skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High dynamic stiffness mechanical structures with nanostructured composite coatings deposited by high power impulse magnetron sputtering

Fu, Qilin ; Lorite, Gabriela Simone ; Rashid, Md. Masud - Ur ; Neuhaus, Raphael ; Cada, Martin ; Hubicka, Zdenek ; Pitkänen, Olli ; Selkälä, Tuula ; Uusitalo, Juha ; Glanz, Carsten ; Kolaric, Ivica ; Kordas, Krisztian ; Nicolescu, Cornel Mihai ; Toth, Geza

Carbon, Vol.98 (2016), pp.24-33

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bewertung des korrosionsinhibierenden Effekts von Nanocontainern, Mikro- und Nanokapseln in Primerformulierungen

Wanner, Matthias ; Christ, Ulrich

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Basic structure and formation mechanism of Ti-Si-N superhard nanocomposite coatings

Liu, Xuejie

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nanoskalig strukturierte Textilfiltermedien für die Trennung von Öl-Wasser-Emulsionen; Nano-modified textile filter for separation of oil-in-water-emulsion

Agarwal, Swarna; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-6783

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (2)
  2. English  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...