skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2001 - (515 NG-H 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - (515.071 NG-H(1) 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (515 NG H(2) 2007)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng

Nguyễn Thừa Hợp

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2001 - (515 NG H 2001)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 3

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2008 - H. : ĐHQGHN, 2005 - H. : ĐHQGHN, 2007 - (515 NG-H(3) 2008) - (515 NG-H(3) 2005) - (515.071 NG-H(3) 2007)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài toán Điriclê đối với một lớp hệ phương trình loại elip liên kết mạnh : Luận án PTS Toán học

Nguyễn Thừa Hợp

Bucuresh : [Knxb], 1975

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giải tích. Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐHQGHN, 2007 - (515 NG-H(2) 2007)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 1

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH và THCN, 1975 - (515 NG-H(1) 1975)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình phương trình đạo hàm riêng. Tập 2

Nguyễn Thừa Hợp

H. : ĐH & THCN, 1976 - H. : ĐH và THCN, 1976 - (515 NG-H(2) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương trình vật lí toán

Sôbôlep S.L.; Lê Văn Thêm Người dịch; Nguyễn Thừa Hợp Người dịch

H. : Giáo dục, 1961 - (530.1 SOB 1961)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1975  (1)
 2. 1975đến1975  (2)
 3. 1976đến2000  (1)
 4. 2001đến2004  (3)
 5. Sau 2004  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (10)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (8)
 2. English  (6)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Thừa Hợp
 2. Lê Văn Thêm
 3. Sôbôlep S.L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...