skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004 - (515.7 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập không gian tôpô tuyến tính Banach Hilbert

Nguyễn Văn Khuê

Đại học Quốc gia Hà Nội; 1996 - (514 NG-K 1996)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp Tập 2 A2 Giải tích nhiều biến

Nguyễn Văn Khuê

H Giáo dục; 1997

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp Tập III A3

Nguyễn Văn Khuê

H Nhà Xuất Bản Giáo Dục; 1997

Truy cập trực tuyến

5
Toán cao cấp. Tập III (A3)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập III (A3)

Nguyễn, Văn Khuê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53734

Truy cập trực tuyến

6
Toán cao cấp. Tập 2 (A2), Giải tích nhiều biến
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập 2 (A2), Giải tích nhiều biến

Nguyễn, Văn Khuê

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57362

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-K 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHQGHN, 2004 - (515.7 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG K 2001)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức in lần thứ 4

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2009 - (515 NG K 2009)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hàm biến phức

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (515.9 NG-K 2006)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phép tính vi phân và tích phân. Tập 2, Giải tích I và II

Nguyễn Văn Khuê; Cấn Văn Tuất; Đậu Thế Cấp

H. : ĐHQGHN, 1995 - (515 NG-K(2) 1995)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập 3 (A3)

Nguyễn Văn Khuê chủ biên

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TOA(3) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập 2 (A2), Giải tích nhiều biến

Nguyễn Văn Khuê chủ biên

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TOA(2) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toán cao cấp. Tập 1 (A1), Giải tích một biến

Nguyễn Văn Khuê chủ biên

H. : Giáo dục, 1997 - (510.71 TOA(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Không gian tôpô - đ đo và lý thuyết tích phân

Nguyễn Văn Khuê chủ biên

H. : ĐHQGHN, 1996 - (514 KHO 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập phép tính vi phân và tích phân. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê chủ biên

H. : ĐHQGHN, 1997 - (515 BAI(1) 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích toán học. Tập 1

Nguyễn Văn Khuê Chủ biên; Lê Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2002 - (515 GIA(1) 2002)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mở đầu về không gian Vectơ Tôpô và một số vấn đề chọn lọc của giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê

H. : ĐHSP, 2005 - (514 NG-K 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Mở đầu về không gian vectơ tôpô và một số vấn đề chọn lọc của giải tích hàm
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mở đầu về không gian vectơ tôpô và một số vấn đề chọn lọc của giải tích hàm

Nguyễn Văn Khuê; Lê Mậu Hải

H. : ĐHSP, 2013 - (515 NG-K 2013) - ISBN9786045404102

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 42  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1996  (6)
 2. 1996đến1998  (19)
 3. 1999đến2003  (8)
 4. 2004đến2009  (8)
 5. Sau 2009  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (34)
 2. Bài báo  (6)
 3. Luận án, luận văn  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Giải tích  (14)
 2. Bài tập  (8)
 3. Giáo trình  (8)
 4. Toán học  (8)
 5. Giải tích hàm  (8)
 6. Toán cao cấp  (6)
 7. Tích phân  (5)
 8. Phép tính vi phân  (5)
 9. Phép tính tích phân  (4)
 10. Mathematics  (3)
 11. Độ đo  (3)
 12. Hàm biến phức  (3)
 13. Không gian Banach  (3)
 14. Số phức  (3)
 15. Hàm chỉnh hình  (3)
 16. Mathematics -- Mathematical expressions -- Mathematical theorems  (2)
 17. Giải tích nhiều biến  (2)
 18. Hàm nhiều biến phức  (2)
 19. Toán giải tích  (2)
 20. Dân tộc thiểu số  (2)
 21. Phương trình vi phân  (2)
 22. Không gian tôpô  (2)
 23. Mathematics -- Mathematical expressions -- Mathematical functions  (2)
 24. 46g20  (1)
 25. Applied sciences -- Computer science -- Artificial intelligence  (1)
 26. Mathematics -- Mathematical expressions -- Mathematical theorems -- Topological vector spaces  (1)
 27. Mathematics -- Mathematical problems -- Boundary value problems  (1)
 28. Mathematics -- Mathematical expressions -- Mathematical functions -- Topological vector spaces  (1)
 29. The Exponential Representation  (1)
 30. Mathematics -- Pure mathematics -- Algebra  (1)
 31. 1991 Mathematics Subject Classification: 46a04, 46a35, 46g20  (1)
 32. 46a04  (1)
 33. Plurisubharmonic Function  (1)
 34. Mathematics -- Pure mathematics -- Calculus  (1)
 35. Philosophy -- Logic -- Logical topics  (1)
 36. Mathematics -- Applied mathematics -- Statistics -- Topological vector spaces  (1)
 37. Linear Topological Invariants  (1)
 38. Mathematics -- Pure mathematics -- Linear algebra -- Topological vector spaces  (1)
 39. Holomorphic Functions of Uniform Type  (1)
 40. Sciences (General)  (1)
 41. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Algebra, number theory  (1)
 2. Analysis  (13)
 3. Topology  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Khuê
 2. Lê Mậu Hải
 3. Nguyen Van Khue
 4. Bùi Đắc Tắc
 5. Đậu Thế Cấp

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...