skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 525  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình tin học. Tập 2

Hồ Sỹ Đàm; Lê Khắc Thành

H. : ĐHQGHN, 2003 - (004.071 HO-Đ(2) 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lập trình cơ sở ngôn ngữ Pascal

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHQGHN, 2008 - (005.133076 NG-N 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
3
Introduction to algorithms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to algorithms

Cormen Thomas H.; Leiserson Charles Eric; Rivest Ronald L

Cambridge, Mass. : MIT Press ; New York : McGraw-Hill, c1990 - (005.1 COR 1990) - ISBN0070131430 (McGraw-Hill);ISBN0262031418;ISBN0262032937

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pascal : lý thuyết - bài tập cơ bản và nâng cao

Mai Hà chủ biên

H. : Giao thông vận tải, 1995 - (005.13 PAS 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình ngôn ngữ lập trình Pascal

Nguyễn Ngọc Cương; Lê Xuân Tuấn

H. : TTTT , 2011 - (005.13 GIA 2011)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Ngôn ngữ HTML 4 cho World Wide Web
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ HTML 4 cho World Wide Web

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42070

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foxprongôn ngữ lập trình quản lý

Hoàng Chí Thành

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002 - (005.13 HO-T 2002)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

MATLAB® C++. Math Library : The Language of Technical Computing. Computation. Visualization. Programming. Reference Version 2.1

2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Practical programming in Tcl and Tk
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical programming in Tcl and Tk

Welch Brent B.

Upper Saddle River, N.J. : Pentice Hall PTR, c1995. - (005.13 WEL 1995) - ISBN0131820079

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ lập trình FORTRAN

Hà Quang Thụy; Hồ Sỹ Đàm; Trịnh Nhật Tiến

H. : ĐHTHHN, 1988

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kỹ thuật vi xử lý và lập trình Assembly cho hệ vi xử lý

Đỗ Xuân Tiến

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34319

Truy cập trực tuyến

12
Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bài tập lập trình bằng ngôn ngữ Assembler

Đặng Thành Phu

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59098

Truy cập trực tuyến

13
Lập trình Pascal. Tập 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lập trình Pascal. Tập 2

Bùi, Việt Hà

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61751

Truy cập trực tuyến

14
Introduction to programming and the C# language
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to programming and the C# language

Poul, Klausen

9788740302509; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/22606

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập Pascal Tập I

Nguyễn Quý Khang; Kiều Văn Hưng

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2002 - (005.13 NG-K(1) 2002)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lập trình bằng hợp ngữ ngôn ngữ ASSEMBLY

Ngô Diên Tập

H Khoa học và kỹ thuật; 2001 - (005.13)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên Bài tập

Tống Đình Quỳ

H Thống kê; 2000 - (005.133)

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Học lập trình Fortran qua 12 bài toán

Trần Văn Trản

H ĐHQGHN; 2015 - (005.13)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ lập trình C++ dành cho sinh viên Lý thuyết

Tống Đình Quỳ

H Thống kê; 2000 - (005.133)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lập trình C nâng cao = Advanced C programming

Norton P.; Nguyễn Hạ Anh; Nguyễn Hồng Châu; Nguyễn Việt Hải

H. : Trung tâm KHTN và công nghệ quốc gia, 1994 - (005.13 NOR 1994)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 525  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (11)
 2. 1983đến1990  (36)
 3. 1991đến1998  (93)
 4. 1999đến2007  (251)
 5. Sau 2007  (167)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (446)
 2. Luận án, luận văn  (78)
 3. Bài báo  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (309)
 2. Vietnamese  (168)
 3. French  (16)
 4. Undetermined  (13)
 5. Russian  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hoàng Đức Hải
 2. Phương Lan
 3. Phạm Hữu Khang
 4. Quách Tuấn Ngọc
 5. Nguyễn Hữu Ngự

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...