skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sale of agricultural land in the Czech Republic after accession to the EU = Prodej zemědělské p°udy v České republice po vstupu do EU/ J. Němec

Němec, J

Agricultural economics, 2005, Vol.51(5), pp. 202-206 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-570X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land market development in the Czech Republic = Vývoj trhu s p°udou v České republice

Vrbová, E; Němec, J

Agricultural economics, 2005, Vol.51(5), pp. 216-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0139-570X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
DECENTRALISATION AND QUALITY OF GOVERNANCE: SELECTED ISSUES FROM THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DECENTRALISATION AND QUALITY OF GOVERNANCE: SELECTED ISSUES FROM THE CZECH AND SLOVAK REPUBLIC

Nemec, J. ; Matějová, L.

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv Economics, 2014, Issue 155, pp.26-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17282667 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2667.2014/155-2/5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Local Government Structure and Capacities in Europe

Nemec, J. ; Vries, M.S. de

Public Policy and Administration / Viešoji Politik Air Administravimas, 2015, Vol.14, pp.249-267 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1648-2603

Toàn văn sẵn có

5
A dynamic continental runoff routing model applied to the last Northern Hemisphere deglaciation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dynamic continental runoff routing model applied to the last Northern Hemisphere deglaciation

Goelzer, H. ; Janssens, I. ; Nemec, J. ; Huybrechts, P.

Geoscientific Model Development Discussions, 2011, Vol.4(4), pp.2723-2750 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1991-962X ; DOI: http://dx.doi.org/10.5194/gmdd-4-2723-2011

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordinating health care under a pluralistic health insurance system: the case of Slovakia

Nemec, J. ; Spacek, D. ; Vries, M.S. de

Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2015, Vol.45, pp.168-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1842-2845

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dynamic continental runoff routing model applied to the last Northern Hemisphere deglaciation

Goelzer, H. ; Janssens, I. ; Nemec, J. ; Huybrechts, P.

Geoscientific Model Development, May 9, 2012, Vol.5(3), p.599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1991-959X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The State of Local Government

Reddy, P.S. ; Nemec, J. ; Vries, M.S. de

Public Policy and Administration / Viešoji Politik Air Administravimas, 2015, Vol.14, pp.160-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1648-2603

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Raritní dorzální traumatická luxace sternoklavikulárního kloubu u čtrnáctiletého pacienta – kazuistika.
Rare Dorsal Traumatic Sternoclavicular Joint Dislocation in a 14-Year-Old Patient - a Case Report

Stančák, A ; Němec, J ; Havlas, V

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 2017, Vol.84(3), pp.215-218 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5415 ; PMID: 28809643 Version:1

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synchronous Systolic Subcellular Ca2+-Elevations Underlie Ventricular Arrhythmia in Drug-Induced Long QT Type 2

Kim, J., Jong ; Němec, J., Jan ; Li, J., Qiao ; Salama, J., Guy

Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology, 2015, Vol.8(3), pp.703-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1941-3149 ; DOI: 10.1161/CIRCEP.114.002214

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Translation and the Study of Indian Religions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Translation and the Study of Indian Religions

Nemec, J.

Journal of the American Academy of Religion, 12/01/2009, Vol.77(4), pp.757-780 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7189 ; E-ISSN: 1477-4585 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/jaarel/lfp051

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Miniinvazivní osteosyntéza poranění pánve: CT studie rozměrů skeletu pánve.
Minimal Invasive Fixation of Pelvic Injury: CT-Study of the Pelvic Bone Dimensions

Džupa, V ; Němec, J ; Pavlíčko, Z ; Laboš, M ; Šrám, J ; Taller, S ; Báča, V

Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca, 2016, Vol.83(3), pp.147-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0001-5415 ; PMID: 27484071 Version:1

Toàn văn sẵn có

13
Bradycardia alters Ca2+ dynamics enhancing dispersion of repolarization and arrhythmia risk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bradycardia alters Ca2+ dynamics enhancing dispersion of repolarization and arrhythmia risk

Kim, J. J. ; Nemec, J. ; Papp, R. ; Strongin, R. ; Abramson, J. J. ; Salama, G.

AJP: Heart and Circulatory Physiology, 03/15/2013, Vol.304(6), pp.H848-H860 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-6135 ; E-ISSN: 1522-1539 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1152/ajpheart.00787.2012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
The combined effect of chemical composition and cooling rate on transformation temperatures of hypoeutectoid steels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The combined effect of chemical composition and cooling rate on transformation temperatures of hypoeutectoid steels

Schindler, I. ; Němec, J. ; Kawulok, P. ; Kawulok, R. ; Ševčák, V. ; Opěla, P. ; Rusz, S.

Metallic Materials, 2018, Vol.56(03), pp.163-170 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0023432X ; DOI: http://dx.doi.org/10.4149/km_2018_3_163

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Correctly Stitch Together {\it Kepler} Data of a Blazhko Star

Nemec, J ; Kolenberg, K ; Benkő, J ; Szabó, R ; Kurtz, D ; Kinemuchi, K; Kinemuchi, K (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Feb 16, 2012

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little Bear's Pulsating Stars: Variable Star Census of dSph UMi Galaxy

Kinemuchi, K. ; Jeffery, E. ; Kuehn, C. ; Grabowski, K. ; Nemec, J.

Arxiv ID: 1703.04258

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Little Bear's Pulsating Stars: Variable Star Census of dSph UMi Galaxy

Kinemuchi, K ; Jeffery, E ; Kuehn, C ; Grabowski, K ; Nemec, J; Nemec, J (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Mar 13, 2017

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms of EDDHA effects on the promotion of floral

Nemec J.

Journal of Plant Physiology, February 2003, Vol.160(2), pp.143-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0176-1617

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The complex case of V445 Lyr observed with Kepler: two Blazhko modulations, a non-radial mode, possible triple mode RR Lyrae pulsation, and more

Guggenberger, E ; Kolenberg, Katrien ; Nemec, J. M ; Smolec, R ; Benko, J. M ; Ngeow, C. -C ; Cohen, J. G ; Sesar, B ; Szabo, R ; Catelan, M ; Moskalik, P ; Kinemuchi, K ; Seader, S. E ; Smith, J. C ; Tenenbaum, P ; Kjeldsen, H

MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY, 2012, Vol.424(1), pp.649-665 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0035-8711

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Sector Dynamics in Central and Eastern Europe

Nemec, J. ; Vries, M.S. de

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 161  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (114)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (19)
 2. 1979đến1989  (41)
 3. 1990đến1998  (27)
 4. 1999đến2009  (17)
 5. Sau 2009  (57)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (138)
 2. Czech  (2)
 3. French  (1)
 4. German  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nemec, J.
 2. Nemec, J. M.
 3. Němec, J.
 4. Szabo, R
 5. Nĕmec, J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...