skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teorias da democracia e a práxis política e social brasileira: limites e possibilidades

Monteiro, Lorena Madruga ; Moura, Joana Tereza Vaz de ; Lacerda, Alan Daniel Freire

Sociologias, 01 April 2015, Vol.17(38), pp.156-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/15174522-017003811

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Atores sociais em espaços de ampliação da democracia

Moura, Joana ; Silva, Marcelo

Revista de Sociologia e Política, Aug 2008, Vol.16, p.43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01044478 ; E-ISSN: 16789873 ; DOI: 10.1590/S0104-44782008000300004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Radish (Raphanus sativus L.) morphophysiology under salinity stress and ascorbic acid treatments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radish (Raphanus sativus L.) morphophysiology under salinity stress and ascorbic acid treatments

Basílio, Ana Gabriela de Sousa ; De Sousa, Leonardo Vieira ; Da Silva, Toshik Iarley ; De Moura, Joana Gomes ; Gonçalves, Anderson Carlos de Melo ; De Melo Filho, José Sebastião ; Leal, Ygor Henrique ; Dias, Thiago Jardelino

Agronomía Colombiana, 09/01/2018, Vol.36(3), pp.257-265

ISSN: 0120-9965 ; E-ISSN: 2357-3732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15446/agron.colomb.v36n3.74149

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
PRODUTIVIDADE DE FEIJÃO-CAUPI SUBMETIDO A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO COM USO DE BIOFERTILIZANTE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRODUTIVIDADE DE FEIJÃO-CAUPI SUBMETIDO A DIFERENTES LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO COM USO DE BIOFERTILIZANTE

Silva, Weslley Costa ; Moura, Joana Gomes de ; Viana, Italo Emerson Trindade ; Nogueira, André Luis Da Silva Parente ; Silva, Tatiana Maria Da ; Oliveira, Alexandre Bosco de

Revista Brasileira de Agricultura Irrigada, 01/21/2019, Vol.12(6), pp.3028-3039

E-ISSN: 19827679 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7127/rbai.v12n600914

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. English  (3)
 2. Portuguese  (2)
 3. Spanish  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Moura, Joana Tereza Vaz de
 2. Joana Tereza Vaz de Moura
 3. Moura, Joana
 4. de Melo Gonçalves, A.C.
 5. Dias, Thiago

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...