skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 206.588  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Queer Nostalgia in Cinema and Pop Culture

Padva Gilad

Palgrave Macmillan; 2014 - (791.43653)

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Halliwell's filmgoer's and video viewer's companion

Walker John

New York : Harper., 1993 - (791.43 HAL 1993)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử điện ảnh Tập 2

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2007 - (791.4309 THO [2007])

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lịch sử điện ảnh Tập 1

Thompson Kristin; Bordwell David

Đại học Quốc gia Hà Nội; 2010 - (791.4309 THO [2010])

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black magic woman and narrative film  race sex and afro religiosity

Missouri Montré Aza

Palgrave Macmillan; 2015 - (791.43653)

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agency and media reception experiencing video games film and television

Eichner Susanne

Springer; 2014 - (302.23)

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational film guide

Cook Dorothy Elizabeth

New York : The H.W. Wilson Com, 1948 - (791.43 EDU 1948)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Film, form, and culture
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film, form, and culture

Kolker Robert Phillip.

Boston : McGraw-Hill, c2006. - (791.43 KOL 2006) - ISBN0072953926 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Postfeminism��and��the��fatale��figure��in��neo noir��cinema

Lindop Samantha

Palgrave Macmillan; 2015 - (791.436522)

Truy cập trực tuyến

10
The women who knew too much : Hitchcock and feminist theory
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The women who knew too much : Hitchcock and feminist theory

Modleski Tania

New York : Methuen, Inc, 1988 - (791.43 MOD 1988) - ISBN0415901766;ISBN0416017010(hard);ISBN0416017118 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Dictionary of literary, dramatic, cinematic terms

Barnet S.; Berman M; Burto W

Boston. : Little, Brown & Cowp, 1971 - (803 BAR 1971)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
A history of film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of film

Ellis Jack C.

Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1985 - (791.43 ELL 1985) - ISBN0133894797 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Undressing cinema : clothing and identity in the movies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Undressing cinema : clothing and identity in the movies

Bruzzi Stella

London ; New York : Routledge, 1997 - (791 BRU 1997) - ISBN0415139562 (hbk : alk. paper);ISBN0415139570 (pbk : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Film art : an introduction
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Film art : an introduction

Bordwell David.; Thompson Kristin

Boston : McGraw-Hill, c2004. - (791.43 BOR 2004) - ISBN0071215921 (international ed. : acid-free paper);ISBN0072484551 (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 3 phiên bản
15
Classic questions & contemporary film : an introduction to philosophy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classic questions & contemporary film : an introduction to philosophy

Kowalski Dean A.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2005. - (100 KOW 2005) - ISBN0072850213 (softcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The Midnight Eye guide to new Japanese film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Midnight Eye guide to new Japanese film

Mes Tom; Sharp Jasper

Berkeley, Calif. : Stone Bridge, 2005. - (791.430952 MES 2005) - ISBN1880656892 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
A history of narrative film
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A history of narrative film

Cook David A.

New York : Norton, c1990. - (791.43 COO 1990) - ISBN0393955532

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mama's Boy Momism and Homophobia in Postwar American Culture

Oever Roel van den

Palgrave Macmillan; 2012 - (813.54)

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Revisionist rape revenge redefining a film genre

Henry Claire

Palgrave Macmillan; 2014 - (791.436556)

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Passionate love and popular cinema romance and film genre

Todd Erica

Palgrave Macmillan; 2014 - (791.436543)

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 206.588  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (1.156)
 2. 1960đến1974  (699)
 3. 1975đến1989  (18.700)
 4. 1990đến2005  (64.636)
 5. Sau 2005  (120.808)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (168.418)
 2. Spanish  (711)
 3. French  (707)
 4. Catalan  (168)
 5. German  (136)
 6. Portuguese  (127)
 7. Swedish  (36)
 8. Italian  (25)
 9. Norwegian  (24)
 10. Japanese  (18)
 11. Polish  (14)
 12. Chinese  (12)
 13. Korean  (10)
 14. Slovenian  (7)
 15. Russian  (6)
 16. Turkish  (6)
 17. Dutch  (6)
 18. Hungarian  (3)
 19. Romanian  (2)
 20. Vietnamese  (2)
 21. Maori  (2)
 22. Albanian  (1)
 23. Malay  (1)
 24. Croatian  (1)
 25. Hebrew  (1)
 26. Danish  (1)
 27. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. Gallo, Phil
 3. Sargent, James D
 4. Lanlo, Jean-Marie
 5. Harry, Lou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...