skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam Kỳ lục tỉnh Tái bản theo bản in năm 1999

Nguyễn Đình Đầu

Khoa học Xã hội; 2016

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 3

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh 1996 - (915.97 NG-Đ(3) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Biên Hoà : Đồng Nai, Sông Bé, Vũng Tàu, Bà Rịa

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 1

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh , 1996 - (915.97 NG-Đ(1) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Hà Tiên : Kiên Giang, Minh Hải

Nguyễn Đình Đầu

Tp.Hồ Chí Minh : Tp.Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Thuận : Bình Thuận - Ninh Thuận - Lâm Đồng và một phần Đắc Lắc

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1996 - (915.97 NG-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Phú Yên

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1997 - (915.97 NG-Đ 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tổng kết nghiên cứu địa bạ Nam kỳ lục tỉnh

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn- Gia Định : TP. Hồ Chí Minh; Tây Ninh; Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Định Tường : Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1994 - (915.97 NG-Đ 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - An Giang : An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Sóc Trăng

Nguyễn Đình Đầu

TP. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1995 - (915.97 NG-Đ 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu địa bạ triều Nguyễn - Bình Định. Tập 2

Nguyễn Đình Đầu

Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 1996 - (915.97 NG-Đ(2) 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chế độ công điền công thổ trong lịch sử khẩn hoang lập ấp ở Nam kỳ lục tỉnh

Nguyễn Đình Đầu

Hà Nội : Khoa học xã hội , 2016 - (959.7 GOC(NG-Đ) 2016) - ISBN9786049445644

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sinh lý học người và động vật : đã được Bộ đại học Liên Xô công nhận làm tài liệu giáo khoa trong các trường đại học tổng hợp và đại học sư phạm. Quyển 2

Gô-lư-sê-va; Gal-Pê-rin; Lê Quang Long; Nguyễn Quang Vinh; Nguyễn Đình Dậu

H., 1963 - (612 GOL(2) 1963)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Trong mục lục thư viện (13)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1994  (1)
 2. 1994đến1994  (5)
 3. 1995đến1995  (1)
 4. 1996đến1997  (5)
 5. Sau 1997  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (13)
 2. English  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Đình Đầu
 2. Lê Quang Long
 3. Gô-lư-sê-va
 4. Nguyễn Quang Vinh
 5. Gal-Pê-rin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...