skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 457  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ANDRIJA PAVLIČ'S BOSNIAN MASS

Marković, Ivo

Duh Bosne, 2010, Issue Vol.5,No.1

ISSN: 1931-4957

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ComPLuS model: A new insight in pupils’ collaborative talk, actions and balance during a computer-mediated music task

Nikolaidou, Georgia N

Computers & Education, 2012, Vol.58(2), pp.740-765 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2011.09.027

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The orchestra of ideas: Using music to enhance the ‘fuzzy front end’ phase of product innovation

Tran, Mai Khanh ; Goulding, Christina ; Shiu, Eric

Journal of Business Research, April 2018, Vol.85, pp.504-513 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2017.10.029

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning effectiveness of applying automated music composition software in the high grades of elementary school

Huang, Chih-Fang ; Nien, Wei-Po ; Yeh, Yun-Sheng

Computers & Education, April 2015, Vol.83, pp.74-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2015.01.003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Hope for a Celestial City - A Triptych’: A musical composition for sustainability and cleaner productions for the Jing-Jin-Ji region, China

Casazza, Marco ; Ferrari, Carlotta ; Liu, Gengyuan ; Ulgiati, Sergio

Journal of Cleaner Production, 01 January 2017, Vol.140, pp.1893-1902 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-6526 ; E-ISSN: 1879-1786 ; DOI: 10.1016/j.jclepro.2016.09.087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Interactive music composition driven by feature evolution

Kaliakatsos-Papakostas, Maximos ; Floros, Andreas ; Vrahatis, Michael

SpringerPlus, 2016, Vol.5(1), pp.1-38 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2193-1801 ; DOI: 10.1186/s40064-016-2398-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

L.O.S.T. for 16-part mixed choir a cappella

Rosenberg, Jason Carl

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Essay for Orchestra

French, Daniel

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synesthésie

Lopez, Javier Jimmy

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dreams of a Young Piano

Wu, Yiheng Yvonne

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

narratio for orchestra

Kittappa, Ravi

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music Score for Sticky

Zhao, Enguang

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'The pride of noise': drums and their repercussions in early modern England

Marsh, Christopher

Early Music, May, 2011, Vol.39(2), p.203-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0306-1078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BOSANSKA MISA ANDRIJE PAVLIČA

Marković, Ivo

Duh Bosne, 2010, Issue Vol.5,No.1

ISSN: 1931-4957

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arsonists short taster video

Alan Williams

DOI: 10.17866/RD.SALFORD.7277165

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Arsonists short taster video

Alan Williams

DOI: 10.17866/RD.SALFORD.7277165.V1 ; Related DOI: 10.17866/rd.salford.7277165

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Case of Riddler's Robot Musical Death Trap - Harry Whalley

Harry Whalley ; Megan Hardeman ; Christopher George ; Team Figshare

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6682979

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Case of Riddler's Robot Musical Death Trap - Harry Whalley

Harry Whalley ; Megan Hardeman ; Christopher George

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6682979.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6682979

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Video
Thêm vào Góc nghiên cứu

Instructional video for music experiment

Nathan Leigh Jones

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.7063871.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.7063871

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Bridge Between Heaven and Earth

Alan Williams

DOI: 10.17866/RD.SALFORD.7352831.V1 ; Related DOI: 10.17866/rd.salford.7352831

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 457  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (70)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1981  (14)
 2. 1981đến1990  (38)
 3. 1991đến1999  (15)
 4. 2000đến2009  (48)
 5. Sau 2009  (331)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (202)
 2. Swedish  (6)
 3. Japanese  (5)
 4. Portuguese  (3)
 5. Danish  (2)
 6. French  (1)
 7. Persian  (1)
 8. Catalan  (1)
 9. Spanish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. M - Music.  (1)
 2. H - Social sciences.  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Alan Williams
 2. Simon Connor
 3. Niels Chr. Hansen
 4. David Huron
 5. Sandra E. Trehub

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...