skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni

Trần, Ngọc Vượng; Nghiêm, Xuân Thung

Trần, N. V. (2014). Nghiên cứu điều chế ZnO chất lượng cao từ quặng kẽm Bắc Kạn bằng phương pháp Amoni. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001820; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39031

Truy cập trực tuyến

2
Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - CMC đến tính chất của xi măng
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - CMC đến tính chất của xi măng

Phạm, Thị Chọn; Nghiêm, Xuân Thung

Phạm, T. C. (2014). Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hỗn hợp tro bay - CMC đến tính chất của xi măng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050001829; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39020

Truy cập trực tuyến

3
Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đức Thọ; Hoàng, Thị Hương Huế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22993

Truy cập trực tuyến

4
Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp

Nguyễn, Thị Phương; Vũ, Đình Ngọ; Nghiêm, Xuân Thung

Nguyễn, T. P. (2015). Nghiên cứu tổng hợp và khả năng hấp phụ của Graphen Oxit Dopping kim loại chuyển tiếp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 01050002938; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38501

Truy cập trực tuyến

5
Nghiên cứu công nghệ tách antimon và một số kim loại quý trong quặng antimon nghèo Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu công nghệ tách antimon và một số kim loại quý trong quặng antimon nghèo Việt Nam

Lê, Hùng; Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Đình Bảng; Trần, Kim Tiến

Lê, H., et al. (2002). Nghiên cứu công nghệ tách antimon và một số kim loại quý trong quặng antimon nghèo Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19677

Truy cập trực tuyến

6
Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09

Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21581

Truy cập trực tuyến

7
"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09

Nghiêm, Xuân Thung; Phan, Văn Tường; Lê, Hùng; Nguyễn, Đình Duẫn; Dương, Quốc Văn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21509

Truy cập trực tuyến

8
Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm, Xuân Thung; Nguyễn, Thị Khánh Hoan; Nguyễn, Đình Duẩn; Đặng, Trung Quý; Phan, Văn Tường

Nghiêm, X.T., et al. (2006). Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21875

Truy cập trực tuyến

9
Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc và thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy mô hộ gia đình : Đề tài NCKH. SXT.08.01
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc và thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy mô hộ gia đình : Đề tài NCKH. SXT.08.01

Nghiêm, Xuân Thung; Hoàng, Thị Hương Huế; Lê, Hùng; Nguyễn, Hoàng; Nguyễn, Đình Duẫn

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23509

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020 : Đề tài NCKH. QMT.10.03

Bùi Duy Cam; Đỗ Quang Trung; Nghiêm Xuân Thung; Tạ Thị Thảo

H. : ĐHKHTN , 2013 - (628.5 BU-C 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hoàn thiện quy trình sản xuất vật liệu lọc và thiết bị xử lý mangan trong nước ngầm quy mô hộ gia đình : Đề tài NCKH. SXT.08.01

Nghiêm Xuân Thung; Hoàng Thị Hương Huế; Lê Hùng; Nguyễn Hoàng; Nguyễn Đình Duẫn

H. : ĐHKHTN, 2010 - (543 NG-T 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp gốm kỹ thuật điện Cordierit - Mullit bằng phương pháp Sol-gel : Đề tài NCKH. QT.05.15

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Thị Khánh; Nguyễn Đình Duẩn; Phan Văn Tường; Đặng Trung Quý Hoan

H. : ĐHKHTN, 2006 - (666 NG-T 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Nghiên cứu điều chế gốm xốp Cordierit - Mullit composit ứng dụng làm vật liệu chất mang xúc tác, xử lí môi trường và chịu nhiệt": Đề tài NCKH. QG.06.09

Nghiêm Xuân Thung; Phan Văn Tường; Lê Hùng; Nguyễn Đình Duẫn; Dương Quốc Văn

H. : ĐHKHTN , 2008 - (546 NG-T 2008)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020

Bùi, Duy Cam; Đỗ, Quang Trung; Nghiêm, Xuân Thung; Tạ, Thị Thảo; Chu, Xuân Quang; Trịnh, Xuân Dại; Đoàn, Văn Hướng; Nguyễn, Mạnh Hà; ĐHQGHN - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Bùi, D. C., et al. (2013). Khảo sát, đánh giá thực trạng và xây dựng mô hình về quản lý, công nghệ tái chế một số thiết bị điện tử thải bỏ (tivi, máy tính, điện thoại, tủ lạnh) thí điểm cho vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc trong giai đoạn 2010-2020. Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; QMT.10.03; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23044; 628.5 BU-C 2013 / 00060000215

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu gốm thủy tinh hệ bậc ba MgO-CaO-SiO2 từ nguồn khoáng tự nhiên Talc và Dolomit : Đề tài NCKH. QG.11.10

Nghiêm Xuân Thung; Nguyễn Đức Thọ; Hoàng Thị Hương Huế; Phạm Thị Hà Thanh; Bùi Hoàng Hải

H. : ĐHKHTN , 2013 - (666 NG-T 2013)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Trong mục lục thư viện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nghiêm, Xuân Thung
  2. Nghiêm Xuân Thung
  3. Lê, Hùng
  4. Nguyễn, Đình Duẫn
  5. Phan, Văn Tường

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...