skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 98.961  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A primer for the Monte Carlo method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primer for the Monte Carlo method

Sobolʹ I. M.

Boca Raton : CRC Press, c1994. - ISBN084938673X (acid-free paper)

Truy cập trực tuyến

2
A primer for the Monte Carlo method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primer for the Monte Carlo method

Sobol' I. M. (Il'ia Meerovich)

Boca Raton : CRC Press, c1994. - (QA298 .S6613 1994) - ISBN084938673X (acid-free paper)

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo Concepts Algorithms and Applications

Fishman George S

Springer Verlag; 1996 - (519.282)

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo methods in statistical physics

Newman M E J; Barkema G T

Oxford University Press; 1999 - (530.13)

Truy cập trực tuyến

5
A primer for the Monte Carlo method
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A primer for the Monte Carlo method

Sobol', I. M.

084938673X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18279

Truy cập trực tuyến

6
Monte Carlo methods in finance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo methods in finance

Jackel, Peter.

047149741X; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19545

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo methods in statistical physics

Newman M E J Barkema G T

Clarendon Press; 1999 - (530.13 NEW 1999)

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lattice gauge theories and Monte Carlo simulations

World Scientific; 1983 - (530.14 LAT 1983)

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in chemical physics Volume 105 Monte Carlo methods in chemical physics

Wiley; 1999 - (541.3)

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo simulation based statistical modeling

Springer; 2017 - (518 MON 2017)

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Analysis and Monte Carlo Simulation

Goldman Lawrence

Decisioneering, Inc., 2000

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Dealmaking : using real options and Monte Carlo analysis
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dealmaking : using real options and Monte Carlo analysis

Razgaitis Richard.

Hoboken, N.J. : Wiley, c2003. - (658.4 RAZ 2003) - ISBN0471250481 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Handbook for Markov chain Monte Carlo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook for Markov chain Monte Carlo

Brooks Steve

Boca Raton : Taylor & Francis, 2011. - (519.2 HAN 2011) - ISBN9781420079418 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Handbook of Markov chain Monte Carlo /‰cedited by Steve Brooks ... [et al.]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Markov chain Monte Carlo /‰cedited by Steve Brooks ... [et al.]

Brooks Steve

Boca Raton : CRC Press/Taylor & Francis, c2011. - ISBN9781420079418 (hardcover : alk. paper);ISBN1420079417 (hardcover : alk. paper);ISBN9781420079425

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo statistical methods

Robert Christian P; Casella George

Springer-Verlag 2001

Truy cập trực tuyến

16
Monte carlo simulation by code of MCNP and experimental check for measuring thickness of materials for the spec raltzrng system of MYO-101
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte carlo simulation by code of MCNP and experimental check for measuring thickness of materials for the spec raltzrng system of MYO-101

Bui, Van Loat; Nguyen, Van Hung; Hoang, Sy Minh Phuong

Bui, V. L, Nguyen, V. H, Hoang, S. M. P. (2010). Monte carlo simulation by code of MCNP and experimental check for measuring thickness of materials for the spec raltzrng system of MYO-101. VNU Journal of Science, Mathematics - Physics, Vol 26, 43-49.; 2588 -1124; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/56717

Truy cập trực tuyến

17
Handbook of Markov chain Monte Carlo
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook of Markov chain Monte Carlo

Brooks, Steve

9781420079418; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19800

Truy cập trực tuyến

18
Monte Carlo statistical methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Monte Carlo statistical methods

Robert, Christian P; Casella, George

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/18467

Truy cập trực tuyến

19
Méthodes de Monte Carlo en Finance : Notes de cours
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Méthodes de Monte Carlo en Finance : Notes de cours

Bouchard, Bruno

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19514

Truy cập trực tuyến

20
First-principles thermodynamic description of hydrogen electroadsorption on the Pt(111) surface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First-principles thermodynamic description of hydrogen electroadsorption on the Pt(111) surface

Tran, Thi Thu Hanh; Takimoto, Yoshinari; Sugino, Osamu

ISIKNOWLEDGE; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039602814000661

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 98.961  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (531)
 2. 1961đến1974  (1.059)
 3. 1975đến1988  (2.394)
 4. 1989đến2003  (15.379)
 5. Sau 2003  (78.633)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (93.023)
 2. Japanese  (1.325)
 3. French  (837)
 4. Portuguese  (363)
 5. Chinese  (350)
 6. Spanish  (289)
 7. German  (257)
 8. Czech  (105)
 9. Russian  (96)
 10. Norwegian  (36)
 11. Korean  (28)
 12. Persian  (26)
 13. Undetermined  (24)
 14. Turkish  (18)
 15. Italian  (16)
 16. Vietnamese  (13)
 17. Lithuanian  (9)
 18. Polish  (9)
 19. Arabic  (8)
 20. Dutch  (5)
 21. Slovak  (4)
 22. Ukrainian  (4)
 23. Romanian  (3)
 24. Hungarian  (1)
 25. Icelandic  (1)
 26. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. Q - Science.  (49)
 2. H - Social sciences.  (15)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo DDC 

 1. Mathematics  (1)
 2. Modern physics  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Toropov, Andrey A.
 2. Toropova, Alla P.
 3. Li, Qi
 4. Koibuchi, Hiroshi
 5. Li, Wei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...