skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp soạn thảo văn bản hành chính sách chuyên khảo

Nguyễn Minh Phương

Chính trị Quốc gia; 2011 - (651 NG-P 2011)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng Luận văn ThS Môi trường trong phát triển bền vững Chương trình đào tạo thí điểm

Nguyễn MInh Phương

Trung tâm nghiên cứu tài nguyên và môi trường ;Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012

Truy cập trực tuyến

6
Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sáp nhập và hợp nhất của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sáp nhập và hợp nhất của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Nguyễn, Minh Phương

7 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6509

Truy cập trực tuyến

7
Xác định đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định đơn vị hành chính - lãnh thổ ở Việt Nam hiện nay

Nguyễn, Minh Phương

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25436

Truy cập trực tuyến

8
Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng : Luận văn ThS. Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)

Nguyễn, Minh Phương; Trần, Yêm

Nguyễn, M. P. (2012). Đánh giá hiện trạng và đề xuất các định hướng quản lý chất thải rắn tại thành phố Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34516

Truy cập trực tuyến

9
Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (Khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (Khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Nguyễn, Minh Phương; Hoàng, Bá Thịnh

Nguyễn, M. P. (2016). Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (Khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19077

Truy cập trực tuyến

10
Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến

Trần, Thị Tâm; Nguyễn, Minh Phương

Trần, T. T. (2015). Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002395; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38795

Truy cập trực tuyến

11
Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến

Trần, Thị Tâm; Nguyễn, Minh Phương

Trần, T. T. (2015). Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002395; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38797

Truy cập trực tuyến

12
Nghiên cứu động học quá trình oxi hóa phân hủy Rhodamine và Phenol bởi quang xúc tác biến tính từ TiO2 trên chất mang tro trấu
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu động học quá trình oxi hóa phân hủy Rhodamine và Phenol bởi quang xúc tác biến tính từ TiO2 trên chất mang tro trấu

Hữu, Thị Ngân; Nguyễn, MInh Phương

Hữu, T. N. (2014). Nghiên cứu động học quá trình oxi hóa phân hủy Rhodamine và Phenol bởi quang xúc tác biến tính từ TiO2 trên chất mang tro trấu. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002009; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39273

Truy cập trực tuyến

13
Nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội : Luận vănThS. Thông tin: 60 32 24
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội : Luận vănThS. Thông tin: 60 32 24

Trịnh, Thị Kim Oanh; Nguyễn, MInh Phương

Trịnh, T. K. O. (2008). Nghiên cứu áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9000 vào công tác lập hồ sơ hiện hành và nộp hồ sơ vào lưu trữ tại trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; V_L2_01486; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36040

Truy cập trực tuyến

14
Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (Khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khác: 60 90
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (Khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) : Luận văn ThS. Khác: 60 90

Nguyễn, MInh Phương; Hoàng, Bá Thịnh

Nguyễn, M. P. (2016). Công tác xã hội trong việc phòng ngừa nguy cơ bị lạm dụng tình dục ở trẻ em lao động sớm (Khảo sát trên địa bàn quận Ba Đình và Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 02050004386; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36049

Truy cập trực tuyến

15
Nghiên cứu hạn chế quá trình lan truyền của hóa chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác trên cơ sở ZnO
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hạn chế quá trình lan truyền của hóa chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác trên cơ sở ZnO

Trần, Duy Đoàn; Nguyễn, Minh Phương

Trần, D. Đ. (2017). Nghiên cứu hạn chế quá trình lan truyền của hóa chất bảo vệ thực vật từ đất mặt ra môi trường nước sử dụng vật liệu hấp phụ - xúc tác trên cơ sở ZnO. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62792

Truy cập trực tuyến

16
Xác định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 60 32 03
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xác định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Văn thư - Lưu trữ - Bảo tàng: 60 32 03

Lê, Thị Sen; Nguyễn, Minh Phương

Lê, T. S. (2018). Xác định thẩm quyền quản lý tài liệu lưu trữ chuyên ngành ở Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65971; 025.1 LE-S 2018 / 02050005511

Truy cập trực tuyến

17
Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bùi, Thị Thu Hà; Nguyễn, Minh Phương

Bùi, T. T. H. (2008). Tổ chức khoa học tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 60320301; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19145; ĐHKHXH & NV: 025 BU-H 2008 / V-L2/01508

Truy cập trực tuyến

18
Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để xử lý các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để xử lý các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến

Trần, Thị Tâm; Nguyễn, Minh Phương

Trần, T. T. (2015). Nghiên cứu biến tính quặng Ilmenite đã được làm giàu bằng N và S để xử lý các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến. Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13647

Truy cập trực tuyến

19
Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu hoạt tính quang xúc tác phân hủy của vật liệu tổ hợp quang xúc tác biến tính từ TiO2 đối với thuốc trừ sâu

Vũ, Thị Kim Thanh; Nguyễn, Minh Phương

23 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8293

Truy cập trực tuyến

20
Tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ ở Công ty trách nhiệm hữu hạn không có vốn sở hữu nhà nước
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ ở Công ty trách nhiệm hữu hạn không có vốn sở hữu nhà nước

Trương, Thị Mai Anh; Nguyễn, Minh Phương

Trương, T. M. A. (2015). Tổ chức quản lý tài liệu lưu trữ ở Công ty trách nhiệm hữu hạn không có vốn sở hữu nhà nước. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11782

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 142  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (8)
 2. 2003đến2007  (10)
 3. 2008đến2012  (16)
 4. 2013đến2017  (84)
 5. Sau 2017  (23)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (81)
 2. Bài báo  (36)
 3. Sách  (25)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (82)
 2. English  (41)
 3. Undetermined  (5)
 4. Japanese  (1)
 5. Czech  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Minh Phương
 2. Nguyễn, Minh Phương
 3. Nguyen, Minh-Phuong
 4. Nguyen, MP
 5. Nguyen, M.P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...