skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực dạng oxit kim loại trong môi trường chất điện li và ứng dụng của chúng Luận án TS Hóa học 62 34 31 01

Nguyễn Thị Cẩm

ĐHKHTN; 2011

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện

Nguyễn, Lan Phương; Nguyễn, Thị Cẩm

24 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8062

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu cấu trúc và nâng cao tính chất của vật liệu MnO2 được điều chế bằng các phương pháp khác nhau : Đề tài NCKH. QT.09.32
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu cấu trúc và nâng cao tính chất của vật liệu MnO2 được điều chế bằng các phương pháp khác nhau : Đề tài NCKH. QT.09.32

Nguyễn, Xuân Viết; Nguyễn, Thị Cẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23305

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Nguyễn, Sáu Quyền; Nguyễn, Thị Cẩm

Nguyễn, S. Q. (2014). Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002236; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39165

Truy cập trực tuyến

5
Tổng hợp BaTiO3 với cỡ hạt và cấu trúc xác định bằng phương pháp hóa học : Đề tài NCKH QT.07.27
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng hợp BaTiO3 với cỡ hạt và cấu trúc xác định bằng phương pháp hóa học : Đề tài NCKH QT.07.27

Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Hoàng Hải; Nguyễn, Thị Cẩm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22837

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường chất điện li và ứng dụng của nó : Đề tài NCKH QT.07.25
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường chất điện li và ứng dụng của nó : Đề tài NCKH QT.07.25

Nguyễn, Thị Cẩm ; Nguyễn, Xuân Viết; Tạ, Xuân Dục

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22871

Truy cập trực tuyến

7
Tính chất điện hóa của hệ oxi hóa khử Ni3+/ Ni2+ trên nền Graphit xốp trong môi trường kiềm
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tính chất điện hóa của hệ oxi hóa khử Ni3+/ Ni2+ trên nền Graphit xốp trong môi trường kiềm

Trịnh, Xuân Sén; Nguyễn, Thị Cẩm ; Phạm, Quang Trung

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25022

Truy cập trực tuyến

8
The Anodic Polarization of the Sn02/Ti Electrode in the KOH solution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Anodic Polarization of the Sn02/Ti Electrode in the KOH solution

Nguyễn, Thị Cẩm ; Trần, Xuân Sén; Vũ, Ngọc Ban

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25519

Truy cập trực tuyến

9
Nghiên cứu quá trình oxi hóa điện hóa glycerol trong môi trường kiềm của vật liệu tổ hợp có chứa Pt, Pd, Ni trên nền glassy cacbon
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình oxi hóa điện hóa glycerol trong môi trường kiềm của vật liệu tổ hợp có chứa Pt, Pd, Ni trên nền glassy cacbon

Đồng, Thị Diệp; Nguyễn, Thị Cẩm ; Nguyễn, Văn Thức

Đồng, T. D. (2016). Nghiên cứu quá trình oxi hóa điện hóa glycerol trong môi trường kiềm của vật liệu tổ hợp có chứa Pt, Pd, Ni trên nền glassy cacbon. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33335

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ Platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ Platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31

Nguyễn, Lan Phương; Nguyễn, Thị Cẩm , người hướng dẫn

01050000331; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37698

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu nâng cao độ bền ăn mòn của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm bằng nanosilica : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu nâng cao độ bền ăn mòn của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm bằng nanosilica : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Trương, Thị Nam; Nguyễn, Thị Cẩm ; Lê, Bá Thắng

Trương, T. N. (2014). Nghiên cứu nâng cao độ bền ăn mòn của màng thụ động Cr(III) trên lớp mạ kẽm bằng nanosilica. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001987; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39291

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực dạng oxit kim loại trong môi trường chất điện li và ứng dụng của chúng : Luận án TS. Hóa học : 62 34 31 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực dạng oxit kim loại trong môi trường chất điện li và ứng dụng của chúng : Luận án TS. Hóa học : 62 34 31 01

Nguyễn, Thị Cẩm ; Lê, Quốc Hùng; Trịnh, Xuân Sén

Nguyễn, T. C. H. (2011). Nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực dạng oxit kim loại trong môi trường chất điện li và ứng dụng của chúng. Luận án Tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L1_00266; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/37053

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu

Nguyễn, Thị Cẩm ; Nguyễn, Xuân Hoàn; Nguyễn, Văn Thức

Nguyễn, T. C. H, et al. (2015). Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62777

Truy cập trực tuyến

14
Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu

Nguyễn, Sáu Quyền; Nguyễn, Thị Cẩm , 1974-; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Nguyễn, S. Q. (2014). Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60440119; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8619; 541 NG-Q 2014 / 01050002236

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QT.05.17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu các biện pháp nâng cao chất lượng điện cực Niken oxit (hiđroxit) và ứng dụng của chúng : Đề tài NCKH. QT.05.17

Nguyễn, Thị Cẩm ; Nguyễn, Thị Phương; Nguyễn, Xuân Viết; Trịnh, Xuân Sén

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21832

Truy cập trực tuyến

16
Crystal structures and properties of ZnO nanopowders prepared by ultrasonic method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crystal structures and properties of ZnO nanopowders prepared by ultrasonic method

Dao, Thi Ngoc Anh; Huynh, Thi Lan Phuong; Hoang, Thi Huong Thao; Nguyen, Thi Cam Ha; Nguyen, Xuan Hoan

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27379

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tính chất điện hóa của kẽm trong môi trường chất điện li và ứng dụng của nó : Đề tài NCKH QT.07.25

Nguyễn Thị Cẩm ; Nguyễn Xuân Viết; Tạ Xuân Dục

H. : ĐHKHTN, 2008 - (541 NG-H 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực có khả năng xúc tác điện hóa, định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 01 19

Nguyễn Sáu Quyền; Nguyễn Thị Cẩm người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN , 2014 - (541 NG-Q 2014)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế và tinh chất điện hóa của lớp phủ Platin và compozit của nó trên nền chất dẫn điện : Luận văn ThS. Hóa học: 60 44 31

Nguyễn Lan Phương; Nguyễn Thị Cẩm người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2011 - (541 NG-P 2011)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu chế tạo vật liệu điện cực tổ hợp trên cơ sở Pt,Pd,Ni/GRAPHIT và định hướng ứng dụng cho pin nhiên liệu : Đề tài NCKH. QG.13.09

Nguyễn Thị Cẩm ; Nguyễn Xuân Hoàn

Hà Nội : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên , 2015 - (547.1 NG-H 2015)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 29  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2012  (6)
 3. 2013đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (17)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (17)
 2. Sách  (8)
 3. Bài báo  (4)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (14)
 2. Undetermined  (8)
 3. English  (3)
 4. French  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...