skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some Statistical and Computational Challenges, and Opportunities in Astronomy

Babu, G. Jogesh ; Djorgovski, S. George

Statist. Sci. 19, no. 2 (2004), 322-332 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0883-4237 ; DOI: doi:10.1214/088342304000000774

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Needs Analysis Study of Amateur Astronomers For the National Virtual Observatory

Price, A ; Cohen, L ; Mattei, J ; Craig, N; Craig, N (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Sep 21, 2005

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toward a National Virtual Observatory: Science Goals, Technical Challanges, and Implementation Plan

Nvo Interim Steering Committee; Nvo Interim Steering Committee (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Aug 7, 2001

E-ISSN: 2331-8422

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual observatory

Lais, Sami

Computerworld, Jul 30, 2001, Vol.35(31), p.47

ISSN: 00104841

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...