skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 98.440  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurology today

ISSN1533-7006

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Indian journal of neurotrauma

ISSN0973-0508

Truy cập trực tuyến

3
Neurovascular Neuropsychology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurovascular Neuropsychology

Lazar, Ronald M.; Festa, Joanne R.

978-0-387-70715-0; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34133; http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-70715-0

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

てんかん研究

ISSN0912-0890

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurologie aktuell

ISSN1610-0883

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revista de neurología clínica

ISSN1576-1185

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Edition Wissenschaft

ISSN1430-1458

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dialogues in clinical neuroscience

ISSN1294-8322

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurology now

ISSN1553-3271

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Neurohospitalist

ISSN1941-8752

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translational Neuroscience

ISSN2081-3856

Truy cập trực tuyến

12
Methods of Behavior Analysis in Neuroscience, Second Edition
Methods of Behavior Analysis in Neuroscience, Second Edition
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods of Behavior Analysis in Neuroscience, Second Edition

ISBN1-4200-5234-9;ISBN0-367-80262-7;ISBN1-4200-5235-7

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neuropraxis

ISSN1387-5817

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Neurologic Physical Therapy

ISSN1557-0576

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurology, psychiatry, and brain research

ISSN0941-9500

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basal Ganglia

ISSN2210-5336

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neurología (English Edition)

ISSN2173-5808

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epileptology

ISSN2212-8220

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trends in Neuroscience and Education

ISSN2211-9493

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Epilepsy

ISSN2213-6320

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 98.440  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1957  (19.644)
 2. 1957đến1971  (4.405)
 3. 1972đến1986  (3.408)
 4. 1987đến2002  (10.940)
 5. Sau 2002  (58.628)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (87.278)
 2. German  (3.440)
 3. Portuguese  (2.676)
 4. French  (564)
 5. Spanish  (501)
 6. Italian  (339)
 7. Japanese  (264)
 8. Swedish  (158)
 9. Chinese  (106)
 10. Norwegian  (75)
 11. Turkish  (45)
 12. Hungarian  (36)
 13. Russian  (31)
 14. Dutch  (16)
 15. Polish  (10)
 16. Danish  (5)
 17. Korean  (4)
 18. Slovenian  (4)
 19. Ukrainian  (3)
 20. Lithuanian  (1)
 21. Czech  (1)
 22. Romanian  (1)
 23. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (1.246)
 2. Q - Science.  (307)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barkhof, Frederik
 2. Compston, Alastair
 3. The Lancet Neurology
 4. Barinaga, Marcia
 5. Reuber, Markus

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...