skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Development of a tele-guidance system with fuzzy-based secondary controller
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development of a tele-guidance system with fuzzy-based secondary controller

Manh Duong, PHUNG; Quang Vinh, TRAN; Thanh Van Thi, NGUYEN; Cong Hoang, QUACH

978-142447813-2; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26886

Truy cập trực tuyến

2
A novel platform for internet-based mobile robot systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel platform for internet-based mobile robot systems

Duong, P. M; Hoang, T. T.; Van, N. T T; Viet, D. A.; Vinh, Truong Quang

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/26779

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Field Trial of a Networked Robot at a Train Station

Shiomi, Masahiro ; Sakamoto, Daisuke ; Kanda, Takayuki ; Ishi, Carlos ; Ishiguro, Hiroshi ; Hagita, Norihiro

International Journal of Social Robotics, 2011, Vol.3(1), pp.27-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1875-4791 ; E-ISSN: 1875-4805 ; DOI: 10.1007/s12369-010-0077-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Darwinian swarm exploration under communication constraints: Initial deployment and fault-tolerance assessment

Couceiro, Micael S ; Figueiredo, Carlos M ; Rocha, Rui P ; Ferreira, Nuno M.F

Robotics and Autonomous Systems, April 2014, Vol.62(4), pp.528-544 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-8890 ; E-ISSN: 1872-793X ; DOI: 10.1016/j.robot.2013.12.009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of Vehicular Ad Hoc Networking Protocols by Networked Robots

Vandenberghe, Wim ; Moerman, Ingrid ; Demeester, Piet

Wireless Personal Communications, 2012, Vol.64(3), pp.489-522 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; E-ISSN: 1572-834X ; DOI: 10.1007/s11277-012-0598-2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed Control of Robotized Nodes in a Hybrid Wireless Sensor Network

Shakev, Nikola G ; Topalov, Andon V ; Ahmed, Sevil A ; Shiev, Kostadin B

IFAC PapersOnLine, 2015, Vol.48(24), pp.144-149

ISSN: 2405-8963 ; DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.12.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Networked Co-Creation System Platforms for Facilitating Human-Robot Learning
人とロボットの共生のための協創システム・プラットフォーム

萩田, 紀博 ; 宮下, 敬宏 ; Hagita, Norihiro ; Miyashita, Takahiro

日本ロボット学会誌, 2011, Vol.29(10), pp.871-874

ISSN: 0289-1824 ; DOI: 10.7210/jrsj.29.871

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of vehicular ad hoc networking protocols by networked robots

Vandenberghe, Wim ; Moerman, Ingrid ; Demeester, Piet

WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212 ; DOI: 10.10.7/s11277-012-0598-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software Development for Networked Robot Systems

Calisi, Daniele ; Fedi, Francesco ; Leo, Alberto ; Nardi, Daniele

IFAC Proceedings Volumes, 2010, Vol.43(16), pp.605-610

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20100906-3-IT-2019.00104

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Networked Telerobotic Observatory for Collaborative Remote Observation of Avian Activity and Range Change

Faridani, Siamak ; Lee, Bryce ; Glasscock, Selma ; Rappole, John ; Song, Dezhen ; Goldberg, Ken

IFAC Proceedings Volumes, 2009, Vol.42(22), pp.56-61

ISSN: 1474-6670 ; DOI: 10.3182/20091006-3-US-4006.00010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending a networked robot system to include humans, tiny devices, and everyday objects

Rashid, Md. Jayedur

Örebro Studies in Technology, 2011

Series ISSN: 1650-8580 ; ISSN: 1650-8580 ; ISSN: 1650-8580 ; ISBN: 9789176687925

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extending a networked robot system to include humans, tiny devices, and everyday objects

Rashid, Md. Jayedur; Örebro universitet, Akademin för naturvetenskap och teknik

ISSN: 1650-8580 ; ISBN: 978-91-7668-792-5

Toàn văn sẵn có

13
基于CORBA的网络机器人A/V流式服务的设计和实现 - Design and implementation of CORBA AN streaming service of networked robots
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于CORBA的网络机器人A/V流式服务的设计和实现 - Design and implementation of CORBA AN streaming service of networked robots

梁志伟 ; 马旭东 ; 戴先中 ; LIANG Zhi-wei, MA Xu-dong, DAI Xian-zhong

制造业自动化 - Manufacturing Automation, 2007, Vol.29(2), pp.52-56

ISSN: 1009-0134

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interaction Between Robots and the Environment
相互作用の本質にせまる~知的システムの理解と設計の新視点~ロボット‐環境間相互作用~環境の知能化とビジョンセンサ~

矢入 (江口), 郁子 ; 岡谷 (清水), 郁子 ; Yairi (Eguchi), Ikuko ; Okatani (Shimizu), Ikuko

計測と制御, 2005, Vol.44(12), pp.853-858

ISSN: 0453-4662 ; DOI: 10.11499/sicejl1962.44.853

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (1)
 2. 2007đến2008  (1)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (5)
 5. Sau 2011  (6)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (11)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Sách  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (12)
 2. Japanese  (2)
 3. Swedish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moerman, Ingrid
 2. Hagita, Norihiro
 3. Demeester, Piet
 4. Vandenberghe, Wim
 5. Quang Vinh, TRAN

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...