skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 5.030  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết ngôn ngữ hình thức và otomat

Đặng Huy Ruận

H. : ĐHQGHN, 2002 - (511.3 ĐA-R 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những bài giảng về ngôn ngữ học đại cương. Tập 1, Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tư duy

Nguyễn Lai

H. : ĐHQGHN, 2004 - (407 NG-L(1) 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dụng học Việt ngữ

Nguyễn Thiện Giáp

H. : ĐHQG., 2000 - (495.922 NG-G 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tiếng Việt thực hành

Nguyễn Minh Thuyết Chủ biên; Nguyễn Văn Hiệp

H.: ĐHQG, 2001 - (495.9228 TIE 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 9 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ

Lê Quang Thiêm

H. : ĐHQGHN, 2008 - (401 LE-T 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ loại tiếng Việt hiện đại

Lê Biên

H. : Giáo dục, 1999 - (495.922 LE-B 1999)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Các bình diện của từ và từ tiếng Việt

Đỗ Hữu Châu

H. : ĐHQG, 1997 - (495.9222 ĐO-C 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Giáo trình lịch sử tiếng Việt : sơ thảo

Trần Trí Dõi

H. : ĐHQGHN, 2005 - (495.922 TR-D 2005)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bài tập lập trình cơ sở ngôn ngữ Pascal

Nguyễn Hữu Ngự

H. : ĐHQGHN, 2008 - (005.133076 NG-N 2008)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rusko cesky slovnik. Vol 1

Kopexkij L.V; Leshki O

M. : Rus. Jaz, 1978 - (491.73 RUS(1) 1978)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Từ vựng - ngữ nghĩa tiếng Việt

Đỗ Hữu Châu

H. : ĐHQGHN., 1996 - (495.9222 ĐO-C 1996)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ngôn ngữ và đời sống

H. : Văn hoá, 1995 - (495.922 NGO 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cuneform studies : Fifty year of soviet oriental studies

M : Nauka, 1968 - (401 CUN 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phong cách học tiếng Việt

Đinh Trọng Lạc

H. : Giáo dục, 1999 - (495.922 ĐI-L 1999)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semitics : Fifty years of soviet oriental studies

M : Nauka, 1968 - (401 SEM 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo

Nguyễn Xuân Khoa

H. : ĐHQGHN., 1997 - (372.21 NG-K 1997)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dẫn luận ngữ pháp chức năng = An Introduction to Functional Grammar

Halliday M.A.K.

H. : ĐHQG, 2001 - (401 HAL 2001)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ dưới 6 tuổi

Hoàng Thị Oanh; Nguyễn Kim Đức; Phạm Thị Việt

H.: ĐHQG, 2000 - (372.6 HO-O 2000)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Âm tiết và loại hình ngôn ngữ

Nguyễn Quang Hồng

H. : ĐHQGHN, 2002 - (495.9221 NG-H 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thành phần câu tiếng Việt

Nguyễn Minh Thuyết; Nguyễn Văn Hiệp

H. : ĐHQGHN, 1998 - (495.922 NG-T 1998)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 5.030  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (590)
 2. Trong mục lục thư viện (2.541)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (75)
 2. 1961đến1974  (378)
 3. 1975đến1988  (356)
 4. 1989đến2003  (1.067)
 5. Sau 2003  (3.262)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (3.056)
 2. Luận án, luận văn  (1.742)
 3. Bài báo  (197)
 4. Tạp chí  (33)
 5. Bản đồ  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.817)
 2. Vietnamese  (1.401)
 3. Undetermined  (365)
 4. German  (330)
 5. Russian  (225)
 6. Chinese  (157)
 7. Korean  (73)
 8. French  (61)
 9. Japanese  (15)
 10. Czech  (6)
 11. Hungarian  (4)
 12. Thai  (2)
 13. Polish  (1)
 14. Indonesian  (1)
 15. Italian  (1)
 16. Portuguese  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Trần Trí Dõi
 2. Đinh Văn Đức
 3. Nguyễn Thiện Giáp
 4. Lê Quang Thiêm
 5. Hoàng Đức Hải

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...