skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngoại thương

Bộ Thương mại. Trung tâm Thông tin thương mại

H., 1994-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số vấn đề cơ bản về nghiệp vụ ngoại thương

Bùi Xuân Lưu chủ biên; Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 MOT 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Vài nét về vai trò của hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ XVII
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vài nét về vai trò của hoạn quan trong ngoại thương thế kỷ XVII

Hasuda, Takashi

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21332

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương

Phạm Mạnh Hiền; Phan Hữu Hạnh Hiệu đính

Tp. HCM. : Thống kê, 2005 - (380 PH-H 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Đỗ Hữu Vinh Biên soạn

H. : LĐXH, 2006 - (382 HUO 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nền ngoại thương của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thế Đạt

H. : Lao động, 1996 - (382.09597 TH-Đ 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kỹ thuật ngoại thương

Đoàn Thị Hồng Vân

H. : Thống kê, 2003 - (382 ĐO-V 2003)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi Xuân Lưu

H. : Giáo dục, 1997 - (382 BU-L 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương

Vũ Hữu Tửu

H. : Giáo dục, 1993 - (382 VU-T 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
10
Giáo trình kinh tế ngoại thương
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình kinh tế ngoại thương

Bùi, Xuân Lưu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33476

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xuất nhập khẩu hàng hoá = International merchandise trade Vietnam 1999

H. : Thống kê, 2001 - (382 XUA 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hỏi đáp xuất - nhập khẩu

Phạm Minh Quang

H. : LĐXH, 2005 - (382 PH-Q 2005)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài học doanh thương quốc tế

Nguyễn Thành Danh

H. : LĐXH, 2008 - (382 NG-D 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

Lê, Nam Long

112 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14929

Truy cập trực tuyến

15
Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những thách thức của Việt Nam khi thực hiện các cam kết của WTO : Đề tài NCKH. QK 05.07

Khu, Thị Tuyết Mai

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23307

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương

Nguyễn Văn Tiến

H Thống kê; 2009

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình thanh toán quốc tế dành cho các trường đại học

Nguyễn Văn Tiến

H Thống kê; 2008

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lựa chọn sản phẩm và thị trường trong ngoại thương thời kỳ công nghiệp hoá của các nền kinh tế Đông á : sách tham khảo

Nguyễn Trần Quế chủ biên

H. : Chính trị Quốc gia , 2000 - (382 LUA 2000)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chính sách ngoại thương Việt Nam thực trạng và giải pháp

Nguyễn Tiến Hùng; Phan Huy Đường Người hướng dẫn

H. : Khoa Kinh tế, 2004 - (382.09597 NG-T 2004)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển ngoại thương Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Luận văn ThS. Kinh tế : 5.02.01

Hoàng Thị Hường; Nguyễn Văn Nam Người hướng dẫn

H. : TTĐTBDGVLLCT, 2005 - (382.09597 HO-H 2005)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 215  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (7)
 2. 1991đến1998  (25)
 3. 1999đến2004  (33)
 4. 2005đến2011  (72)
 5. Sau 2011  (87)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (126)
 2. English  (29)
 3. Undetermined  (18)
 4. Russian  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nguyễn Văn Tiến
 2. Hà, Văn Hội
 3. Nguyễn Tiến Hùng
 4. Hà Văn Hội
 5. Đinh, Thị Hà

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...