skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 571.609  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Essentials of Nanotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Nanotechnology

Jeremy, Ramsden

9788776814182; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18909

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chacterization on solution - Rocessed P-type CuO thin films for electronic devices application : Luận văn ThS. Công nghệ Nano

Nguyen Van Dung; Bui Nguyen Quoc Trinh

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (620.5 NG-D 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational kinetics on diffusion process of carbons in iron bulk : Luận văn ThS. Công nghệ Nano

Ngo Thi Thu Dinh; Joji Shibutani; Nguyen Tien Quang

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (620.5 NG-D 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Computational Methods for Nanoscale Applications: Particles, Plasmons and Waves
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational Methods for Nanoscale Applications: Particles, Plasmons and Waves

Tsukerman, Igor

9780387747774; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27745

Truy cập trực tuyến

5
Nanotechnology : environmental implications and solutions
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnology : environmental implications and solutions

Theodore Louis.; Kunz Robert G

Hoboken, NJ : John Wiley, 2005. - (620.5 THE 2005) - ISBN0471699764 (cloth)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanosystems : molecular machinery, manufacturing, and computation

Drexler K. Eric.

New York : John Wiley & Sons, 1992 - (620.4 DRE 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Nanotechnology : global strategies, industry trends and
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnology : global strategies, industry trends and

Schulte Jurgen

Hoboken, NJ : Wiley, c2005. - (620.5 NAN 2005) - ISBN0470854006 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Nanotechnology : the whole story
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnology : the whole story

Rogers Ben; Adams Jesse author; Pennathur Sumita author

Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2013 - (620.5 ROG 2013) - ISBN9781439897805

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Viruses and Nanotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Viruses and Nanotechnology

Manchester, Marianne; Steinmetz, Nicole F.

9783540693765; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27815

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology v 5 Mag Mu

2004 - (620.5 ENC 2004)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology v 6 Nano A M

2004 - (620.5 ENC 2004)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology v 8 Ne P

American Scientific Publishers; 2004 - (620.5 ENC 2004)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of nanoscience and nanotechnology v 7 Nano Me T

American Scientific Publishers; 2004 - (620.5 ENC 2004)

Truy cập trực tuyến

14
Growth market nanotechnology : an analysis of technology and innovation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Growth market nanotechnology : an analysis of technology and innovation

Tarkhanyan Roland H.; Malanowski Norbert

Weinheim : Wiley-VCH, c2006. - (620.5 GRO 2006) - ISBN3527314571

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
The Nanotech pioneers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nanotech pioneers

Edwards Steven A.

Weinheim : Willey-VCH Verlag GmbH & Co.KGaA, 2006 - (620.5 EDW 2006) - ISBN3527312900

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices

Saliterman Steven.

[Hoboken, NJ] : Wiley-Interscience ; Bellingham, Wash. : SPIE Press, c2006. - (610.28 SAL 2006) - ISBN0819459771;ISBN9780819459779

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Fundamentals of nanotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fundamentals of nanotechnology

Hornyak Gabor L

Boca Raton : CRC Press, c2009. - (620.5 FUN 2009) - ISBN9781420048032 (alk. paper);ISBN1420048031 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanophysics and nanotechnology : an introduction to modern concepts in nanoscience

Wolf E. L.

Weinheim : Wiley-VCH, c2006. - (620.5 WOL 2006) - ISBN3527406514

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Nanoscience : nanotechnologies and nanophysics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoscience : nanotechnologies and nanophysics

Dupas C; Houdy P; Lahmani M

Berlin ; New York : Springer, 2007. - (620.5 NAN 2007) - ISBN9783540286165 (hbk.);ISBN3540286160 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Materials Science of DNA
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Materials Science of DNA

Jung-Il, Jin; James, Grote

9781439827420; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/31844

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 571.609  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (356)
 2. 1960đến1974  (1.710)
 3. 1975đến1989  (8.098)
 4. 1990đến2005  (115.006)
 5. Sau 2005  (445.852)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (520.397)
 2. French  (92.074)
 3. Chinese  (56.828)
 4. German  (56.492)
 5. Korean  (25.591)
 6. Japanese  (15.880)
 7. Russian  (8.783)
 8. Spanish  (5.234)
 9. Portuguese  (3.184)
 10. Czech  (944)
 11. Danish  (891)
 12. Norwegian  (701)
 13. Polish  (674)
 14. Finnish  (639)
 15. Italian  (487)
 16. Ukrainian  (387)
 17. Dutch  (362)
 18. Romanian  (267)
 19. Hungarian  (213)
 20. Hebrew  (158)
 21. Turkish  (91)
 22. Greek  (91)
 23. Arabic  (43)
 24. Persian  (15)
 25. Vietnamese  (11)
 26. Lithuanian  (8)
 27. Slovak  (5)
 28. Icelandic  (5)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (874)
 2. Q - Science.  (613)
 3. R - Medicine.  (113)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Li, Y.
 2. Wang, J.
 3. Bhushan, Bharat
 4. Zhang, L.
 5. Dong, Xiangting

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...