skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H. : ĐHQGHN , 2010 - (547 NG-T 2010) - ISBN9786046204084

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Synthesis of Peracetylated beta-D-Glucopyranosyl Thioureas from Substituted 2-Aminobenzo-1 ', 3 '-thiazoles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of Peracetylated beta-D-Glucopyranosyl Thioureas from Substituted 2-Aminobenzo-1 ', 3 '-thiazoles

Nguyen, Dinh Thanh

Scopus; 0973-4945; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28135; https://www.hindawi.com/journals/jchem/2012/615601/abs/

Truy cập trực tuyến

3
Reaction of N-(Per-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-N '-(4 ',6 '-diarylpyrimidine-2 '-yl)thioureas with Ethyl Bromoacetate
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reaction of N-(Per-O-acetyl-beta-D-glucopyranosyl)-N '-(4 ',6 '-diarylpyrimidine-2 '-yl)thioureas with Ethyl Bromoacetate

Nguyen, Dinh Thanh

ISIKNOWLEDGE; 0973-4945; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27734

Truy cập trực tuyến

4
Synthesis, structure and antioxidant activity of (tetra-O-acetyl - D-galactopyranosyl)thiosemicarbazones of substituted benzaldehydes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis, structure and antioxidant activity of (tetra-O-acetyl - D-galactopyranosyl)thiosemicarbazones of substituted benzaldehydes

Nguyen, Dinh Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29443

Truy cập trực tuyến

5
Mối liên quan cấu trúc, tính chất và tác dụng sinh học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mối liên quan cấu trúc, tính chất và tác dụng sinh học

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53912

Truy cập trực tuyến

6
Thực hành hóa học hữu cơ : Phản ứng của hợp chất cacbonyl axit cacboxylic - phản ứng thủy phân
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành hóa học hữu cơ : Phản ứng của hợp chất cacbonyl axit cacboxylic - phản ứng thủy phân

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53867

Truy cập trực tuyến

7
Thực hành hóa học hữu cơ : An toàn và kỹ thuật phòng thí nghiệm chất rắn - chất lỏng - các phương pháp chưng cất
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành hóa học hữu cơ : An toàn và kỹ thuật phòng thí nghiệm chất rắn - chất lỏng - các phương pháp chưng cất

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53866

Truy cập trực tuyến

8
Các bài thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ : Các loại phản ứng thế, phản ứng oxy hóa - phản ứng khử
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bài thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ : Các loại phản ứng thế, phản ứng oxy hóa - phản ứng khử

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53871

Truy cập trực tuyến

9
Thực tập hóa học hữu cơ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hóa học hữu cơ

Nguyễn Đình Thành

1183 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58581

Truy cập trực tuyến

10
Cơ sở các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học : dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu ngành hóa học
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học : dùng cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu ngành hóa học

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60436

Truy cập trực tuyến

11
Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60470

Truy cập trực tuyến

12
Hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên Hóa. Tập 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ : dùng cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên Hóa. Tập 1

Nguyễn, Đình Thành

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61744

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học hữu cơ dùng cho sinh viên học viên cao học nghiên cứu sinh và học sinh phổ thông chuyên Hóa Tập 1

Nguyễn Đình Thành

H Khoa học kĩ thuật; 2013

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở các phương pháp phổ ứng dụng trong hóa học dùng cho sinh viên học viên cao học và nghiên cứu ngành hóa học

Nguyễn Đình Thành

H KHKT; 2011

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ sở hóa học hữu cơ dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về Hóa học ở các trường đại học và cao đẳng

Nguyễn Đình Thành

H Đại học Quốc Gia Hà Nội; 2013

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực tập hóa học hữu cơ

Nguyễn Đình Thành

ĐHQGHN; 2016

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mối liên quan cấu trúc tính chất và tác dụng sinh học

Nguyễn Đình Thành

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2013

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành hóa học hữu cơ Phản ứng của hợp chất cacbonyl axit cacboxylic phản ứng thủy phân

Nguyễn Đình Thành

2006

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bài thực hành tổng hợp hóa học hữu cơ Các loại phản ứng thế phản ứng oxy hóa phản ứng khử

Nguyễn Đình Thành

H ĐHQG HN; 2006

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thực hành hóa học hữu cơ An toàn và kỹ thuật phòng thí nghiệm chất rắn chất lỏng các phương pháp chưng cất

Nguyễn Đình Thành

H ĐHQG HN; 2006

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 128  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (3)
 2. 2006đến2008  (7)
 3. 2009đến2011  (13)
 4. 2012đến2015  (36)
 5. Sau 2015  (70)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (64)
 2. English  (30)
 3. Undetermined  (13)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...