. ; Lalk, Michael

Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, 4/2007, Vol.45(3-4), pp.113-117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13811177 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.molcatb.2006.12.006

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Harmrolfs, Kirsten
  2. Mundt, Sabine
  3. Pretsch, Alexander
  4. Preisitsch, Michael
  5. Pham, Hang TL

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...