skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp Luận văn ThS Kinh tế 5 02 01

Nguyễn Tiến Hùng

Khoa Kinh tế; 2004

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO Luận án TS Kinh tế 62 31 01 01

Nguyễn Tiến Hùng

ĐHKT; 2012

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá đặc điểm vi địa chấn áp dụng vi phân vùng động đất Thành phố Hà Nội Luận văn ThS Vật lý 60 44 15

Nguyễn Tiến Hùng

ĐHKHTN; 2012

Truy cập trực tuyến

4
Đánh giá đặc điểm vi địa chấn, áp dụng vi phân vùng động đất Thành phố Hà Nội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá đặc điểm vi địa chấn, áp dụng vi phân vùng động đất Thành phố Hà Nội

Nguyễn, Tiến Hùng; Lê, Tử Sơn

Nguyễn, T. H. (2012). Đánh giá đặc điểm vi địa chấn, áp dụng vi phân vùng động đất Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050000605; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37770

Truy cập trực tuyến

5
Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Kinh tế: 5 02 01

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2004). Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L0_00398; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45062

Truy cập trực tuyến

6
Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO

Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Huy Đường

Nguyễn, T. H. (2012). Vai trò của nhà nước trong hoạt động xuất khẩu khi Việt Nam là thành viên của WTO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001372; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43587

Truy cập trực tuyến

7
Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Thân, Ngọc Hiển; Nguyễn, Tiến Hùng

Thân, N. H. (2015). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế tại tỉnh Bắc Giang. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050006451; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45423

Truy cập trực tuyến

8
Gian lận báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gian lận báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn, Tiến Hùng; Huỳnh, Văn Sáu

Nguyễn, T. H., Huỳnh, V. S. (2018). Gian lận báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 34, Số 4 (2018) 1-11; 2588-1108; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63103; https://doi.org/10.25073/2588-1108/vnueab.4129

Truy cập trực tuyến

9
Phát triển văn hóa nhà trường trung học cơ sở Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục : 81401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển văn hóa nhà trường trung học cơ sở Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trong bối cảnh hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục : 81401

Phạm, Kiều Hưng; Nguyễn, Tiến Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65358; 373.1207 PH-H 2018 / 05050003261

Truy cập trực tuyến

10
Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục : 81401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quản lý hoạt động dạy học ở các trường Trung học cơ sở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục : 81401

Lê, Xuân Hải; Nguyễn, Tiến Hùng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65356; 373.11 LE-H 2018 / 05050003260

Truy cập trực tuyến

11
Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn, Quý Bình; Nguyễn, Tiến Hùng, người hướng dẫn

00050005572; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46130

Truy cập trực tuyến

12
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn, Thị Oanh; Nguyễn, Tiến Hùng, người hướng dẫn

00050006549; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45756

Truy cập trực tuyến

13
Chính sách đào tạo nghề đối với lao động nông thôn nhóm nghề nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đào tạo nghề đối với lao động nông thôn nhóm nghề nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn, Cao Lâm; Nguyễn, Tiến Hùng , người hướng dẫn

00050005614; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45797

Truy cập trực tuyến

14
Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại Công ty TNHH Nhất Ly :Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn, Thị Oanh; Nguyễn, Tiến Hùng, người hướng dẫn

00050006549; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/45627

Truy cập trực tuyến

15
Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 0
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực tại viện kiến trúc quy hoạch đô thị và nông thôn ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 0

Trần, Lê Trung; Nguyễn, Tiến Hùng, người hướng dẫn

00050004478; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46973

Truy cập trực tuyến

16
Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài vùng Đông Bắc Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các công trình xây dựng có vốn đầu tư nước ngoài vùng Đông Bắc Bộ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 01

Phan, Mạnh Hùng; Nguyễn, Tiến Hùng, người hướng dẫn

00050004523; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/46929

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sổ tay trắc địa

Nguyễn Tiến Hùng

H. : Tổng cục địa chất, 1975 - (526.1 SOT 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ năm 1986 đến nay : Đề tài NCKH. QK.03.03
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách kinh tế đối ngoại Việt Nam từ năm 1986 đến nay : Đề tài NCKH. QK.03.03

Phan, Huy Đường; Lê, Xuân Bình; Nguyễn, Tiến Hùng; Phan, Trọng Phức

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22711

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tạo động lực đối với người lao động tại xí nghiệp môi trường đô thị huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn Quý Bình; Nguyễn Tiến Hùng

H. : ĐHKT , 2015 - (352.6 NG-B 2015)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách đào tạo nghề đối với lao động nông thôn nhóm nghề nông nghiệp tại tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 04 10

Nguyễn Cao Lâm; Nguyễn Tiến Hùng

H. : ĐHKT , 2015 - (354.968 NG-L 2015)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 40  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước2004  (3)
  2. 2004đến2010  (5)
  3. 2011đến2012  (5)
  4. 2013đến2015  (7)
  5. Sau 2015  (20)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...