skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 539.672  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanophotonics Manipulating Light with Plasmons

Pan Stanford; 2018 - (621.36)

Truy cập trực tuyến

2
Study of optical properties of insulator – Metal - Insulator structure for application on thin film filter : Luận văn ThS. Công nghệ Nano
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of optical properties of insulator – Metal - Insulator structure for application on thin film filter : Luận văn ThS. Công nghệ Nano

Dao, Duy Cuong; Phan, Tien Thanh

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65727; 620.5 DA-C 2018 / 00051000287

Truy cập trực tuyến

3
Computational kinetics on diffusion process of carbons in iron bulk : Luận văn ThS. Công nghệ Nano
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational kinetics on diffusion process of carbons in iron bulk : Luận văn ThS. Công nghệ Nano

Ngo, Thi Thu Dinh; Joji, Shibutani

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/65724; 620.5 NG-D 2018 / 00051000284

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanophysics Nanomaterials Interface Studies and Applications

Springer; 2017 - (620.5)

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanophotonics

Prasad Paras N

Wiley; 2004 - (621.36)

Truy cập trực tuyến

6
Essentials of Nanotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Nanotechnology

Jeremy, Ramsden

9788776814182; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18909

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnology and scientific communication ways of talking about emerging technologies and their impact on society 2004 2008

Bassett Deborah R

Palgrave Macmillan; 2017 - (620.5 BAS 2017)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction to nanotechnology

Poole Charles P Owens Jr Frank J

J Wiley; 2003 - (620.5 POO 2003)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essentials of Nanotechnology

Ramsden Jeremy

Bookboon; 2014 - (620.5)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Nature of the machine and the collapse of cybernetics a transhumanist lesson for emerging technologies

Malapi Nelson Alcibiades

Palgrave Macmillan; 2017 - (003.5)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nano mechanics and materials theory multiscale methods and applications

Liu W K; Karpov Eduard G; Park Harold S

John Wiley; 2006 - (620.5)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanosystems : molecular machinery, manufacturing, and computation

Drexler K. Eric.

New York : John Wiley & Sons, 1992 - (620.4 DRE 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
NanoBioTechnology : bioinspired devices and materials of the future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NanoBioTechnology : bioinspired devices and materials of the future

Shoseyov, Oded; Levy, Ilan

9781588298942; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/28344

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chacterization on solution - Rocessed P-type CuO thin films for electronic devices application : Luận văn ThS. Công nghệ Nano

Nguyen Van Dung; Bui Nguyen Quoc Trinh

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (620.5 NG-D 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computational kinetics on diffusion process of carbons in iron bulk : Luận văn ThS. Công nghệ Nano

Ngo Thi Thu Dinh; Joji Shibutani; Nguyen Tien Quang

Hà Nội : Trường Đại học Việt Nhật, 2018 - (620.5 NG-D 2018)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnology & Society current and emerging ethical issues

Springer; 2008 - (620.5)

Truy cập trực tuyến

17
Undoped and doped ZnO-based thin films by a solution process: preparation and characterization
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undoped and doped ZnO-based thin films by a solution process: preparation and characterization

Lê, Thị Hiền, 1994-; Bui, Nguyen Quoc Trinh; ĐHQGHN - Trường Đại học Việt Nhật

Lê, T. H. (2019). Undoped and doped ZnO-based thin films by a solution process: preparation and characterization. Master’s thesis, Vietnam National University, Hanoi; Công nghệ Nano; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/68429; LE-H / 00051000400

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanomaterial safety in the workplace pilot project for assessing the impact of the NIOSH Nanotechnology Research Center

Landree Eric; Miyake Hirokazu

RAND Corporation; 2015 - (620/.5)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoscience nanotechnologies and nanophysics

Springer; 2007 - (620.5)

Truy cập trực tuyến

20
Nanotechnology : global strategies, industry trends and
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanotechnology : global strategies, industry trends and

Schulte Jurgen

Hoboken, NJ : Wiley, c2005. - (620.5 NAN 2005) - ISBN0470854006 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 539.672  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (356)
 2. 1960đến1974  (1.710)
 3. 1975đến1989  (8.097)
 4. 1990đến2005  (114.381)
 5. Sau 2005  (414.395)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (490.104)
 2. French  (92.061)
 3. Chinese  (56.869)
 4. German  (56.507)
 5. Korean  (25.637)
 6. Japanese  (15.910)
 7. Russian  (8.792)
 8. Spanish  (5.173)
 9. Portuguese  (2.974)
 10. Czech  (947)
 11. Danish  (894)
 12. Norwegian  (721)
 13. Polish  (678)
 14. Finnish  (641)
 15. Italian  (491)
 16. Ukrainian  (389)
 17. Dutch  (367)
 18. Romanian  (270)
 19. Hungarian  (215)
 20. Hebrew  (158)
 21. Turkish  (95)
 22. Greek  (93)
 23. Arabic  (51)
 24. Persian  (19)
 25. Vietnamese  (11)
 26. Lithuanian  (10)
 27. Slovak  (8)
 28. Icelandic  (5)
 29. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (909)
 2. Q - Science.  (616)
 3. R - Medicine.  (101)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J.
 2. Zhang, L.
 3. Bhushan, Bharat
 4. Mirkin Chad A
 5. Dong, Xiangting

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...