skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQG, 2001 - (543 NG-T 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết, bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ : lý thuyết , bài tập và câu hỏi trắc nghiệm. Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H. : ĐHQGHN, 2006 - (541 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
5
Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ

Nguyễn, Đình Triệu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53873

Truy cập trực tuyến

6
Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Nguyễn Đình Triệu

736 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58582

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Nguyễn Đình Triệu

ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ

Nguyễn Đình Triệu

H ĐHQG HN; 2006

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc Gia Hà nội; 1999

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ Lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Tập I

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2004

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân

Nguyễn Đình Triệu

H ĐHQGHN; 2016 - (538.362)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập các phương pháp vật lý ứng dụng trong hóa học

Nguyễn Đình Triệu

H ĐHQGHN; 2015 - (541)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh

Nguyễn Đình Triệu

H Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp vật lý hiện đại ứng dụng trong hóa học lý thuyết và bài tập

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2012 - (539 NG-T 2012)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập và thực tập các phương pháp phổ

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2006 - (543.076 NG-T 2006)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phổ khối lượng và sắc ký khối phổ

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2018

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm

Nguyễn Đình Triệu

H ĐHQGHN; 2004

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoá học hữu cơ lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Tập 2

Nguyễn Đình Triệu

Đại Học Quốc Gia Hà Nội; 2004 - (547.0071 NG-T(2) 2004)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ lý thuyết bài tập và câu hỏi trắc nghiệm Tập 1

Nguyễn Đình Triệu

Đại Học Quốc Gia Hà Nội; 2004 - (547.0071 NG-T(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các phương pháp phổ trong hóa học hữu cơ và hóa sinh

Nguyễn Đình Triệu

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (543 NG T 2007)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 68  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2000  (8)
 2. 2000đến2003  (4)
 3. 2004đến2007  (16)
 4. 2008đến2015  (17)
 5. Sau 2015  (27)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (35)
 2. Luận án, luận văn  (28)
 3. Bài báo  (5)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...