skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 15.391  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Spatial modulation for OFDM with linear constellation precoding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial modulation for OFDM with linear constellation precoding

Vo, B.T.; Nguyen, H.H.; Quoc-Tuan, N.

Scopus; 21621039; http://ieeexplore.ieee.org/document/7388324/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33990

Truy cập trực tuyến

2
Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance Evaluation of a Multi-User MIMO System With Prediction of Time-Varying Indoor Channels

Bui, Huu Phu; Ogawa, Yasutaka; Nishimura, Toshihiko

ISIKNOWLEDGE; 1558-2221; http://ieeexplore.ieee.org/document/6280628/; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33045

Truy cập trực tuyến

3
The Effects of ASE Noise and the Position of EDFA Amplifier on Multi-Wavelength OCDM-Based Long-Reach Passive Optical Networks
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Effects of ASE Noise and the Position of EDFA Amplifier on Multi-Wavelength OCDM-Based Long-Reach Passive Optical Networks

Bùi, Trung Ninh; Phạm, Văn Hội; Đặng, Thế Ngọc

58-67; http://repository.vnu.edu.vn/handle/11126/12976

Truy cập trực tuyến

4
Hiệu quả của mẫu Pilot cho ước lượng kênh truyền dẫn OFDM
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả của mẫu Pilot cho ước lượng kênh truyền dẫn OFDM

Trần, Thị Hường; Nguyễn, Quốc Tuấn

Trần, T. H. (2012). Hiệu quả của mẫu Pilot cho ước lượng kênh truyền dẫn OFDM. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; 00050001610; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41594

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả của mẫu Pilot cho ước lượng kênh truyền dẫn OFDM Luận văn ThS Kỹ thuật điện tử viễn thông 60 52 70

Trần Thị Hường

ĐHCN; 2012

Truy cập trực tuyến

6
OFDM and MC-CDMA : a primer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OFDM and MC-CDMA : a primer

Hanzo Lajos; Keller T

Chichester : John Wiley & Sons, 2006 - (621.382 HAN 2006) - ISBN0470030070

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hiệu quả của mẫu Pilot cho ước lượng kênh truyền dẫn OFDM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 60 52 70

Trần Thị Hường; Nguyễn Quốc Tuấn người hướng dẫn

H. : ĐHCN, 2012 - (621.382 TR-H 2012)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frequency division multiplexing OTDR with fast signal processing

Lu, Lidong ; Song, Yuejiang ; Zhang, Xuping ; Zhu, Fan

Optics and Laser Technology, October 2012, Vol.44(7), pp.2206-2209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-3992 ; E-ISSN: 1879-2545 ; DOI: 10.1016/j.optlastec.2012.02.037

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optofluidic wavelength division multiplexing for single-virus detection.(ENGINEERING)(Report)

Ozcelik, Damla ; Parks, Joshua W. ; Wall, Thomas A. ; Stott, Matthew A. ; Cai, Hong ; Parks, Joseph W. ; Hawkins, Aaron R. ; Schmidt, Holger

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Oct 20, 2015, Vol.112(42), p.12933 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424 ; DOI: 10.1073/pnas.1511921112

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Semi-Blind Error Resilient SLM for PAPR Reduction in OFDM Using Spread Spectrum Codes

Elhelw, Amr ; Badran, Ehab

PLoS One, May 2015, Vol.10(5), p.e0127639 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0127639

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correction: Baseline Levels and Temporal Stability of 27 Multiplexed Serum Cytokine Concentrations in Healthy Subjects

Biancotto, Angelique ; Wank, Abigail ; Perl, Shira ; Cook, Wendell ; Olnes, Matthew ; Dagur, Pradeep ; Fuchs, J ; Langweiler, Marc ; Wang, Ena ; Mccoy, J

PLoS One, Jul 2015, Vol.10(7), p.e0132870 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0132870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A multi-channel fiber SPR sensor based on TDM technology

Liu, Zhihai ; Wei, Yong ; Zhang, Yu ; Wang, Yushan ; Zhao, Enming ; Zhang, Yaxun ; Yang, Jun ; Liu, Chunyu ; Yuan, Libo

Sensors & Actuators: B. Chemical, April 2016, Vol.226, pp.326-331 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; E-ISSN: 1873-3077 ; DOI: 10.1016/j.snb.2015.11.102

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure holey fibers as wideband dispersion compensating media for high speed transmission system

Habib, M. Selim ; Habib, M. Samiul ; Hasan, M. I. ; Razzak, S. M. A. ; Mahmud, R. R. ; Namihira, Y.

Optik: International Journal for Light and Electron Optics, Nov, 2013, Vol.124(21), p.4984(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transmission and reception of PDM dual-subcarrier coherent 16QAM-OFDM signals.(Report)

Li, Fan ; Zhang, Junwen ; Yu, Jianjun ; Li, Xinying

Optical Fiber Technology, 2015, Vol.26, p.201 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1068-5200 ; DOI: 10.1016/j.yofte.2015.09.006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Blind Joint Estimation for OFDM Time-Frequency Parameters.(Report)

Liu, Mingqian ; Li, Bingbing ; Yang, Qinghai ; Tang, Ningjie

Circuits, Systems, and Signal Processing, Dec, 2013, Vol.32(6), p.2999(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0278-081X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Combination of STBC and SM Scheme with Iterative Detection in LTE Systems.(Report)

Yu, Seung-Jun ; Lee, Eui-Young ; Song, Hyoung-Kyu

Wireless Personal Communications, 2015, Vol.83(2), p.1203(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-6212

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using RLS-TEQ to reduce CP length for 20.48Gb/s direct-detection optical OFDM transmission over 2400km of SSMF

Ghanbarisabagh, Mohammad

Optik: International Journal for Light and Electron Optics, Dec, 2013, Vol.124(24), p.6642(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0030-4026

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of phase noise on OFDM data transmission systems

Mal'tsev, A. A. ; Maslennikov, R. O. ; Khoryaev, A. V.

Radiophysics and Quantum Electronics, Feb 1, 2011, Vol.53(8), p.475(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0033-8443

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hop capacity balancing in OFDMA relay networks

Jeong, Dong Geun ; Han, Jeong Ae ; Jeon, Wha Sook

Computer Networks The International Journal of Computer and Telecommunications Networking, Oct 29, 2014, Vol.72, p.33(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1389-1286

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Capacity analysis and optimal power allocation for coordinated transmission in MIMO-OFDM systems.(Report)

Cui, Qimei ; Huang, Xueqing ; Luo, Bing ; Tao, Xiaofeng ; Jiang, Jun

SCIENCE CHINA Information Sciences, June, 2012, Vol.55(6), p.1372(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-733X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 15.391  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1968  (306)
 2. 1968đến1980  (911)
 3. 1981đến1993  (600)
 4. 1994đến2007  (2.281)
 5. Sau 2007  (11.055)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (14.764)
 2. Chinese  (145)
 3. French  (80)
 4. Japanese  (31)
 5. Spanish  (26)
 6. Korean  (25)
 7. German  (22)
 8. Portuguese  (20)
 9. Russian  (8)
 10. Norwegian  (2)
 11. Vietnamese  (2)
 12. Chamorro  (1)
 13. Italian  (1)
 14. Turkish  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chen, Lin
 2. He, Jing
 3. Yu, Jianjun
 4. Chen, Ming
 5. Hu, Weisheng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...