skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 73  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Dictionnaire du "Prêt-à-penser" : Emploi, protetion sociale et immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionnaire du "Prêt-à-penser" : Emploi, protetion sociale et immigration

ALALUF Mateo

Bruxelles : EVO., 2000 - (325 ALA 2000) - ISBN2870033648

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Vấn đề người lao động nhập cư trên báo điện tử Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề người lao động nhập cư trên báo điện tử Việt Nam

Nguyễn Hồng Tiệp

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/54365

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vấn đề người lao động nhập cư trên báo điện tử Việt Nam

Nguyễn Hồng Tiệp

H ĐH KHXV & NV; 2017

Truy cập trực tuyến

4
Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Nguyễn, Thị Hạnh; Trần, Thiện Thanh

Nguyễn, T. H. (2016). Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11878

Truy cập trực tuyến

5
Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở Đà Lạt trong vòng 10 năm trở lại đây

Vũ, Thị Thùy Dung

169 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16903

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Về dân số, di dân và nhập cư trên thế giới những năm đầu thế kỷ XXI

H., [2005] - (325 VED 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Pháp luật về quyền của người lao động di trú là người nước ngoài ở Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về quyền của người lao động di trú là người nước ngoài ở Việt Nam: Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

Liễu, Thùy Trang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60820

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pháp luật về quyền của người lao động di trú là người nước ngoài ở Việt Nam Luận văn ThS Pháp luật về quyền con người Chương trình đào tạo thí điểm

Liễu Thùy Trang

H Khoa Luật; 2017

Truy cập trực tuyến

9
Di dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội: Vấn đề đặt ra và giải pháp
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Di dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội: Vấn đề đặt ra và giải pháp

Đinh, Văn Thông

Đinh, V. T. (2010). Di dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội: Vấn đề đặt ra và giải pháp. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, 26, tr. 173-180; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/846

Truy cập trực tuyến

10
Vốn xã hội với sinh kế của người nhập cư tại thành phố Vinh, Nghệ An ( Nghiên cứu trường hợp phường Bến Thủy và phường Trường Thi,thành phố Vinh, Nghệ An)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vốn xã hội với sinh kế của người nhập cư tại thành phố Vinh, Nghệ An ( Nghiên cứu trường hợp phường Bến Thủy và phường Trường Thi,thành phố Vinh, Nghệ An)

Nguyễn, Thị Bích Thủy

192 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/10690

Truy cập trực tuyến

11
Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Trịnh, Thị Thùy Dung; Phạm, Văn Quyết

Trịnh, T. T. D. (2016). Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội).; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16119

Truy cập trực tuyến

12
Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Nguyễn, Thị Hạnh

110 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15792

Truy cập trực tuyến

13
Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội)

Trịnh, Thị Thùy Dung; Phạm, Văn Quyết

Trịnh, Thị Thùy Dung. (2016). Sự tham gia của người nhập cư vào hoạt động đoàn thể (Qua nghiên cứu trường hợp tại địa bàn phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15574

Truy cập trực tuyến

14
Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quá trình nhập cư của người Nhật Bản vào Mỹ từ cuối thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX

Nguyễn, Thị Hạnh

110 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14906

Truy cập trực tuyến

15
Kinh nghiệm nhập cư: trường hợp người Việt Nam sống ở Nhật Bản
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kinh nghiệm nhập cư: trường hợp người Việt Nam sống ở Nhật Bản

Kawagoe, Michiko

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24368

Truy cập trực tuyến

16
Quản lý lao động nhập cư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý lao động nhập cư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội

Lê, Huy Thành; Nguyễn, Xuân Thiên

Lê, H. T. (2017). Quản lý lao động nhập cư trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62544

Truy cập trực tuyến

17
Australia and immigration 1788 to 1988 : Department of immigration, local goverment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia and immigration 1788 to 1988 : Department of immigration, local goverment

Armit M; Benjamin G; Godgrey D; Laskins J

Canbera : Australian goverment, 1988 - (304.8 AUS 1988) - ISBN0644078642

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitider to Non-Europeau Immigration

Melbourne : Cassele Australia, 1968 - (304.8 ATT 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issei Japanese immigrants in Hawaii

Kimura Yukiko

Honolulu : University of Hawaii Press, 1988 - (996.9 KIM 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
École et diversité culturelle : regards croisés sur l'expérience scolaire de jeunes issus de l'immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

École et diversité culturelle : regards croisés sur l'expérience scolaire de jeunes issus de l'immigration

Verhoeven Marie

Neuve : Academia, 2002 - (372 VER 2002) - ISBN2872096531

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 73  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1986  (5)
 2. 1986đến1999  (10)
 3. 2000đến2003  (5)
 4. 2004đến2011  (6)
 5. Sau 2011  (47)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (40)
 2. Sách  (32)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (29)
 2. English  (27)
 3. Undetermined  (12)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Thiện Thanh
 2. Nguyễn Hồng Tiệp
 3. Nguyễn, Thị Hạnh
 4. Phạm Văn Quyết
 5. Trần, Thị Thu Ngân

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...