skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.095.186  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Basic Science Of Oncology Fifth Edition

Tannock Ian; Hill Richard; Bristow Robert; Harrington Lea

McGraw Hill; 2013 - (616.994)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pancreatic Cancer

Springer; 2008 - (616.99437 LOW 2008)

Truy cập trực tuyến

3
Breast cancer : biological and clinical progress : proceedings of the Conference of the International Association for Breast Cancer Research, St. Vincent, Aosta Valley, Italy, May 26-29, 1991
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast cancer : biological and clinical progress : proceedings of the Conference of the International Association for Breast Cancer Research, St. Vincent, Aosta Valley, Italy, May 26-29, 1991

International Association for Breast Cancer Research.; Bussolati G; Dogliotti Luigi; Sapino A

Boston : Kluwer Academic Publishers, c1992 - (616.99 INT 1992) - ISBN079231655X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Imaging Strategies in Oncology

Stark David; Vanel Daniel

London : Martin Dunitz , 1993 - (616.9 IMA 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Textbook of uncommon cancer / editors, Derek Raghavan ... [et al.]

Raghavan Derek

Chichester, West Sussex, England ; Hoboken, NJ : Wiley, 2006. - (616.994 TEX 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Thyroid cancer : from emergent biotechnologies to clinical practice guidelines
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thyroid cancer : from emergent biotechnologies to clinical practice guidelines

Carpi A; Mechanick Jeffrey I

Boca Raton : Taylor & Francis, c2011. - (616.99 THY 2011) - ISBN9781439862216 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Genetic recombination in cancer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic recombination in cancer

Sherbet G. V.

Amsterdam ; Boston : Academic Press, c2003. - (616.99 SHE 2003) - ISBN012639881X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Computed tomography in intracranial tumors : differential diagnosis and clinical aspects
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computed tomography in intracranial tumors : differential diagnosis and clinical aspects

Kazner Ekkehard; Bradač G. B

Berlin ; New York : Springer-Verlag, 1982. - (616.99 COM 1982) - ISBN3540108157

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Breast Cancer : dianosi & Tretment

Ariel I.M. editor; Ccleary B.J. editor

New york : Mc Graw-hill book company , 1987 - (616.99 BRE 1987)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Prognostic factors in cancer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prognostic factors in cancer

Gospodarowicz M. K; O'Sullivan B; Sobin L. H

Hoboken : Wiley, c2006. - (616.994 PRO 2006) - ISBN0470038012 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Concepts in head and neck surgery

Conley John

Stuttgart: Georg Thieme Verlag, 1970 - (617.5 CON 1970)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Clinical radiation oncology : indications, techniques, and results
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical radiation oncology : indications, techniques, and results

Wang C. C

New York : Wiley-Liss, c2000. - (616.99 CLI 2000) - ISBN0471238031 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Practical gynecologic oncology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Practical gynecologic oncology

Berek Jonathan S; Hacker Neville F

Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2000. - (616.99 PRA 2000) - ISBN0683307193

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Enzinger and Weiss's soft tissue tumors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enzinger and Weiss's soft tissue tumors

Weiss Sharon W.; Goldblum John R; Enzinger Franz M

St. Louis : Mosby, c2001. - (616.99 WEI 2001) - ISBN0323012000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Orbital tumors
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orbital tumors

Henderson John Warren; Farrow George M. joint author

Philadelphia, Saunders, 1973. - (616.99 HEN 1973) - ISBN0721646336

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Tumors of the Lower Respiratory Tract
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumors of the Lower Respiratory Tract

Colby Thomas V.; Koss Michael N; Travis William D

Washington, D.C. : Amer Registry of Pathology , 1995 - (616.9942 COL 1995) - ISBN1881041174

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Gene therapy - from laboratory to the clinic
Gene therapy - from laboratory to the clinic
Gene therapy - from laboratory to the clinic
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene therapy - from laboratory to the clinic

Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific, 1994. - (616.99 GEN 1994) - ISBN981-02-1654-8;ISBN981-4354-18-X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mammography & Breast Imaging PREP program review and exam preparation First Edition

Peart Olive

McGraw Hill; 2012 - (618.1907572)

Truy cập trực tuyến

19
Biosensors and cancer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosensors and cancer

Preedy Victor R; Patel Vinood B

Boca Raton, FL : CRC Press ; Jersey, Channel Islands : Science Publishers, c2012. - (616.99 BIO 2012) - ISBN9781578087341

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
DNA repair and cancer : from bench to clinic / editors, Srinivasan Madhusudan, David M. Wilson III.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

DNA repair and cancer : from bench to clinic / editors, Srinivasan Madhusudan, David M. Wilson III.

Madhusudan Srinivasan; Wilson David M. 1967-

Boca Raton : Taylor & Francis, 2013. - (616.99 DNA 2013) - ISBN9781466577435

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 1.095.186  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.034.726)
 2. Toàn văn trực tuyến (1.095.155)
 3. Trong mục lục thư viện (30)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1959  (12.401)
 2. 1959đến1973  (27.366)
 3. 1974đến1988  (71.614)
 4. 1989đến2004  (257.473)
 5. Sau 2004  (725.867)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Humans  (808.247)
 2. Medicine  (641.139)
 3. Female  (510.685)
 4. Male  (342.791)
 5. Aged  (305.610)
 6. Adult  (286.280)
 7. Middle Aged  (275.102)
 8. Neoplasms  (166.798)
 9. Breast Neoplasms  (139.717)
 10. Cancer  (124.451)
 11. Tumors  (102.359)
 12. Breast Cancer  (87.634)
 13. Antineoplastic Agents  (79.494)
 14. Oncology  (77.606)
 15. Colorectal Neoplasms  (50.377)
 16. Metastasis  (44.624)
 17. Brain neoplasms  (44.086)
 18. Patients  (33.692)
 19. Survival  (32.435)
 20. Mortality  (23.794)
 21. Sciences (General)  (23.379)
 22. Brain  (11.902)
 23. Hospitals  (11.329)
 24. Neck  (3.324)
 25. Orbital Neoplasms  (2.489)
 26. Head  (1.675)
 27. Khối u  (13)
 28. Ung thư  (12)
 29. Y học  (10)
 30. Bệnh ung thư  (6)
 31. Não  (3)
 32. Điều trị bằng thuốc  (3)
 33. U  (3)
 34. Chẩn đoán  (3)
 35. Bệnh học  (3)
 36. Chuẩn đoán bệnh  (2)
 37. Cổ  (2)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.037.300)
 2. Japanese  (22.184)
 3. French  (19.465)
 4. Spanish  (15.337)
 5. German  (13.952)
 6. Portuguese  (10.923)
 7. Chinese  (9.925)
 8. Italian  (5.396)
 9. Korean  (1.979)
 10. Norwegian  (1.288)
 11. Polish  (967)
 12. Russian  (405)
 13. Turkish  (345)
 14. Hungarian  (243)
 15. Romanian  (215)
 16. Danish  (173)
 17. Ukrainian  (157)
 18. Lithuanian  (119)
 19. Persian  (109)
 20. Icelandic  (67)
 21. Dutch  (43)
 22. Czech  (37)
 23. Thai  (7)
 24. Arabic  (3)
 25. Slovak  (2)
 26. Finnish  (2)
 27. Amharic  (1)
 28. Greek  (1)
 29. Basque  (1)
 30. Georgian  (1)
 31. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. R - Medicine.  (191)
 2. Q - Science.  (12)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Li, Y.
 3. Li, J.
 4. Liu, Y.
 5. Zhang, J.

theo chủ đề:

 1. Humans
 2. Medicine
 3. Female
 4. Male
 5. Aged

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...