skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp phần nghĩa liên nhân của câu trong ngữ pháp chức năng hệ thống trên cứ liệu Anh và Việt

Ngô Đình Phương

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2008 - (415 NG P 2008)

Truy cập trực tuyến

2
Politeness strategies manifested in conversations in the quiet American
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politeness strategies manifested in conversations in the quiet American

Ngo, Dinh Phuong

Ngo, D. P. (2005). Politeness strategies manifested in conversations in the quiet American. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, Tập 21(4), 74-83; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6441

Truy cập trực tuyến

3
Lý thuyết liên kết và liên kết trong tiếng Anh
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lý thuyết liên kết và liên kết trong tiếng Anh

Ngô, Đình Phương

Ngô, Đ. P. (2007). Lý thuyết liên kết và liên kết trong tiếng Anh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Ngoại ngữ, 23, tr. 235-241; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/6289

Truy cập trực tuyến

4
Problem-solution pattern in English online brief news on Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Problem-solution pattern in English online brief news on Vietnam

Ngo, Dinh Phuong

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/57666

Truy cập trực tuyến

5
A study on students' English language learning style preferences at Do Luong 2 High School, Do Luong district, Nghe An province
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on students' English language learning style preferences at Do Luong 2 High School, Do Luong district, Nghe An province

Lê, Sa; Ngô, Đình Phương

Lê, S. (2010). A study on students' English language learning style preferences at Do Luong 2 High School, Do Luong district, Nghe An province.Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000277; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40807

Truy cập trực tuyến

6
Vocabulary checking technique as a way of improving 10th graders' vocabulary retension = Kiểm tra từ vựng như một hình thức nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng của học sinh lớp 10. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocabulary checking technique as a way of improving 10th graders' vocabulary retension = Kiểm tra từ vựng như một hình thức nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng của học sinh lớp 10. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn, Thị Bính; Ngô, Đình Phương

Nguyễn, T. B. (2010). Vocabulary checking technique as a way of improving 10th graders' vocabulary retension. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000223; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40839

Truy cập trực tuyến

7
Cultural Variations in Conceptual Metaphors of Love in English and Vietnamese
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural Variations in Conceptual Metaphors of Love in English and Vietnamese

Ngo, Dinh Phuong; Nguyen, Thi Kim Anh

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58881

Truy cập trực tuyến

8
Interpretable implicatures in the Vietnamese prime Minister Nguyen Tan Dung's speech at the 62nd un general assembly session = Những hàm ý có thể thuyết giải được trong bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp lần thứ 62 của Đại hội
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interpretable implicatures in the Vietnamese prime Minister Nguyen Tan Dung's speech at the 62nd un general assembly session = Những hàm ý có thể thuyết giải được trong bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại kỳ họp lần thứ 62 của Đại hội

Trần, Thanh Tú; Ngô, Đình Phương , supervisor

04051000216; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40068

Truy cập trực tuyến

9
Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking to grade 12A1 students of English in Nam Dan 1 High school in Nghe An province
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking to grade 12A1 students of English in Nam Dan 1 High school in Nghe An province

Hồ, Thị Mỹ Hạnh; Ngô, Đình Phương

Hồ, T. M. H. (2010). Treatment of cross-cultural characteristics in the teaching of speaking to grade 12A1 students of English in Nam Dan 1 High school in Nghe An province. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000270; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40025

Truy cập trực tuyến

10
An investigation into the difficulties that teachers and students face in using new English textbook 8 at lower secondary schools in Nghe An
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into the difficulties that teachers and students face in using new English textbook 8 at lower secondary schools in Nghe An

Bùi, Thị Thu Hà; Ngô, Đình Phương

Bui, T. T. H. (2010). An investigation into the difficulties that teachers and students face in using new English textbook 8 at lower secondary schools in Nghe An. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi .; 04051000287; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40800

Truy cập trực tuyến

11
A contrastive study on grammatical subject as a clause element in English and in Vietnamese from perspective of systemic-functional grammar
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A contrastive study on grammatical subject as a clause element in English and in Vietnamese from perspective of systemic-functional grammar

Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Ngô, Đình Phương

Nguyễn, T. H. H. (2010). A contrastive study on grammatical subject as a clause element in English and in Vietnamese from perspective of systemic-functional grammar. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051000276; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/40055

Truy cập trực tuyến

12
Politeness strateiges manifested in conversations in "The Quiet Amercan"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politeness strateiges manifested in conversations in "The Quiet Amercan"

Ngo, Dinh Phuong; Dang, Thi Manh

Ngo, D. P., Dang, T. M. (2005). Politeness strateiges manifested in conversations in "The Quiet Amercan". Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Ngoại ngữ Tập 21, Số 4, 74-83; 2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56950

Truy cập trực tuyến

13
World Englishes from a holistic view and considerations on English education in Vietnam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

World Englishes from a holistic view and considerations on English education in Vietnam

Tran, Thi Hao; Ngo, Dinh Phuong

2525-2445; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61162

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hợp phần nghĩa liên nhân của câu trong ngữ pháp chức năng hệ thống : trên cứ liệu Anh và Việt

Ngô Đình Phương

H. : ĐHQGHN, 2008 - (415 NG-P 2008)

Truy cập trực tuyến

15
Metaphors in Modern English and Vietnamese Poetry: A Study from Cognitive approach. Doctor of Linguistics: 60 22 15 01
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metaphors in Modern English and Vietnamese Poetry: A Study from Cognitive approach. Doctor of Linguistics: 60 22 15 01

Nguyễn, Thị Quyết; Nguyễn, Xuân Thơm; Ngô, Đình Phương

Nguyễn, T. Q. (2015). Metaphors in Modern English and Vietnamese Poetry: A Study from Cognitive approach. Doctoral thesis, Vietnam National University, Hanoi; 04051001139; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41163

Truy cập trực tuyến

16
An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991

Đinh, Thị Mai Anh; Ngô, Đình Phương; ĐHQGHN - Trường Đại học Ngoại ngữ

Đinh, T. M. A. (2016). An investigation into conceptual metaphors denoting “life” in American and Vietnamese short stories from 1975 to 1991. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; 60220201; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/80047; ĐI-A

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vocabulary checking technique as a way of improving 10th graders' vocabulary retension = Kiểm tra từ vựng như một hình thức nâng cao khả năng lưu nhớ từ vựng của học sinh lớp 10. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Nguyễn Thị Bính; Supervisor4

H. : University of Languages and International Studies , 2010 - (428.2 NG-B 2010)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu
19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on students' English language learning style preferences at Do Luong 2 High School, Do Luong district, Nghe An province = Nghiên cứu phương pháp học tiếng Anh ưa thích của học sinh trường Đô Lương 2, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. M.A. Thesis Linguistics: 60 14 10

Lê Sa; Ngô Đình Phương supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.0071 LE-S 2010)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

An investigation into the difficulties that teachers and students face in using new English textbook 8 at lower secondary schools in Nghe An= Những khó khăn mà giáo viên và học sinh phải gặp trong việc sử dụng sách giáo khoa tiếng Anh 8 ở Trung học cơ sở Nghệ An. M.A Thesis Linguistics: 60 14 10

Bùi Thị Thu Hà; Ngô Đình Phương Supervisor

H. : University of Languages and International Studies, 2010 - (428.0071 BU-H 2010)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2010  (2)
 2. 2010đến2013  (6)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (2)
 5. Sau 2016  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Luận án, luận văn  (16)
 2. Bài báo  (6)
 3. Sách  (2)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. Vietnamese  (3)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Grammar  (1)
 2. Standard English usage  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Ngô Đình Phương
 2. Ngô, Đình Phương
 3. Ngo, Dinh Phuong
 4. Dang, Thi Manh
 5. Hồ Thị Mỹ Hạnh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...