skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating and inflicting pain out of boredom

Havermans, Remco C ; Vancleef, Linda ; Kalamatianos, Antonis ; Nederkoorn, Chantal

Appetite, 01 February 2015, Vol.85, pp.52-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.11.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bits and pieces. Food texture influences food acceptance in young children

Werthmann, Jessica ; Jansen, Anita ; Havermans, Remco ; Nederkoorn, Chantal ; Kremers, Stef ; Roefs, Anne

Appetite, 01 January 2015, Vol.84, pp.181-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2014.09.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationship between Impulsivity, Snack Consumption and Children's Weight.(Research Article)

Scholten, Eline W. M. ; Schrijvers, Carola T. M. ; Nederkoorn, Chantal ; Kremers, Stef P. J. ; Rodenburg, Gerda

PLoS ONE, Feb 19, 2014, Vol.9(2), p.e88851 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0088851

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A comparison of three types of web-based inhibition training for the reduction of alcohol consumption in problem drinkers: study protocol

Jones, Andrew ; McGrath, Elly ; Houben, Katrijn ; Nederkoorn, Chantal ; Robinson, Eric ; Field, Matt; Section Eating Disorders and Obesity ; RS: FPN CPS II

BMC Public Health, 2014, Vol.14, pp.urn:issn:1471-2458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 1471-2458

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of attentional bias for food in adults, children, and restrained eaters

Liu, Yu ; Roefs, Anne ; Werthmann, Jessica ; Nederkoorn, Chantal

Appetite, 01 April 2019, Vol.135, pp.86-92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2019.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A randomized controlled trial of inhibitory control training for the reduction of alcohol consumption in problem drinkers

Jones, Andrew ; McGrath, Elly ; Robinson, Eric ; Houben, Katrijn ; Nederkoorn, Chantal ; Field, Matt; Section Eating Disorders and Obesity ; RS: FPN CPS II

Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2018, Vol.86(12), pp.991-1004 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 0022-006X

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Das Auge isst mit!? Studien zum Zusammenhang zwischen selektiver Aufmerksamkeit, Heißhunger und übermäßigem Essen

Werthmann, Jessica ; Roefs, Anne ; Nederkoorn, Chantal ; Mogg, Karin ; Bradley, Brendan ; Jansen, Anita; Deutsche Gesellschaft für Essstörungen e.V. (DGESS)

DOI: 10.3205/12dgess007

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (6)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (6)
 2. German  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nederkoorn, Chantal
 2. Nederkoorn, C
 3. Roefs, Anne
 4. Werthmann, Jessica
 5. Jansen, Anita

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...