skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38.296  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam

Trần Bá Đệ Chủ biên

H. : ĐHQG, 2002 - (959.7 MOT 2002)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ văn Trần Tế Xương

Trần Tế Xương; Hoàng Ngọc Phách Giới thiệu hiệu đính chú thích; Lê Thước Giới thiệu hiệu đính chú thích; Đỗ Đức Hiểu Giới thiệu hiệu đính chú thích

H. : Bộ Giáo dục, 1957 - (895.92212 TR-X(THO) 1957)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hai lần vượt ngục : hồi ký

Trần Đăng Ninh

H. : Văn nghệ, 1955 - (895.922834 TR-N 1955)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vùng mỏ : tiểu thuyết

Võ Huy Tâm

[Knxb] : Văn nghệ trung ương, 1954 - (895.922334 VO-T 1954)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Truyền kỳ mạn lục

Nguyễn Dữ; Trúc Khê người dịch; Ngô Văn Triển người dịch

H. : Văn hoá, 1957 - (895.92231 NG-D 1957)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lục Vân Tiên

Nguyễn Đình Chiểu

H. : Văn hoá, 1959 - (895.92212 NG-C 1959)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cung oán ngâm khúc

Nguyễn Gia Thiều

H. : Giáo dục, 1957 - (895.92211 NG-T 1957)

Truy cập trực tuyến

Xem 4 phiên bản
8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Văn học dân gian Việt Nam

Lê Chí Quế; Nguyễn Hùng Vĩ; Võ Quang Nhơn

H. : ĐHQGHN, 2004 - (398.209597 LE-Q 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 13 phiên bản
9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nấm ăn được và nấm độc trong rừng

Lê Văn Liễn

H. : Nông nghiệp, 1977 - (635.8 LE-L 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nấm mốc - Bạn và thù. Tập 1

Bùi Xuân Đồng

H. : KHKT, 1976 - (579.5 BU-Đ(1) 1976)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858 - 1945)

Nguyễn Văn Khánh

H. : ĐHQGHN., 2004 - (330.9597 NG-K 2004)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
12
Người Nam Á, Nam đảo và sự hình thành các quốc gia cổ ở Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Người Nam Á, Nam đảo và sự hình thành các quốc gia cổ ở Việt Nam

Lương, Ninh

Lương, Ninh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ ba (2008), tr. 235-244; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21318

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nấm lớn ở Việt nam. Tập 1

Trịnh Tam Kiệt

H. : KHKT, 1981 - (635.8 TR-K(1) 1981)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Đưa nam giới vào nghiên cứu giới tính người Việt Nam
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đưa nam giới vào nghiên cứu giới tính người Việt Nam

Harris, Jack D.; Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất

Harris, J. D. (1998). Đưa nam giới vào nghiên cứu giới tính người Việt Nam. Việt Nam học – Kỷ yếu hội thảo quốc tế lần thứ nhất; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/21535

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Những nét sơ lược về lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Việt Nam

Hoàng Quốc Việt

H. : Lao động, 1959 - (959.7032 HO-V 1959)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến nay

Trần Bá Đệ

H. : ĐHQGHN, 2003 - (959.704 TR-Đ 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 3 phiên bản
17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ ca Việt Nam : hình thức và thể loại

Bùi Văn Nguyên; Hà Minh Đức

H. : ĐHQGHN, 2003 - (895.9221009 BU-N 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Điện ảnh ngày nay

Bộ Văn hóa Thông tin

H., 2006-

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thơ tình sinh viên

Thảo Linh Tuyển chọn

H. : ĐHQGHN., 2003 - (895.922 15 THO 2003)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản
20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

La-sơn Phu-tử

Hoàng Xuân Hãn

H. : [Knxb], 1950 - (895.9223 HO-H 1950)

Truy cập trực tuyến

Xem 2 phiên bản

Kết quả 1 - 20 của 38.296  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (396)
 2. 1958đến1972  (2.223)
 3. 1973đến1987  (2.717)
 4. 1988đến2003  (4.906)
 5. Sau 2003  (28.102)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Vietnamese  (18.411)
 2. English  (11.051)
 3. Undetermined  (3.847)
 4. French  (398)
 5. Icelandic  (211)
 6. Japanese  (155)
 7. Korean  (75)
 8. Russian  (39)
 9. Chinese  (28)
 10. Spanish  (23)
 11. Portuguese  (15)
 12. German  (13)
 13. Czech  (4)
 14. Turkish  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...