skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12

Triệu, Lệ Quỳnh; Nguyễn, Đức Dũng

Triệu, Lệ Quỳnh. (2016). Xây dựng hệ thống đề kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương đại cương về kim loại - Hóa học 12. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17175

Truy cập trực tuyến

2
Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất

Phùng, Đức Cường; Nguyễn Hữu Châu

Phùng, Đ. C. (2014). Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 05050001875; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/49665

Truy cập trực tuyến

3
Dạy học theo chủ đề liên quan đến ancol- Hóa học 11- nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học theo chủ đề liên quan đến ancol- Hóa học 11- nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

Nguyễn, Thị Hiền

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/60274

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học theo chủ đề liên quan đến ancol Hóa học 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Luận văn ThS Khoa học giáo dục 601401

Nguyễn Thị Hiền

H Trường Đại học Giáo Dục; 2017

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học chương Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường – Lớp 12: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Nguyễn Thị Thắm; Nguyễn Hùng Huy người hướng dẫn

H. : ĐHGD , 2016 - (540.71 NG-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nâng cao năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông qua dạy học các bài toán có nội dung thực tiễn thuộc chủ đề tổ hợp và xác suất : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Phùng Đức Cường; Nguyễn Hữu Châu người hướng dẫn

H. : Trường Đại học giáo dục , 2014 - (510.71 PH-C 2014)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học phần "Dung dịch và điện hóa" ở Trường Sĩ quan lục quân 1 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Lê Thị Ái Xuân; Trần Trung Ninh

H. : ĐHGD, 2015 - (540.71 LE-X 2015)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sử dụng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học chương Halogen Hóa học lớp 10 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01 11

Trần Thị Kim Dung; Nguyễn Thị Sửu người hướng dẫn

H. : Đại học Giáo dục , 2015 - (540.71 TR-D 2015)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triền năng lực giải quyết vấn đề của học sinh thông qua dạy học chương Oxi - Lưu huỳnh Hóa học lớp 10 : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Trương Thị Khánh Linh; Nguyễn Thị Kim Thành người hướng dẫn

H. : Đại học Giáo dục , 2015 - (540.71 TR-L 2015)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh khá, giỏi môn Toán cấp trung học cơ sở qua dạy học tổ hợp : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Trịnh Hoài Dương; Lê Anh Vinh

H. : Đại học Giáo dục , 2015 - (510.71 TR-D 2015)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần Hidrocacbon lớp 11 trung học phổ thông: Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01 11

Đặng Thị Nga; Phạm Văn Hoan người hướng dẫn

H. : Đại học Giáo dục , 2015 - (540.71 ĐA-N 2015)

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học chương Sự điện li - Hóa học lớp 11 nâng cao : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 01 11

Dương Thị Hồng Hạnh; Đặng Thị Oanh

H. : Trường Đại học giáo dục , 2015 - (540.71 DU-H 2015)

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học bài tập chương Este-Lipit nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Nguyễn Văn Thắng; Vũ Anh Tuấn

H. : ĐHGD , 2016 - (540.71 NG-T 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học chủ đề đạo hàm và ứng dụng ở phổ thông nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh yếu kém : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Nguyễn Mạnh Dũng; Trần Mạnh Cường

H. : Trường Đại học giáo dục, 2017 - (510.71 NG-D 2017)

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phương pháp tọa độ trong không gian” nhằm phát triển năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 12 (Hình học 12 – Cơ bản) : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Đinh Thị Ngọc Anh; Phạm Đức Hiệp người hướng dẫn

H. : ĐHGD , 2016 - (510.71 ĐI-A 2016)

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dạy học chủ đề góc trong không gian theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Đặng Thị Mai; Nguyễn Hữu Châu

H. : Trường Đại học giáo dục, 2016 - (510.71 ĐA-M 2016)

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học một số chủ đề tích hợp Hóa học 10 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Tăng Văn Quang; Trần Trung Ninh

H. : ĐHGD , 2016 - (540.71 TA-Q 2016)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thông qua dạy học chương hóa học và vấn đề phát triển kinh tế xã hội môi trường - Hóa học lớp 12 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 601401

Vũ Thị Minh Thúy; Lê Kim Long

H. : ĐHGD , 2016 - (540.71 VU-T 2016)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phân hóa phần dẫn xuất của Hiđrocacbon, Hóa học 11 Trung học phổ thông : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Ngô Xuân Quỳnh; Nguyễn Đức Dũng

H. : ĐHGD , 2016 - (540.71 NG-Q 2016)

Truy cập trực tuyến

20
Đánh giá khác biệt giới trong năng lực giải quyết vấn đề của học sinh Việt Nam trong PISA 2012
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Đánh giá khác biệt giới trong năng lực giải quyết vấn đề của học sinh Việt Nam trong PISA 2012

Hoàng, Minh Long

73 tr.; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/9932

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 52  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (50)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...